English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1902 eitem, yn dangos tudalen 1 o 159

Welsh Government logo

Y Prif Weinidog yn ymweld â stiwdio Sex Education Netflix i gyfarfod prentisiaid y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cefnogi

Bu’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn ymweld â set cyfres Sex Education Netflix i gwrdd â phrentisiaid a hyfforddeion ac i gyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi pedwerydd tymor y sioe lwyddiannus.

Welsh Government logo

Datblygu adnodd Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu newydd gwerth £1.5m ar gyfer pobl ifanc

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod adnodd newydd i asesu anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu mewn plant yn cael ei ddatblygu.

Welsh Government logo

Asynnod, dolffiniaid a thormeini’n cael help llaw drwy £15 miliwn o arian ychwanegol ar gyfer byd natur

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cyhoeddi bod bron £15 miliwn ar gael i berchenogion a rheolwyr tir sydd am wella bioamrywiaeth er mwyn helpu Cymru i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur.

Canlyniadau arholiad

Y Gweinidog Addysg yn llongyfarch dysgwyr ar ddiwrnod y canlyniadau

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi llongyfarch dysgwyr ledled Cymru, wrth i ddysgwyr cymwysterau Safon Uwch, Safon UG, Bagloriaeth Cymru, a chymwysterau galwedigaethol gael eu canlyniadau y bore 'ma.

Atherton 1-2

Troi pedalau yn sail i lwyddiant Atherton Bikes

Ymwelodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ag Atherton Bikes, Machynlleth, i glywed am eu llwyddiant ers sefydlu’r cwmni gweithgynhyrchu beiciau yn 2019.

merthyr library-2

Y Dirprwy Weinidog yn ymuno â phlant mewn sesiwn ysgrifennu creadigol fel rhan o weithgareddau'r haf

Cafodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon y cyfle i ymuno â gweithgareddau Sialens Ddarllen yr Haf a Haf o Hwyl yn Llyfrgell Merthyr yr wythnos hon.

WG positive 40mm-3

Lansio ymgynghoriad ar wella gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Heddiw [17 Awst], mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan wedi lansio ymgynghoriad ar wella profiadau nifer o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Welsh Government logo

Sut mae adfer corsydd Cymru yn gwella diogelwch o ran dŵr a thanau gwyllt yn ystod tywydd sych

Heddiw, mae adroddiad newydd gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn tynnu sylw at sut y llwyddwyd i adfer mawndir diraddiedig Cymru yn gynt nag erioed o’r blaen yn ystod 2021/22 – gan hyd yn oed ragori ar y disgwyliadau.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 31

Gwahodd oedolion cymwys yng Nghymru i gael pigiad atgyfnerthu’r hydref

Yr wythnos hon mae oedolion cymwys yng Nghymru wedi dechrau cael eu gwahodd i gael eu pigiad atgyfnerthu’r hydref ar gyfer COVID-19.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 31

Gwahodd oedolion cymwys yng Nghymru i gael pigiad atgyfnerthu’r hydref [copy]

Yr wythnos hon mae oedolion cymwys yng Nghymru wedi dechrau cael eu gwahodd i gael eu pigiad atgyfnerthu’r hydref ar gyfer COVID-19.

Welsh Government logo

Gall cynlluniau ar gyfer safle Trawsfynydd roi hwb enfawr i ogledd Cymru

 Mae gan Gwmni Egino rôl hanfodol i’w chwarae wrth wireddu potensial safle Trawsfynydd, dywedodd Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, yn dilyn ymweliad â’r ardal.