English icon English

Y newyddion diweddaraf

Welsh Government

Ymchwil newydd yn dangos bod mwyafrif yn meddwl y dylai twristiaid gyfrannu at gostau cynnal cyrchfannau

Mae ymchwil defnyddwyr newydd wedi canfod mwyafrif o bobl o blaid yr egwyddor y dylai twristiaid gyfrannu tuag at gostau cynnal y cyrchfannau y maent yn aros ynddynt, a chostau buddsoddi yn y cyrchfannau hynny.

Eluned Morgan (P)#6

Peidiwch â gadael i’ch haf gael ei ddifetha gan frech M – gwiriwch a allwch chi gael y brechlyn

Mae pobl yn cael eu hannog i weld a allant gael brechlyn brech M cyn tymor prysur yr haf a’r amrywiol wyliau sydd o’n blaenau.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn ymweld â Gwlad y Basg

Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn ymweld â Gwlad y Basg yr wythnos hon i gwrdd â Llywydd Llywodraeth Gwlad y Basg, Gweinidogion y Llywodraeth a Llywydd Senedd Gwlad y Basg.