English icon English

Y newyddion diweddaraf

PC v1-2

Gall degau o filoedd o gartrefi a busnesau gael myneiad at gyflymder gigabit wrth i brosiect cyflwyno band eang ffeibr llawn gyrraedd y tu hwnt i'w dargedau

Mae mwy na 44,000 o gartrefi a busnesau ledled Cymru yn elwa o well cysylltedd, diolch i fand eang ffeibr llawn cyflym a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru.

WG positive 40mm-3

Gweinidog yn ymrwymo i adnewyddu’r ffocws cenedlaethol ar ddarllen, mathemateg a gwyddoniaeth

Mae cynlluniau ar waith i ailgydio yn y cynnydd a wnaed cyn y pandemig mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth, meddai’r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles wrth i ganlyniadau PISA gael eu cyhoeddi.

Minister for Social Justice and Chief Whip Jane Hutt with Disability Wales and British Deaf Association staff

"Rydyn ni'n ymdrechu i gyflawni nodau datblygu cynaliadwy ar gyfer pobl anabl ledled Cymru," meddai'r Gweinidog.

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip, Jane Hutt wedi ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyrraedd targedau i wella bywydau pobl anabl sy'n byw yng Nghymru.