English icon English

Swyddfa'r Wasg

Llywodraeth Cymru 

Ymholiadau gan y cyfryngau.

Rydym yn cynnal gwasanaeth i’r cyfryngau 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos.

Gall newyddiadurwyr gysylltu â swyddfa’r wasg ar 0300 025 8099.

Os nad ydych yn gweithio i’r cyfryngau, cysylltwch â’n Canolfan Cyswllt Cyntaf  ar 0300 0604400. Rhif ymholiadau rhyngwladol: (+44) 1443 845500 neu drwy e-bost cymorth@llyw.cymru .

Cysylltwch â ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol:

Facebook

Trydar