English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1007 eitem, yn dangos tudalen 1 o 84

Welsh Government logo

Mwy o ddisgyblion i gael y cyfle i ddychwelyd i’r ysgol cyn y Pasg

Heddiw, mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi cynlluniau i fwy o blant gael y cyfle i ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth cyn gwyliau’r Pasg.  

Welsh Government logo

Arian ychwanegol ar gyfer busnesau Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth.

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £30 miliwn ychwanegol ar gyfer busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden sydd wedi teimlo effeithiau cyfyngiadau’r coronafeirws.

Welsh Government logo

Amlinellu gwelliannau i Gyffordd Yr Hendy

Mae cynlluniau i leihau tagfeydd a gwella cyfleusterau teithio llesol yng Nghyffordd 48 yr M4 wedi'u hamlinellu gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Cyllideb i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus a hybu economi Cymru

Mae'r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans wedi datgelu Cyllideb Derfynol gyda chynlluniau i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus ac economi Cymru, gan ddarparu cymorth amserol i ddiogelu bywydau a bywoliaethau yn y misoedd i ddod.

Welsh Government logo

Camerâu Cyflymder Cyfartalog 50 mya tu allan i Gasnewydd yn mynd yn fyw mewn pythefnos

Bydd terfyn parhaol cyflymder cyfartalog gorfodol o 50 milltir yr awr yn fyw rhwng cyffyrdd 24 a 28 ar yr M4 erbyn dydd Llun Mawrth 15fed.

Welsh Government logo

Y Gweinidog Trafnidiaeth yn annog y Gogledd i uno yn erbyn cynlluniau i wanhau gwasanaethau trên

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd, Ken Skates, yn galw ar arweinwyr cymunedol y Gogledd i gefnogi’i wrthwynebiad i gynlluniau, a allai pe baen nhw’n cael eu dewis, fod yn andwyol i brofiad cymudwyr y rhanbarth ac i gysylltiadau trawsffiniol.

Welsh Government logo

Prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yn Sir Benfro a Sir Gâr yn helpu Cymru i ddod yn ailgylchwr orau’r byd

Mae prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yn Sir Benfro a Sir Gâr yn helpu cais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn arweinydd byd-gyfan yn yr Economi Gylchol.

Welsh Government logo

Prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio ym Mhowys yn helpu Cymru i ddod yn ailgylchwr orau’r byd

Mae prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio ym Mhowys yn helpu cais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn arweinydd byd-gyfan yn yr Economi Gylchol.

Welsh Government logo

Prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yng Ngogledd Cymru yn helpu Cymru i ddod yn ailgylchwr orau’r byd

Mae prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yng Ngogledd Cymru yn helpu cais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn arweinydd byd-gyfan yn yr Economi Gylchol.

Welsh Government logo

Prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yng Nghaerdydd a de-ddwyrain Cymru yn helpu Cymru i ddod yn ailgylchwr orau’r byd

Mae prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yng Nghaerdydd a de-ddwyrain Cymru yn helpu cais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn arweinydd byd-gyfan yn yr Economi Gylchol.

Welsh Government logo

Prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yn Sir Benfro a Sir Gâr yn helpu Cymru i ddod yn ailgylchwr orau’r byd

Mae prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yn Sir Benfro a Sir Gâr yn helpu cais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn arweinydd byd-gyfan yn yr Economi Gylchol.

Welsh Government logo

Prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yn Abertawe a Castell-nedd yn helpu Cymru i ddod yn ailgylchwr orau’r byd

Mae prosiectau ail-ddefnyddio ac atgyweirio yn Abertawe a Castell-nedd yn helpu cais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn arweinydd byd-gyfan yn yr Economi Gylchol.