English icon English

Y newyddion diweddaraf

Lynne Neagle (P)

Cynllun newydd i gefnogi lles staff mewn busnesau bach

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn lansio cynllun newydd i alluogi busnesau bach a chanolig, neu 'BBaChau', gael at gymorth iechyd a lles.

AIRFLO - 2-2

Buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn busnes ym Mhowys yn diogelu ac yn creu 65 o swyddi

  • Llywodraeth Cymru’n neilltuo £566,000 o Gronfa Dyfodol yr Economi i Airflo Fishing Products Ltd.
  • Y cwmni o Aberhonddu yw prif gynhyrchydd y diwydiant o leiniau pysgota arbenigol di-PVC
  • Mae’r buddsoddiad yn diogelu 44 ac yn creu 21 o swyddi, gan baratoi’r ffordd ar gyfer allforio pedair gwaith yn fwy o gynnyrch i Ogledd America
Judith Paget-2

Judith Paget yn cael ei phenodi'n Brif Weithredwr GIG Cymru

Mae Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, Dr Andrew Goodall, wedi cyhoeddi heddiw fod Judith Paget wedi cael ei phenodi, ar sail barhaol, yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.