English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2755 eitem, yn dangos tudalen 1 o 230

grace lewis-2

Unrhyw beth yn bosibl i fenywod mewn peirianneg yng Nghymru

Agorwyd llygaid Grace Lewis gan NASA, cafodd ei chefnogi gan Brifysgol De Cymru ac mae bellach yn brif beiriannydd yn Aston Martin.

Samana Vinyl-2

Cyllid newydd yn gerddoriaeth i glustiau'r diwydiant

Ar Ddiwrnod Cerddoriaeth y Byd [dydd Gwener, 21 Mehefin], mae Cymru Greadigol wedi cyhoeddi £300,000 o gyllid i helpu i dyfu a meithrin y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.

Jayne Bryant H S landscape

Gweinidog y Blynyddoedd Cynnar yn lansio canllawiau gwrth-hiliol ar gyfer lleoliadau gofal plant

Mewn digwyddiad lansio yn y Gogledd, croesawyd canllawiau sydd â'r nod o greu diwylliant gwrth-hiliol mewn lleoliadau gofal plant yng Nghymru gan Weinidog y Blynyddoedd Cynnar, Jayne Bryant. 

Earthshot-2

Cenedlaethau'r dyfodol yn amlinellu syniadau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Fel rhan o Her Hinsawdd Cymru, cymerodd 50 o ddisgyblion o 10 ysgol yng nghanolbarth a gorllewin Cymru ran mewn digwyddiad Hinsawdd Ieuenctid yn y Senedd yr wythnos hon.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru: Ebrill a Mai 2024

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG a gyhoeddwyd heddiw. Dywedodd llefarydd:

4e91dd06-ae35-4113-8086-2123f807bfcd

Lluniau newydd gwych yn dangos sut mae cenedl yn Nyffryn Amazon Periw yn troi at ynni adnewyddadwy, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru

Mae lluniau newydd yn dangos sut mae cenedl gynhenid yn Nyffryn Amazon Periw yn defnyddio arian gan Lywodraeth Cymru i'w helpu i wireddu'u nod o ddefnyddio dim ond ynni adnewyddadwy.

Welsh Government

Cymru i arwain y chwyldro ynni gwyrdd gyda buddsoddiadau a mentrau uchelgeisiol

Dim amheuaeth ynghylch arbenigedd ac uchelgais Cymru yng nghynhadledd fyd-eang gwynt ar y môr.

cows in field-2

Cymru'n deddfu er mwyn mynd i'r afael â dolur rhydd feirysol buchol

Ar 1 Gorffennaf, bydd Gorchymyn Dolur Rhydd Feirysol Buchol (Cymru) 2024 yn cael ei gyflwyno er mwyn  hyrwyddo ffordd a fydd yn cael ei arwain gan y diwydiant o ddileu'r clefyd.

Welsh Government

Clinig a chitiau di-bapur i leihau gwastraff meddygaeth yn ennill yng Ngwobrau'r GIG

Cafodd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eu gwobrwyo yng Ngwobrau Cynaliadwyedd Cymru 2024 am lwyddo i wneud gwasanaethau'r GIG yn fwy ecogyfeillgar.

PO 130624 JAMES  Marsh Hse 29

Partneriaeth arloesol yn darparu gwasanaethau hanfodol a llety dros dro i drigolion lleol

Mae cyn-gartref gofal yng nghanol Merthyr Tudful wedi cael ei ailddatblygu er mwyn  darparu llety dros dro i bobl ifanc ac oedolion sydd mewn argyfwng.

HID Betws -2

Pobl ifanc Cymru yn arwain y ffordd gan hyrwyddo 30 mlynedd o Eco-Ysgolion

Mae cannoedd o filoedd o ddisgyblion yng Nghymru yn gweithredu ar newid hinsawdd wrth i raglen addysg Eco-Ysgolion ddathlu 30 mlynedd.