English icon English

Newyddion

Canfuwyd 10 eitem

Welsh Government

£3.7m o gyllid ychwanegol i ddiogelu a gwarchod trysorau cenedlaethol Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid ychwanegol i sicrhau bod sefydliadau diwylliannol Cymru yn cael eu diogelu a'u cadw, gyda £3.2m wedi'i glustnodi yn ystod y flwyddyn ariannol hon er mwyn gwneud gwaith atgyweirio i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

Cwtch Mawr 3-2

Prosiect partneriaeth yn darparu dros 62,000 o eitemau hanfodol i bobl mewn angen

Cwtch Mawr yw'r banc bob dim cyntaf yng Nghymru, ac mae'n helpu teuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd cael deupen llinyn ynghyd yn Abertawe.

Welsh Government

Gweledigaeth newydd ar gyfer gwirfoddoli i helpu'r sector i ffynnu

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi'r sector gwirfoddol yng Nghymru a datblygu gweledigaeth newydd i helpu'r sector i ffynnu yn y dyfodol.

Sports4All-3

Prosiect chwaraeon yn helpu rhagor o fenywod i fod yn egnïol

Mae Sports4All yn cynnig sesiynau gweithgareddau rhad ac am ddim i fenywod yng Nghaerdydd, ac yn annog menywod a merched Du, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol i wella'u lles drwy gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Welsh Government

Elusen iechyd meddwl yng Nghasnewydd yn elwa ar gymorth Llywodraeth Cymru

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol, Lesley Griffiths, wedi ymweld â Mind Casnewydd i weld sut mae £300,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru wedi galluogi'r elusen i agor man lloches newydd yn eu hadeilad ac i ddarparu eu cyfleusterau i fwy o bobl.

Welsh Government

Dweud eich dweud ynghylch creu dyfodol llwyddiannus i ddiwylliant yng Nghymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar ei gweledigaeth ar gyfer y sector diwylliant rhwng 2024 a 2030.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn cadarnhau ei hymrwymiad i wneud Cymru yn 'hafan ddiogel' i bobl LHDTC+

Mae Llywodraeth Cymru yn cadarnhau ei hymrwymiad i wneud Cymru yn 'hafan ddiogel' i bobl LHDTC+ drwy ddarparu'r gwasanaeth cymorth personol cyntaf o'i fath i'r rheini sy'n dioddef ac yn goroesi arferion trosi, meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol, ar Ddiwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia (dydd Gwener 17 Mai).

Welsh Government

Buddsoddiad o dros £900,000 mewn platfform llyfrgell ddigidol i Gymru

Bydd llyfrgelloedd cyhoeddus yn rhannu platfform llyfrgell ddigidol effeithlon newydd a fydd yn gwneud y gwasanaeth yn fwy cyson ac yn gwella mynediad at lyfrau, e-lyfrau a gwasanaethau llyfrgell eraill.

Welsh Government

Amgueddfa Lechi Cymru yn anelu at ddod yn atyniad ymwelwyr o'r radd flaenaf

A hithau'n benwythnos Gŵyl y Banc, mae'r Ysgrifennydd Diwylliant Lesley Griffiths wedi ymweld ag Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis i weld sut mae gwaith ailddatblygu yn anelu at droi'r lleoliad yn atyniad ymwelwyr o'r radd flaenaf, ac mae wedi annog pobl i ymweld.

Welsh Government

Prosiect cadwraeth mwyaf Cadw yn datblygu yng Nghastell Caerffili

Mae'r Ysgrifennydd dros Ddiwylliant, Lesley Griffiths, wedi ymweld â Chastell Caerffili i weld sut mae buddsoddiad o £10m yn un o safleoedd hanesyddol gorau Cymru yn mynd rhagddo.