English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2235 eitem, yn dangos tudalen 10 o 187

Frog-2

Busnes Cymru – wrthi ers 10 mlynedd yn helpu busnesau yng Nghymru i dyfu

Ddeng mlynedd ers iddo gael ei lansio, mae Busnes Cymru wedi cefnogi dros 390,000 o entrepreneuriaid a busnesau, wedi helpu i greu dros 19,000 o fusnesau newydd ac wedi rhoi cymorth uniongyrchol i greu bron 47,000 o swyddi yn economi Cymru.

Home - money

£50m i adfer cartrefi gwag

Heddiw (dydd Llun, 30 Ionawr), cyhoeddodd y Gweinidog Julie James gynllun newydd gwerth £50m i sicrhau bod mwy o gartrefi gwag yn cael eu hadfer.

Welsh Government

Galw ar y cyhoedd yng Nghymru i godi llais os ydynt yn sylwi ar fathau diraddiol o drais a orfodir ar fenywod a merched

Mae aelodau’r cyhoedd yng Nghymru yn cael eu cynghori i gadw llygad am fenywod a merched a allai fod mewn perygl o brofion gwyryfdod a hymenoplasti, neu a allai fod wedi dioddef hynny eisoes.

WG positive 40mm-3

Datganiad am Clare Drakeford

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Gyda thristwch mawr rydym yn cadarnhau marwolaeth sydyn Clare Drakeford, gwraig y Prif Weinidog.

pont menai menai bridge still-2

Bydd Pont Menai’n ailagor ar amser

Bydd gwaith i ailagor Pont Menai gyda chyfyngiad pwysau o 7.5 tunnell yn cael ei gwblhau ar amser.

Welsh Government

Y Gweinidog yn annog pobl sy’n ei chael yn anodd talu biliau i fanteisio ar y gwasanaethau cyngor hanfodol sydd ar gael yn y Gogledd

Ddoe, ymwelodd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, â Chanolfan ASK yn y Rhyl, ac mae’n annog pobl yn y Gogledd i fanteisio ar y cymorth sydd ar gael iddyn nhw yn ystod yr argyfwng costau byw.

86m to deliver new radiotherapy equipment-2

Buddsoddiad gwerth £86 miliwn i wella gwasanaethau radiotherapi ar gyfer canser yn Ne Cymru

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan heddiw y bydd mwy na £86 miliwn ar gael ar gyfer cyfleusterau, offer a meddalwedd newydd ym maes triniaethau canser.

Welsh Government

Yr holl gynhwysion i helpu busnes yn y Fflint i dyfu

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths wedi agor cyfleuster cynhyrchu newydd yn swyddogol yn y Pudding Compartment yn y Fflint, sydd wedi elwa ar arian gan Lywodraeth Cymru.

Julie Morgan (1)

Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, yn ymddiheuro’n bersonol i bobl sydd wedi’u heffeithio gan arferion mabwysiadu hanesyddol

Mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi ymddiheuro’n bersonol i’r rhai a ddioddefodd yn sgil yr arfer hanesyddol o fabwysiadu gorfodol yn y 1950au, y 1960au a’r 1970au.

Welsh Government

Ysgol feddygaeth newydd yn y Gogledd i ddechrau hyfforddi meddygon newydd Cymru

Mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu hyd at 140 o leoliadau i fyfyrwyr meddygaeth bob blwyddyn yn ysgol feddygaeth newydd y Gogledd.

Paramedic walking to ambulance

Uwch-barafeddygon yn lleihau nifer y bobl sy'n mynd i'r ysbyty

Mae Uwch-ymarferwyr Parafeddygol ledled Cymru yn helpu i drin rhagor o bobl yn y gymuned ac i sicrhau na fydd pobl yn mynd i'r ysbyty yn ddiangen.

Welsh Government

Cwmni coffi o Gymru yn sicrhau cytundeb newydd yn yr Unol Daleithiau a Chanada

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi llongyfarch Ferrari's Coffee ym Mhen-y-bont ar ôl i'r cwmni sicrhau cytundeb newydd fydd yn gweld eu cynnyrch ar gael yn yr UDA a Chanada y flwyddyn nesaf.