English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2235 eitem, yn dangos tudalen 2 o 187

Cargo ship-4

Datgelu Porthladdoedd Rhydd newydd Cymru

  • Dau Borthladd Rhydd ar fin cael eu sefydlu yng Nghymru – Y Porthladd Rhydd Celtaidd yn Aberdaugleddau a Phort Talbot, a Phorthladd Rhydd Ynys Môn yn y Gogledd.
  • Amcan y ddau borthladd rhydd fydd denu £4.9m o fuddsoddi cyhoeddus a phreifat, gyda’r potensial i greu rhyw 20,000 o swyddi erbyn 2030.
  • Bydd y Porthladdoedd Rhydd yn ategu buddsoddiad a pholisïau Llywodraeth Cymru i greu economïau lleol cryfach, tecach a gwyrddach.
Welsh Government

Cam pwysig ymlaen i ddiogelwch tomennydd glo

Heddiw, mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi cyhoeddi ymateb manwl Llywodraeth Cymru i adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar Reoleiddio Diogelwch Tomennydd Glo yng Nghymru. 

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi cronfa o £750,000 ar gyfer ymchwil i for-lynnoedd llanw

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi £750,000 ar gyfer y Gronfa Her Mor-lynnoedd Llanw.

Building safety pic-2

Rhaglen diogelwch adeiladau’n gwneud i drigolion deimlo’n ‘ddiogel a saff yn eu cartrefi’

Mae datblygiadau pwysig wedi’u gwneud i’r camau y mae Llywodraeth yn eu cymryd i daclo problem diogelwch tai.

Welsh Government

Penodi cadeirydd newydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi bod cadeirydd newydd wedi’i benodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Welsh Government

Bydd system dribiwnlysoedd "syml, fodern a theg" yn gam sylweddol tuag at system gyfiawnder neilltuol i Gymru

Heddiw [dydd Mawrth, 21 Mawrth], bydd y Cwnsler Cyffredinol yn cadarnhau y cynhelir ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru i lywio deddfwriaeth yn y dyfodol ar gyfer sefydlu un system dribiwnlysoedd unedig i Gymru.

Welsh Government

Bydd pwerau newydd i fynd i’r afael â llygredd aer a sŵn yn arwain at ‘ddyfodol glanach, iachach a gwyrddach’

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James wedi dweud y bydd pwerau newydd i ymdrin â llygredd aer a sŵn yn arwain at Gymru lanach, iachach a gwyrddach.

MR-76

Cadeirydd newydd ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru yn cael ei chyhoeddi

Mae Gweinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi heddiw fod Maggie Russell wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd newydd Cyngor Celfyddydau Cymru.

Skyline1-2

Menter twristiaeth newydd yn Abertawe yn anelu’n uchel

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth £4 miliwn i ddenu atyniad twristiaeth newydd ac o'r radd flaenaf gan Skyline i Abertawe.

WG Wales EU Europe Stars Glowing Agile Cymru

Cyllid newydd i gefnogi cysylltiadau busnes, economaidd ac ymchwil Cymru â rhanbarthau'r UE

Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyllid newydd er mwyn helpu i gynnal a chryfhau cysylltiadau busnes, economaidd ac ymchwil Cymru gyda rhanbarthau Ewropeaidd, a hynny yn dilyn i’r DU adael yr UE.