English icon English

Newyddion

Canfuwyd 233 eitem, yn dangos tudalen 6 o 20

Group120623-2

Datgelu dull newydd o fynd i'r afael â diabetes a gwella gofal.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gofynion newydd i'r GIG yng Nghymru wella gofal diabetes a rhoi gwell cefnogaeth i bobl reoli eu cyflwr.

Welsh Government

Cymuned yn dathlu 75 mlynedd ers sefydlu'r GIG yng Nghymru

Caiff gwasanaeth eglwys aml-ffydd ei gynnal i ddathlu'r cyfoeth o dalent ac amrywiaeth sy’n rhan o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Bydd yn un o sawl gweithgaredd a gaiff ei gynnal i ddathlu 75 mlynedd ers sefydlu'r GIG ym mis Gorffennaf.

Welsh Government

Buddsoddi hyd at £30m mewn gofal yn y gymuned i leihau'r pwysau ar ysbytai

Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi hyd at £30m i ddarparu rhagor o ofal gartref neu yn y gymuned a lleihau faint o amser y mae pobl yn ei dreulio yn yr ysbyty.

Welsh Government

Parkrun ar gyfer GIG Cymru

Cymerwch ran yn eich parkrun lleol neu parkrun iau ac ymuno â'r miloedd o bobl sy'n cerdded, yn rhedeg neu'n gwirfoddoli yn 'parkrun ar gyfer y GIG' i ddathlu GIG75.

Judith Paget-2

Judith Paget yn cael ei phenodi'n Brif Weithredwr GIG Cymru

Mae Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, Dr Andrew Goodall, wedi cyhoeddi heddiw fod Judith Paget wedi cael ei phenodi, ar sail barhaol, yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

Welsh Government

Cynllun newydd i wella gwasanaethau Meddyg Teulu i gyn-aelodau’r lluoedd arfog

Mae cynllun newydd wedi'i lansio i alluogi meddygon teulu yng Nghymru i gofrestru i fod yn bractisau 'cyfeillgar i gyn-aelodau’r lluoedd arfog’, a darparu gofal arbenigol i aelodau presennol a chyn-aelodau’r lluoedd arfog.

Welsh Government

Y Gweinidog Iechyd yn ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG ar gyfer Cymru, a gyhoeddwyd heddiw (18 Mai).

Non emergency vehicle and ambulance

Mwy o bobl yn defnyddio gwasanaethau gofal brys ac argyfwng ac yn osgoi cael eu derbyn i’r ysbyty.

Bob mis mae miloedd o bobl yn cael gofal yn y gymuned ac mewn mannau heblaw adrannau brys, diolch i raglen i leihau'r pwysau ar ofal brys ac argyfwng yng Nghymru.

From L to R Charles Janczewski, 'Jan', Chair Cardiff & Vale University Health Board; Magda Meissner, Project Lead; Eluned Morgan, Minister for Health and Social Services; Sian Morgan, Project Lead

Cyflwyno prawf newydd yng Nghymru i chwyldroi diagnosis o ganser yr ysgyfaint

Gallai prawf gwaed ar gyfer biopsi hylif arloesol i wella triniaeth ar gyfer canser yr ysgyfaint helpu mwy o bobl yng Nghymru.

Welsh Government

Data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw:

pexels-anna-shvets-6250930-2

GIG Cymru wedi cael ei gydnabod yng Ngwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd

Mae gwaith staff o fewn GIG Cymru wedi cael ei gydnabod yng Ngwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd Cenedlaethol y DU 2023.

Welsh Government

Cefnogi, cryfhau, colli pwysau – cynllun newydd i helpu cefnogwyr pêl-droed i gadw’n heini

Mae cynllun newydd wedi cael ei lansio’n swyddogol yng Nghymru i helpu cefnogwyr i gadw’n heini drwy eu hangerdd dros bêl-droed.