English icon English

Y newyddion diweddaraf

image00003-2

Ysgol Uwchradd Whitmore yn cadw'n ddiogel ar-lein yr haf hwn

Ar ymweliad ag Ysgol Uwchradd Whitmore yn y Barri mewn gwers ar ddiogelwch ar-lein, cafodd Lynne Neagle, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, gyfle i glywed gan ddisgyblion am eu pryderon am ddiogelwch ar-lein a'r cymorth sydd ar gael i helpu.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru: Mai a Mehefin 2024

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG a gyhoeddwyd heddiw. Dywedodd llefarydd:

Huw Irranca-davies farm-2

Ysgrifennydd y Cabinet yn cadarnhau'r gefnogaeth fydd ar gael i ffermwyr yn 2025

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies, wedi cadarnhau heddiw (dydd Mercher, 17 Gorffennaf) y cynlluniau fydd ar gael i gefnogi ffermwyr a pherchenogion tir cyn cyflwyno'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) yn 2026