English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2537 eitem, yn dangos tudalen 2 o 212

WG positive 40mm-3

Dim rhyddhad i ysgolion ac ysbytai Cymru – Rebecca Evans ar Ddatganiad yr Hydref

“Nid Datganiad yr Hydref gawson ni gan y Canghellor heddiw – rhoddodd inni restr hirfaith o raglenni peilot byrdymor, ambell brosiect dethol a rhagor o gyni,” meddai Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid, yn ei hymateb.

Welsh Government

Siarter i ddatblygu arloesi mewn gofal iechyd yng Nghymru

AstraZeneca, sef prif gwmni gwyddor bywyd y Deyrnas Unedig, yw’r sefydliad diweddaraf i ymuno â siarter i hyrwyddo arloesi mewn gofal iechyd yng Nghymru.

MicrosoftTeams-image-14

Mae Llywodraeth Cymru am gael eich barn ar galendr yr ysgol

Bydd ymgynghoriad yn dechrau ar 21 Tachwedd ar newid calendr yr ysgol, fel bod gwyliau'n cael eu rhannu'n fwy cyson, gan gynnwys pythefnos o wyliau hanner tymor yn yr hydref.

Rebecca Evans#2

Llywodraeth Cymru yn galw am weithredu ystyrlon yn Natganiad yr Hydref

Heddiw, [dydd Sadwrn 18 Tachwedd] mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans wedi galw ar Lywodraeth y DU i roi cymorth ychwanegol i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus hanfodol a darparu cyllid teg i Gymru yn Natganiad yr Hydref.

Welsh Government

Statws gwarchodedig ar gyfer dau fusnes bwyd a diod o Sir Benfro

Mae'r Pembrokeshire Beach Food Company a Velfrey Vineyard yn dathlu ar ôl ymuno â rhestr o gynhyrchwyr o Gymru i weld eu cynnyrch yn cael statws gwarchodedig.

Upper Cosmeston Farm site-2

Bydd gwerthiant safle fferm yn arwain at greu 500 o gartrefi newydd

Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cymeradwyo gwerthu safle Fferm Cosmeston Uchaf, gan wahodd cynigion sydd eu hangen i fodloni safonau byw carbon sero-net newydd a heriol.

image00026-2

Lansio'r gwasanaeth presgripsiynau electronig cyntaf yng Nghymru

Cleifion yn y Rhyl yw'r rhai cyntaf i elwa ar wasanaeth presgripsiynau electronig newydd, sy'n caniatáu i feddygon teulu anfon presgripsiynau'n ddiogel ar-lein i fferyllfa gymunedol o ddewis y claf, heb yr angen am ffurflen bapur.

B-W cooperation signing -2

Cymru'n cryfhau cydweithrediad â thalaith Baden-Württemberg yn yr Almaen drwy arwyddo datganiad ar y cyd

Yn ystod ymweliad â Stuttgart yr wythnos hon, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, a Gweinidog Materion Economaidd Baden-Württemberg, Dr Nicole Hoffmeister-Kraut wedi llofnodi datganiad cydweithio ar y cyd i hybu cysylltiadau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol ac ecolegol ymhellach.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 44

Annog pobl sy'n agored i niwed yn glinigol i gael eu brechu y gaeaf hwn

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi galw ar bobl sy'n agored i niwed yn glinigol i ddod ymlaen i gael eu brechiadau gaeaf i’w hamddiffyn eu hunain a'r gwasanaeth iechyd.

Welsh Government

Mae tueddiadau tymor hir TB gwartheg yn dangos gwelliant ond bod angen gweithredu mewn ardaloedd penodol

Mae TB gwartheg yng Nghymru yn gyffredinol yn parhau i ostwng, ond rydym am dargedu'r ardaloedd lle ceir problemau o hyd a chynnal prosiectau penodol yn Sir Benfro ac Ynys Môn.

Welsh Government

Data ar domenni glo segur Cymru yn cael ei gyhoeddi heddiw

Mae nifer y tomenni glo segur yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi heddiw ar fapiau rhyngweithiol sy'n dangos lleoliad y 350 sy'n cael eu harchwilio'n amlach.

Welsh Government

Helpwch ni i benderfynu ynghylch dyfodol y dreth gyngor

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad heddiw [dydd Mawrth 14 Tachwedd] yn gofyn am farn ar ddulliau posibl o ailgynllunio system y dreth gyngor i'w gwneud yn decach.