English icon English

Newyddion

Canfuwyd 83 eitem, yn dangos tudalen 6 o 7

Welsh Government logo

Hwb ariannol o £3m i helpu adferiad gwasanaethau deintyddol yng Nghymru ar ôl y pandemig

Bydd gwasanaethau deintyddol yng Nghymru yn cael £3m ychwanegol o gyllid newydd eleni i gefnogi eu hadferiad o effeithiau’r pandemig a rhoi mynediad ychwanegol i gleifion.

Welsh Government logo

Buddsoddi mewn cyfarpar microbioleg newydd a all ganfod bacteria mewn munudau yn lle oriau a lleihau’r siawns o sepsis

 

Bydd dros £1.2m yn cael ei fuddsoddi mewn chwe pheiriant dadansoddi bacterol newydd a all ganfod bacteria o heintiau mewn munudau yn hytrach nag oriau.

Eluned Morgan (P)#6

Y Senedd yn cymeradwyo ehangu’r defnydd o bàs COVID y GIG

Mae Aelodau'r Senedd wedi cymeradwyo ehangu’r defnydd o bàs COVID y GIG i gynnwys sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd yng Nghymru.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 33

‘Cefnogwch y Gwasanaeth Iechyd y gaeaf hwn drwy gael eich brechiad atgyfnerthu’ yw neges y Gweinidog Iechyd

Mae'r Gweinidog Iechyd yn annog pobl i gael eu brechiad atgyfnerthu COVID-19 yr hydref hwn i gefnogi'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol cyn y gaeaf.

Lynne Neagle (P)

Uchelgais i gael Cymru ddi-fwg erbyn 2030 – gyda smygu’n parhau i fod yn brif achos marwolaethau cyn pryd

Mae mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd a rhoi mwy o gymorth i helpu pobl i roi’r gorau i smygu yn rhannau allweddol o gynllun newydd i gael Cymru ddi-fwg erbyn diwedd y ddegawd.

Eluned Morgan (P)#6

Y Gweinidog Iechyd yn addo £170m ychwanegol y flwyddyn i ‘drawsnewid’ gwasanaethau gofal wedi’i gynllunio

Yn yr Uwchgynhadledd gyntaf ar Ofal wedi’i Gynllunio, mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd dros £170m ychwanegol y flwyddyn yn cael ei fuddsoddi mewn gofal wedi’i gynllunio ar draws GIG Cymru.

FM gets flu vaccine

Y Prif Weinidog yn annog pobl i gael y brechlyn ffliw wrth iddo gael y pigiad

Yr wythnos hon, cafodd y Prif Weinidog Mark Drakeford, ei frechu rhag y ffliw ac anogodd eraill i fanteisio ar y cyfle y gaeaf hwn i helpu i gadw pobl yn ddiogel ac iach.

Welsh Government logo

Cynllun i greu theatr trawma mawr yn symud cam yn nes

Mae cynllun i greu dwy theatr newydd, gan gynnwys theatr trawma mawr ddynodedig, yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd wedi cael ei gymeradwyo gan y Gweinidog Iechyd.

Welsh Government logo

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru sydd wedi’u cyhoeddi heddiw (21 Hydref).

AG 3

‘Rydym yn paratoi ar gyfer un o’r gaeafau caletaf erioed, ond bydd gwasanaethau hanfodol ar gael bob amser’ dyna addewid prif weithredwr GIG Cymru

Mae prif weithredwr GIG Cymru Andrew Goodall wedi rhybuddio bod her ddeublyg y pandemig COVID a feirysau anadlol eraill yn golygu mai hon fydd ‘un o’r gaeafau caletaf inni eu hwynebu’. Daeth ei rybudd wrth i Gynllun y Gaeaf Iechyd a Gofal Cymdeithasol GIG Cymru gael ei gyhoeddi.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 40

Y Gweinidog Iechyd yn dweud mai ‘Brechlynnau yw'r ffordd orau o helpu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol cyn y gaeaf heriol'

Mae’r Gweinidog Iechyd wedi dweud bod yr unigolion hynny sy'n gymwys i gael brechiad atgyfnerthu COVID-19 a brechiad rhag y ffliw yn cael eu hannog i fanteisio ar y cynnig cyn y gaeaf heriol sydd o flaen Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru.

Welsh Government logo

Y gwaith o ddarparu brechlyn Covid i blant 12 i 15 oed yn cyflymu yng Nghymru

Wrth i blant 12 i 15 mlwydd oed ar draws Cymru ddechrau cael eu brechu rhag Covid, heddiw (4 Hydref) mae’r Gweinidog Iechyd wedi cadarnhau y byddan nhw i gyd yn cael cynnig brechiad erbyn diwedd hanner tymor mis Hydref.