English icon English

Y newyddion diweddaraf

Welsh Government logo

Gwaith Cryfhau Pont Cyfnewidfa Talardy Cyffordd 27 yr A55

Mae gwaith cynnal a chadw hanfodol i gryfhau’r pontydd wrth gyffordd 27 yr A55 bellach wedi dechrau.

Welsh Government logo

Gweinidog Trafnidiaeth yn feirniadol o becyn buddsoddiad 'newydd' San Steffan

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd Ken Skates wedi ysgrifennu at Grant Shapps AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth, i fynegi’i bryderon dwys am ei gyhoeddiad yn ddiweddar o £343m o arian “ychwanegol” ar gyfer y rheilffyrdd yng Nghymru.

Welsh Government logo

Safle profi galw i mewn newydd yn agor ym Mhontypridd

Heddiw croesawodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething y cyhoeddiad y bydd cyfleuster galw i mewn newydd a fydd yn cynnig profion y coronafeirws yn agor ym Mhrifysgol De Cymru ym Mhontypridd.