English icon English

Newyddion

Canfuwyd 238 eitem, yn dangos tudalen 1 o 20

Minister for Social Care with young carers-2

Cydnabyddiaeth mewn ysgolion yn hanfodol er mwyn helpu gofalwyr ifanc i ffynnu

Yn ystod Wythnos Gofalwyr Ifanc, manteisiodd y Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Dawn Bowden, ar y cyfle i wrando ar ofalwyr ifanc yn sôn am bwysigrwydd cael eu cydnabod fel cam cyntaf tuag at gael cymorth yn yr ysgol.

Welsh Government

Miloedd yn fwy o bobl bellach yn cael y gofal brys ac argyfwng iawn, yn y lle iawn, y tro cyntaf

Y llynedd, defnyddiodd mwy na 200,000 o bobl wasanaethau newydd y GIG a ddatblygwyd drwy raglen arloesol Chwe Nod Llywodraeth Cymru fel dewis arall yn lle mynd i adran achosion brys neu'r ysbyty am ofal.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru: Mawrth ac Ebrill 2024

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG a gyhoeddwyd heddiw.

Welsh Government

Cynllun newydd i leihau nifer y marwolaethau a achosir gan heintiau sy’n ymwrthod â gwrthfiotigau

Wrth iddynt lansio’r cam nesaf mewn cynllun 20 mlynedd i leihau ymwrthedd i wrthfiotigau, mae Prif Swyddog Meddygol Cymru a Phrif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi dweud bod rhaid i bawb chwarae eu rhan i’w atal. Mae mwy o bobl yn cael eu lladd ar draws y byd o ganlyniad i ymwrthedd i wrthfiotigau nag unrhyw achos arall bron

Welsh Government

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn llongyfarch enillwyr o Gymru yng ngwobrau'r DU gyfan

Yng Ngwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd y DU 2024, cafodd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o bob rhan o GIG Cymru eu gwobrwyo am eu gwaith arloesol, eu cydweithrediad a'u harweinyddiaeth i wella gofal iechyd yng Nghymru a thu hwnt.

Welsh Government

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru – Chwefror a Mawrth 2024

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Eluned Morgan:

Welsh Government

Cyllid hanfodol i gefnogi hosbisau Cymru

Heddiw, mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi y bydd hosbisau Cymru yn derbyn £4 miliwn o gyllid y llywodraeth i barhau â'u gwaith hanfodol.

WG positive 40mm-3

Anghydfod cyflogau aelodau Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA) – Meddygon Iau, Ymgynghorwyr a Meddygon Arbenigol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru a thri phwyllgor cenedlaethol BMA Cymru Wales sy’n cynrychioli ymgynghorwyr, meddygon SAS a meddygon iau wedi cytuno i gynnal negodiadau ffurfiol ar gyflogau.

Welsh Government

Ffioedd deintyddol y GIG i gynyddu o fis Ebrill

Bydd cost triniaeth ddeintyddol y GIG yng Nghymru yn cynyddu o 1 Ebrill.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau diogelwch cleifion yn ystod trydedd streic y meddygon iau

Mae Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a Chymdeithas Feddygol Prydain yn cydweithio i sicrhau diogelwch cleifion tra bydd y meddygon iau ar streic am y trydydd tro yr wythnos nesaf.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru: Ionawr a Chwefror 2024

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG a gafodd eu cyhoeddi heddiw.

Martin Padfield-3

Hyfforddwr pêl-droed o Lyn Ebwy yn ailafael yn llawn yn y gêm diolch i dechnoleg symudedd

Gall Martin Padfield, 49 oed - a gollodd ei goes 24 o flynyddoedd yn ôl - ymuno yn llawn yn yr hwyl gyda thîm pêl-droed ei fab unwaith eto wedi iddo gael pengliniau prosthetig arbenigol a reolir gan ficrobrosesydd diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.