English icon English

Y newyddion diweddaraf

cows in field-2

Cymru'n deddfu er mwyn mynd i'r afael â dolur rhydd feirysol buchol

Ar 1 Gorffennaf, bydd Gorchymyn Dolur Rhydd Feirysol Buchol (Cymru) 2024 yn cael ei gyflwyno er mwyn  hyrwyddo ffordd a fydd yn cael ei arwain gan y diwydiant o ddileu'r clefyd.

Welsh Government

Clinig a chitiau di-bapur i leihau gwastraff meddygaeth yn ennill yng Ngwobrau'r GIG

Cafodd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eu gwobrwyo yng Ngwobrau Cynaliadwyedd Cymru 2024 am lwyddo i wneud gwasanaethau'r GIG yn fwy ecogyfeillgar.

PO 130624 JAMES  Marsh Hse 29

Partneriaeth arloesol yn darparu gwasanaethau hanfodol a llety dros dro i drigolion lleol

Mae cyn-gartref gofal yng nghanol Merthyr Tudful wedi cael ei ailddatblygu er mwyn  darparu llety dros dro i bobl ifanc ac oedolion sydd mewn argyfwng.