English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1827 eitem, yn dangos tudalen 1 o 153

Welsh Government logo

Penodi aelodau newydd i Gorff Llais y Dinesydd ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae dirprwy gadeirydd newydd a chwech aelod anweithredol newydd wedi cael eu penodi i gorff newydd, sef Corff Llais y Dinesydd ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Welsh Government logo

Ymgynghoriad ar gyflwyno cynllun dileu BVD

  Mae cynnig i gyflwyno cynllun gorfodol i ddileu Dolur Rhydd Feirysol Buchol (BVD) yng Nghymru yn destun ymgynghoriad sydd wedi’i gyhoeddi heddiw [dydd Iau, 30 Mehefin]

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £8.5 miliwn mewn cynllun diwydiannol mawr yng Nglynebwy

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £8.5 miliwn i adeiladu uned ddiwydiannol fawr newydd ym Mlaenau Gwent, gyda'r nod o ddenu busnesau arweiniol i'r ardal, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi cyhoeddi.

Welsh Government logo

£48m i helpu diwydiant bysiau Cymru i oroesi a ffynnu

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw fod pecyn cymorth gwerth £48m yn cael ei roi i’r diwydiant bysiau yng Nghymru i’w helpu i ymadfer o effeithiau’r pandemig ac i ymateb i’r heriau ariannol sy’n ei wynebu.

Business Wales Asbri Golf 005-2

Dathlu llwyddiant allforio yn y byd golff

Yn ystod cyfnod prysur yn y tymor golff, mae Asbri Golf yn dathlu llwyddiant busnes pellach gyda chynhyrchion golff wedi'u gwneud yng Nghymru yn cael eu gwerthu i farchnadoedd newydd yn fyd-eang, diolch i gefnogaeth allforio gan Lywodraeth Cymru.

 

FE Funding-2

Y Llywodraeth hon wedi pasio’r darn cyntaf o ddeddfwriaeth sylfaenol

Bydd y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil yn gosod ein gweledigaeth ar gyfer dyfodol addysg ôl-16 yn gyfraith a chreu ceidwad cenedlaethol newydd ar gyfer addysg ôl-16 i ehangu dysgu gydol oes, canolbwyntio ar les dysgwyr, a chefnogi ein colegau a'n prifysgolion.

Welsh Government logo

Cymru yn treialu cynllun Incwm Sylfaenol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ei chynllun peilot ar gyfer Incwm Sylfaenol.

Carer and elderly lady

Annog gofalwyr di-dâl i wneud cais am eu taliad o £500

Mae gofalwyr di-dâl yng Nghymru yn cael eu hannog i wneud cais am daliad o £500 i helpu gyda’r costau cynyddol sy’n gysylltiedig â gofalu yn ystod yr argyfwng costau byw.

Carer and elderly lady

Annog gofalwyr di-dâl i wneud cais am eu taliad o £500

Mae gofalwyr di-dâl yn y Gogledd yn cael eu hannog i wneud cais am daliad o £500 i helpu gyda’r costau cynyddol sy’n gysylltiedig â gofalu yn ystod yr argyfwng costau byw.

Carer and elderly lady

Annog gofalwyr di-dâl i wneud cais am eu taliad o £500

Mae gofalwyr di-dâl yn y Gorllewin yn cael eu hannog i wneud cais am daliad o £500 i helpu gyda’r costau cynyddol sy’n gysylltiedig â gofalu yn ystod yr argyfwng costau byw.

Carer and elderly lady

Annog gofalwyr di-dâl i wneud cais am eu taliad o £500

Mae gofalwyr di-dâl yn y Canolbarth yn cael eu hannog i wneud cais am daliad o £500 i helpu gyda’r costau cynyddol sy’n gysylltiedig â gofalu yn ystod yr argyfwng costau byw.