English icon English

Y newyddion diweddaraf

Welsh Government

Ffilm o Gymru yn cael ei dangos yng Ngŵyl Ffilm yr Unol Daleithiau

Bydd ffilm nodwedd newydd a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru drwy Cymru Greadigol a Ffilm Cymru yn cael ei dangos yn yr ŵyl gerddoriaeth a ffilm ryngwladol fyd-enwog, SXSW yn Austin, Texas yn ddiweddarach yr wythnos hon (8 Mawrth).

Reception Kerala-2

250 o weithwyr gofal iechyd proffesiynol newydd i Gymru

Bydd 250 o nyrsys a meddygon yn dod i Gymru o dan gytundeb newydd rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Kerala.

Welsh Government

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn cryfhau cysylltiadau â Llywodraeth Iwerddon yn ystod taith Dydd Gŵyl Dewi

Mae'r Gweinidog, Jane Hutt, wedi ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r Cyd-ddatganiad Iwerddon-Cymru yn ystod taith i Ddulyn i nodi Dydd Gŵyl Dewi.