English icon English

Y newyddion diweddaraf

nurse and vaccine

Meddygon teulu’n dod ynghyd i frechu pobl dros 80 oed yn nes at y cartref

Mae meddygon teulu mewn cymunedau gwledig yn dod ynghyd i sefydlu canolfannau brechu cymunedol i helpu i frechu mwy o bobl yn nes at y cartref.

Welsh Government logo

Cartrefi sydd wedi dioddef llifogydd i dderbyn cyllid yn dilyn golygfeydd "ofnadwy" ledled Cymru

Bydd cartrefi yng Nghymru sydd wedi eu taro gan lifogydd diweddar yn derbyn rhwng £500 a £1000 o gymorth gan Lywodraeth Cymru, yn dilyn golygfeydd "ofnadwy" o ddifrod ledled y wlad.

Hannah Blythyn-2

Un o bob deg gweithiwr yn Nghymru ddim yn deall el hawliau yn y gweithle yn dda

Yn ôl ymchwil diweddar gan YouGov, nid oes gan un o bob deg gweithiwr a atebodd yr arolwg yng Nghymru yn deall ei hawliau yn y gweithle yn dda.