English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1007 eitem, yn dangos tudalen 10 o 84

Welsh Government logo

Gweinidog yr Economi, Ken Skates ar yr ystadegau diweddaraf am y Farchnad Lafur

Gan gynnig sylwadau ar Ystadegau y Farchnad Lafur heddiw, dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi:

GP Video Consultation-2

Hwb o £25m i wasanaethau digidol ar draws GIG Cymru

Bydd buddsoddiad ychwanegol o £25m yn helpu’r GIG i barhau i symud i wasanaethau mwy digidol, dyna gyhoeddiad y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething heddiw.

Welsh Government logo

Cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gweithredu prosiect bwyd llwyddiannus mewn ysgolion yn y cymoedd

Bydd rhagor o ysgolion yn y Cymoedd yn cael mynediad at brosiect bwyd lwyddiannus, sydd wedi ennill gwobrau, sy’n defnyddio chynhwysydd cludo yn ganolbwynt ar gyfer dysgu’n uniongyrchol am fwyd a hefyd yn fan i deuluoedd sydd ar incwm isel ddod i gasglu nwyddau am ddim neu am bris gostyngol.

holding hands-2

Cwm Taf Morgannwg – adroddiad mamolaeth diweddaraf

Cyhoeddwyd yr adroddiad diweddaraf ynglŷn â gwasanaethau mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg heddiw [dydd Llun 25].

holding hands-2

Cwm Taf Morgannwg – adroddiad mamolaeth diweddaraf

Cyhoeddwyd yr adroddiad diweddaraf ynglŷn â gwasanaethau mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg heddiw [dydd Llun 25].

Welsh Government logo

Gweinidogion yn cyhoeddi Cronfa Diogelu Chwaraeon Gwylwyr gwerth £17.7m

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn ariannu gwerth £17.7miliwn, i helpu chwaraeon gwylwyr sydd wedi dioddef yn ddifrifol oherwydd y pandemig.

nurse and vaccine

Meddygon teulu’n dod ynghyd i frechu pobl dros 80 oed yn nes at y cartref

Mae meddygon teulu mewn cymunedau gwledig yn dod ynghyd i sefydlu canolfannau brechu cymunedol i helpu i frechu mwy o bobl yn nes at y cartref.

Welsh Government logo

Cartrefi sydd wedi dioddef llifogydd i dderbyn cyllid yn dilyn golygfeydd "ofnadwy" ledled Cymru

Bydd cartrefi yng Nghymru sydd wedi eu taro gan lifogydd diweddar yn derbyn rhwng £500 a £1000 o gymorth gan Lywodraeth Cymru, yn dilyn golygfeydd "ofnadwy" o ddifrod ledled y wlad.

Hannah Blythyn-2

Un o bob deg gweithiwr yn Nghymru ddim yn deall el hawliau yn y gweithle yn dda

Yn ôl ymchwil diweddar gan YouGov, nid oes gan un o bob deg gweithiwr a atebodd yr arolwg yng Nghymru yn deall ei hawliau yn y gweithle yn dda.

ELITE Paper Solutions staff-2

£3m arall ar gyfer prosiectau’r economi bob dydd

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu £3 miliwn arall ar gyfer prosiectau sy'n cefnogi, gwella a darparu'r nwyddau a'r gwasanaethau bob dydd a ddefnyddiwn ac y mae eu hangen arnom i gyd.

Welsh Government logo

Cynnydd o chwarter miliwn o bunnoedd i’r Gronfa Gymorth i Ofalwyr

Mae swm ychwanegol o £250,000 wedi'i gyhoeddi i helpu gofalwyr di-dâl Cymru i ymdopi â phwysau ariannol pandemig y coronafeirws.

KW visit-2

Newidiadau i gymwysterau wedi’u cadarnhau gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams yn dilyn tarfu pellach ar ddysgu

Bydd dysgwyr yng Nghymru sy'n astudio ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch sy’n cael eu cymeradwyo gan sefydliad Cymwysterau Cymru eleni yn derbyn graddau a bennir gan eu hysgol neu eu coleg, yn seiliedig ar waith maent wedi'i gwblhau yn ystod eu cwrs.