English icon English

Newyddion

Canfuwyd 893 eitem, yn dangos tudalen 1 o 75

nurse and vaccine

Meddygon teulu’n dod ynghyd i frechu pobl dros 80 oed yn nes at y cartref

Mae meddygon teulu mewn cymunedau gwledig yn dod ynghyd i sefydlu canolfannau brechu cymunedol i helpu i frechu mwy o bobl yn nes at y cartref.

Welsh Government logo

Cartrefi sydd wedi dioddef llifogydd i dderbyn cyllid yn dilyn golygfeydd "ofnadwy" ledled Cymru

Bydd cartrefi yng Nghymru sydd wedi eu taro gan lifogydd diweddar yn derbyn rhwng £500 a £1000 o gymorth gan Lywodraeth Cymru, yn dilyn golygfeydd "ofnadwy" o ddifrod ledled y wlad.

Hannah Blythyn-2

Un o bob deg gweithiwr yn Nghymru ddim yn deall el hawliau yn y gweithle yn dda

Yn ôl ymchwil diweddar gan YouGov, nid oes gan un o bob deg gweithiwr a atebodd yr arolwg yng Nghymru yn deall ei hawliau yn y gweithle yn dda.

ELITE Paper Solutions staff-2

£3m arall ar gyfer prosiectau’r economi bob dydd

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu £3 miliwn arall ar gyfer prosiectau sy'n cefnogi, gwella a darparu'r nwyddau a'r gwasanaethau bob dydd a ddefnyddiwn ac y mae eu hangen arnom i gyd.

Welsh Government logo

Cynnydd o chwarter miliwn o bunnoedd i’r Gronfa Gymorth i Ofalwyr

Mae swm ychwanegol o £250,000 wedi'i gyhoeddi i helpu gofalwyr di-dâl Cymru i ymdopi â phwysau ariannol pandemig y coronafeirws.

KW visit-2

Newidiadau i gymwysterau wedi’u cadarnhau gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams yn dilyn tarfu pellach ar ddysgu

Bydd dysgwyr yng Nghymru sy'n astudio ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch sy’n cael eu cymeradwyo gan sefydliad Cymwysterau Cymru eleni yn derbyn graddau a bennir gan eu hysgol neu eu coleg, yn seiliedig ar waith maent wedi'i gwblhau yn ystod eu cwrs.

Senedd outside-2

Gweinidogion yn ceisio cydsyniad y Senedd ar gyfer Bil brys i reoli etholiad y Senedd yn ystod pandemig COVID

Mae Llywodraeth Cymru yn mynd i ofyn am ganiatâd y Senedd ar gyfer cyflwyno Bil brys i sicrhau bod etholiad nesaf y Senedd yn cael ei gynnal yn ddiogel, gan alluogi etholwyr i gymryd rhan a bwrw pleidlais yn ystod pandemig parhaus y coronafeirws. 

Welsh Government logo

Mwy na £1.7 biliwn yn cyrraedd busnesau yng Nghymru

Mae busnesau yng Nghymru wedi derbyn dros £1.7bn gan Lywodraeth Cymru ers dechrau'r pandemig.

Covid recovery app-2

Lansio ap yng Nghymru i helpu i gefnogi pobl sydd â symptomau COVID hir

Heddiw (20 Ionawr), cafodd ap i helpu pobl i adfer eu hiechyd yn dilyn COVID ei lansio fel rhan o gymorth ehangach a gynigir i unigolion sy’n byw gydag effeithiau hirdymor wedi iddynt gael y coronafeirws.

CG speaking

Her gyfreithiol i Ddeddf Marchnad Fewnol y DU 2020

Heddiw, wnaeth y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd diweddaru Aelodau o’r Senedd â’r camau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddiogelu’r Senedd rhag yr ymosodiad gan y Ddeddf Marchnad Fewnol y DU 2020 ar ei chymhwysedd.

W - Coronavirus - Transport

Diolch i’n holl wirfoddolwyr gwych yng Nghymru – cadwch yn ddiogel yn Lefel rhybudd 4

Heddiw, diolchodd Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, yr holl bobl wych a charedig o bob cefndir ledled Cymru sy'n gwirfoddoli i helpu cymunedau i wynebu'r cyfyngiadau symud gyda'i gilydd.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo argymhellion Comisiwn

Cafwyd cadarnhad ynghylch sut y bwriedir mynd i'r afael â thagfeydd yn Ne-ddwyrain Cymru ar ôl i Lywodraeth Cymru gymeradwyo argymhellion Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru.