English icon English

Y newyddion diweddaraf

Welsh Government logo

Yn dilyn cyhoeddiad Palas Buckingham heddiw am farwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, dyma deyrnged gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi mynegi ei dristwch o glywed am farwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin ac wedi cydymdeimlo â’i Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II a’r teulu Brenhinol ar ran Llywodraeth Cymru.

FM Presser Camera 2

Llacio cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru yn gynt

Mae’r Prif Weinidog wedi cyhoeddi heddiw y bydd Llywodraeth Cymru yn cyflymu elfennau o'i rhaglen i lacio’r cyfyngiadau Covid-19, wrth i’r gostyngiad mewn heintiadau newydd barhau ledled Cymru.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 33

Y trydydd brechlyn Covid-19 yn cyrraedd Cymru

Mae’r trydydd brechlyn Covid-19 yn cael ei gyflwyno ledled Cymru o heddiw (dydd Mercher 7 Ebrill) ymlaen, a chleifion yn Sir Gaerfyrddin fydd y rhai cyntaf yn y Deyrnas Unedig i'w dderbyn.