English icon English

Y newyddion diweddaraf

060 JJ MarketHalls

Rhaglen Trawsnewid Trefi yn helpu gyda gwaith adfywio strategol yn Aberteifi

Mae adeilad hanesyddol rhestredig Gradd II yng nghanol tref Aberteifi wedi cael ei adfer yn llwyr, ac mae'r cyfleusterau wedi cael eu hatgyweirio a'u diweddaru.

009 JJ MarketHalls

Neuadd farchnad ‘agored i niwed’ wedi'i hadnewyddu ac yn cael ei defnyddio unwaith eto

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Dai, Llywodraeth Leol a Chynllunio, Julie James, wedi ymweld ag adeilad rhestredig Gradd II yr Hen Farchnad yn Llandeilo.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru: Mawrth ac Ebrill 2024

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG a gyhoeddwyd heddiw.