English icon English

Newyddion

Canfuwyd 9 eitem

Tafwyl-3

Tafwyl yn rhoi llwyfan i gerddoriaeth a diwylliant Cymraeg

Bydd miloedd o ymwelwyr yn dod at ei gilydd yng Nghaerdydd y penwythnos hwn i ddathlu cerddoriaeth a diwylliant Cymraeg.

Welsh Government

Partneriaeth Gymdeithasol – dyma'r 'Ffordd Gymreig', ac mae'n gweithio! – Sarah Murphy

Gan ddatgan gweledigaeth ar gyfer Cymru'n benodol, am economi sy'n hyrwyddo gwaith teg a chydraddoldeb - gwnaeth y Gweinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Sarah Murphy ei phrif araith gyntaf heddiw ers iddi gael ei phenodi i'r Cabinet.

Samana Vinyl-2

Cyllid newydd yn gerddoriaeth i glustiau'r diwydiant

Ar Ddiwrnod Cerddoriaeth y Byd [dydd Gwener, 21 Mehefin], mae Cymru Greadigol wedi cyhoeddi £300,000 o gyllid i helpu i dyfu a meithrin y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.

Minibuds 3-2 cropped

Cyfres deledu addawol yn egino o Gymru

Mae cyfres i blant gan gwmni animeiddio Cymreig sy'n annog cynulleidfaoedd ifanc i ymddiddori mewn natur a'r byd o'u cwmpas wedi cael ei dewis i'w darlledu gan rai o brif ddarlledwyr y DU, gan gynnwys S4C ac ITV.

metaverse - croeso-2

Croeso i Gymru! Cymru yw'r wlad gyntaf yn y DU i lansio profiad metafyd

Cymru yw'r wlad gyntaf yn y DU i lansio yn y metafyd, gan roi blas i ymwelwyr rhithwir o bob cwr o'r byd o'r hyn y gallant ei ddarganfod yno.

Welsh Government

Gem arswyd saethwr zombie o Gymru ar frig siartiau gemau rhyngwladol

Ar ôl lansio wythnos ddiwethaf, daeth Sker Ritual, gêm arswyd gothig gyda stori gefndir yng Nghymru, yn un o'r gemau PC a chonsol a werthodd orau yn y byd.  – gan gyrraedd y 3 uchaf ar Steam, y 5 uchaf ar Xbox a'r 10 uchaf ar PlayStation.

WNS 250424 Cardiff Animation Minister 04

Animeiddwyr yn dod at ei gilydd!

Mae cyfres animeiddio ddystopaidd a chomedi oruwchnaturiol animeiddiedig i oedolion ymhlith prosiectau addawol sy'n cael hwb ariannol yr wythnos hon wrth i'r diwydiant animeiddio Cymreig ddod i Gaerdydd.

Awduron

Ffilmiau Cymraeg newydd ar y gweill gyda chefnogaeth Sinema Cymru

Bydd pedair ffilm nodwedd Gymraeg newydd yn cael eu cefnogi i'w datblygu fel rhan o Gronfa Sinema Cymru Greadigol.  

Welsh Government

Edrychwch a ydych yn gymwys am grant i leihau costau rhedeg busnes

Gall busnesau micro, bach a chanolig yn y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden nawr edrych i weld a ydyn nhw'n gymwys am gymorth gan Lywodraeth Cymru i'w helpu i leihau eu costau.