English icon English

Newyddion

Canfuwyd 3 eitem

Minister for Social Care with young carers-2

Cydnabyddiaeth mewn ysgolion yn hanfodol er mwyn helpu gofalwyr ifanc i ffynnu

Yn ystod Wythnos Gofalwyr Ifanc, manteisiodd y Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Dawn Bowden, ar y cyfle i wrando ar ofalwyr ifanc yn sôn am bwysigrwydd cael eu cydnabod fel cam cyntaf tuag at gael cymorth yn yr ysgol.

Welsh Government

Cyflwyno Bil i ddileu elw preifat o ofal plant sy'n derbyn gofal

Heddiw (dydd Llun 20 Mai), mae Bil i ddileu elw preifat o ofal plant sy'n derbyn gofal wedi’i gyflwyno. Mae'r Bil hwn yn rhan o'r gwaith ehangach a radical i drawsnewid gofal plant yng Nghymru.

Welsh Government

Lansio'r Swyddfa Genedlaethol Gofal a Chymorth yn swyddogol

Mae'r Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Dawn Bowden, wedi croesawu lansiad y Swyddfa Genedlaethol Gofal a Chymorth newydd, sy'n nodi cam pwysig arall tuag at sefydlu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol i Gymru.