English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1333 eitem, yn dangos tudalen 2 o 112

Welsh Government logo

Cymorth i helpu i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn dilyn y pandemig

Bydd £2.4m o gyllid adfer yn sgil Covid yn cael ei roi ar gyfer gwaith i gefnogi sgiliau Cymraeg a’r defnydd o’r Gymraeg, er mwyn helpu i gadw Cymru ar ei llwybr i ddyblu'r defnydd dyddiol o'r Gymraeg erbyn 2050.

care home visit-2

Cronfa adfer Covid gwerth £48miliwn i gefnogi gofal cymdeithasol yng Nghymru

Heddiw (dydd Mawrth 14 Medi), mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi pecyn newydd gwerth £48 miliwn o gyllid i gefnogi gofal cymdeithasol yng Nghymru.

library -4

Llywodraeth Cymru yn chwilio am Lywydd newydd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor y broses recriwtio ar gyfer swydd Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru o fis Ionawr 2022

Rhiw Cehn Glwad016 (copy)

Llywodraeth Cymru a gweithredwyr rhwydwaith i weithio gyda’i gilydd ar gynllun a fydd y cyntaf o’i fath i greu grid ynni integredig tuag at sero-net

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i allyriadau sero-net erbyn 2050. Er mwyn cyflawni hynny, mae angen trawsnewid ein system ynni'n gyflym, er mwyn gallu datgarboneiddio dulliau gwresogi yn y cartref, trafnidiaeth a diwydiant.

Welsh Government logo

Dewis ehangach o brofion COVID ar gael i deithwyr rhyngwladol

Heddiw, cadarnhaodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, y bydd dewis ehangach o ddarparwyr profion ar gael ar gyfer pobl sy’n dychwelyd i Gymru o dramor i archebu profion PCR o 21 Medi ymlaen.

Welsh Government logo

Delweddau newydd yn dangos gwir raddfa rhaglen metro uchelgeisiol Gogledd Cymru

Mae delweddau newydd wedi'u rhyddhau sy'n dangos gwir raddfa rhaglen metro uchelgeisiol Gogledd Cymru.

Welsh Government logo

Rheolau cryfach i ddiogelu lles Cŵn a Chathod Bach yn dod i rym

Mae rheolau newydd sy’n amddiffyn cŵn a chathod bach ac sy’n rhoi gwarant i’r prynwr bod yr anifeiliaid wedi’u bridio ar y safle y maen nhw’n cael eu gwerthu ynddo, yn dod i rym heddiw (Gwener, 10 Medi).

welsh flag-3

Cymru yn dangos ei hagwedd unedig at groesawu pobl sy'n cyrraedd o Affganistan fel Cenedl Noddfa.

Yr wythnos hon, mae Cymru wedi pasio carreg filltir bwysig yn ein hymdrechion i ddarparu noddfa i ddinasyddion Affganistan sydd wedi cefnogi ein Lluoedd Arfog. Mae Cymru bellach yn rhoi llety i 50 o deuluoedd, sy'n cynnwys tua 230 o unigolion. Mae'r rhan fwyaf o'r rhai sydd wedi cyrraedd wedi cefnogi unedau'r Lluoedd Arfog yng Nghymru yn uniongyrchol yn Affganistan dros yr 20 mlynedd diwethaf. 

Eluned Morgan (P)#6

Buddsoddi mewn myfyrwyr yw’r cam nesaf at gael ysgol feddygol yn y Gogledd

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd mwy o fyfyrwyr meddygol yn treulio eu cyfnod hyfforddi i gyd yng ngogledd Cymru fel rhan o’r camau i sefydlu ysgol feddygol yno.

Welsh Government logo

Gwobr Dewi Sant yn troi'n wyrdd wrth i wobr newydd gael ei chyhoeddi

Heddiw, mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi gwobr newydd wrth iddo annog pobl i gyflwyno eu henwebiadau cyn y dyddiad cau ar gyfer Gwobrau Dewi Sant.

Welsh Government logo

Cyhoeddi Ysgrifennydd Parhaol newydd Llywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd mai Dr Andrew Goodall CBE fydd Ysgrifennydd Parhaol newydd Llywodraeth Cymru.

green tech-2

Cronfa newydd gwerth £1.8m i annog arloesi yng Nghymru mewn technoleg cerbydau carbon isel

Mae cronfa newydd gwerth £1.8m i annog busnesau i symud y tu hwnt i weithgynhyrchu peiriannau hylosgi mewnol i gynhyrchu technolegau cerbydau carbon isel, gan helpu i ysgogi twf economaidd arloesol yng Nghymru, yn cael ei sefydlu gan Ford a Llywodraeth Cymru.