English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1176 eitem, yn dangos tudalen 1 o 98

Zip World Tower 3-4

"Mae atyniadau Cymru ar agor ac yn barod i groesawu ymwelwyr" – Vaughan Gething

Ar ymweliad ag atyniad mwyaf newydd Cymru, Zip World Tower, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething fod atyniadau Cymru ar agor ac yn barod i groesawu ymwelwyr dros yr haf.

Welsh Government logo

Haf o Hwyl i helpu plant a phobl ifanc i adfer o’r pandemig

Mae’r cynllun ‘Haf o Hwyl’ i helpu plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau’n ymwneud â chwaraeon, diwylliant a chwarae wedi’i gyhoeddi heddiw gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan.

Welsh Government logo

Creu mwy na 100 o swyddi newydd yng Nglynebwy yn sgil hwb gwerth £2.5m gan Lywodraeth Cymru

Mae'r gwneuthurwr batri byd-eang GS Yuasa yn creu 105 o swyddi newydd ac yn diogelu 360 o swyddi eraill yn ei ffatri gynhyrchu yng Nglynebwy diolch i hwb gwerth £2.5m gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Newidiadau i’r rheolau ar stop am bedair wythnos wrth i amrywiolyn delta ledaenu

Ddydd Gwener (18 Mehefin), bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyhoeddi na fydd rheolau’r coronafeirws yn newid am bedair wythnos arall er mwyn helpu i ddiogelu rhag yr amrywiolyn delta newydd.

Welsh Government logo

Cofrestr newydd ar gyfer perchenogion ffuredau i atal COVID-19

Mae pobl sy’n berchen ar ffuredau ac aelodau eraill teulu’r wenci (Mustelinae) yng Nghymru’n cael eu hannog i ymuno â chofrestr wirfoddol newydd all helpu i atal lledaeniad y feirws sy’n achosi COVID-19 ac i gael cyngor ar sut i gadw eu hanifeiliaid a nhw eu hunain yn ddiogel.

Rhyl-4

Cronfa canol trefi Gogledd Cymru gwerth £3m i agor ar gyfer ceisiadau

Mae cronfa gwerth £3m sy’n cael ei threialu gan Lywodraeth Cymru yng nghanol pedair o drefi yn y Gogledd i annog entrepreneuriaid i sefydlu yno bellach ar agor ar gyfer mynegi diddordeb. Bydd y gronfa’n agor ar gyfer ceisiadau yr wythnos nesaf.

lee waters-2

'Rhaid inni ddiogelu iechyd ein plant rhag llygredd aer', meddai'r Dirprwy Weinidog dros Newid yn yr Hinsawdd

Mynd i'r afael â llygredd aer yw un o'r heriau mwyaf cymhleth sy'n ein hwynebu, heb ateb syml meddai Lee Waters, y Dirprwy Weinidog newydd dros Newid yn yr Hinsawdd, wrth i Gymru nodi Diwrnod Aer Glân.

Welsh Government logo

**NODYN I’R DYDDIADUR - Ddim i'w gyhoeddi, ei ddarlledu na'i roi ar y cyfryngau cymdeithasol** | Creu mwy na 100 o swyddi newydd yng Nglynebwy yn sgil hwb gwerth £2.5m gan Lywodraeth Cymru

Pryd: Dydd Iau 17 Mehefin – 3.45pm i 4.45pm

Ble: GS Yuasa, 22 Ystad Ddiwydiannol Rasa, Rasa, Glynebwy NP23 5SD

Gwahoddir gohebwyr a/neu weithredwyr camerâu i fod yn bresennol. Bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ar gael i'w gyfweld.

Os hoffech fod yn bresennol, cysylltwch â Robert Owen ar 07816504965 neu e-bostiwch Robert.owen009@gov.cymru

Welsh Government logo

Help i ddysgwyr gymryd eu camau nesaf wrth i Gymru symud ymlaen

Cyhoeddodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, gynllun Adnewyddu a Diwygio Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg heddiw (dydd Mercher, 16 Mehefin).

welsh flag-3

"Mae cynlluniau Llywodraeth y DU i ddisodli cronfeydd yr UE yn golled ariannol i Cymru ac yn ymosodiad bwriadol ac annerbyniol ar ddatganoli yng Nghymru" – Vaughan Gething

Mae penderfyniad Llywodraeth y DU i osgoi Llywodraeth Cymru a dyrannu cyllid yn uniongyrchol ar gyfer datblygu rhanbarthol a lleol drwy gronfeydd y DU gyfan yn ymosodiad clir ar ddatganoli yng Nghymru ac nid yw yn bodloni addewidion mynych yn ystod ymgyrch refferendwm yr UE na fydd Cymru "geiniog yn dlotach" y tu allan i'r UE, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, heddiw.