English icon English

Newyddion

Canfuwyd 205 eitem, yn dangos tudalen 1 o 18

Welsh Government

Busnesau – gwnewch gais nawr am hyd at £10,000 i helpu i leihau eich costau rhedeg

Mae ceisiadau bellach ar agor i fusnesau micro, bach a chanolig yn y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden gael cyllid i fuddsoddi mewn paratoi eu busnesau ar gyfer y dyfodol.

Welsh Government

Jeremy Miles yn amlinellu gweledigaeth ar gyfer economi Cymru

Heddiw, yn ystod prif araith AMRC Cymru ym Mrychdyn, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a'r Gymraeg, Jeremy Miles, wedi nodi'r blaenoriaethau y mae'n bwriadu mynd i'r afael a nhw ar unwaith er budd economi Cymru.

metaverse - croeso-2

Croeso i Gymru! Cymru yw'r wlad gyntaf yn y DU i lansio profiad metafyd

Cymru yw'r wlad gyntaf yn y DU i lansio yn y metafyd, gan roi blas i ymwelwyr rhithwir o bob cwr o'r byd o'r hyn y gallant ei ddarganfod yno.

4 WALES

Datgelu enwau unigolion talentog o Gymru ar gyfer y 'Gemau Olympaidd Sgiliau' mawreddog

Mae chwech o brentisiaid a myfyrwyr ifanc talentog o Gymru wedi cael eu dewis i gynrychioli’r DU yn WorldSkills 2024 yn Lyon.

Welsh Government

Gem arswyd saethwr zombie o Gymru ar frig siartiau gemau rhyngwladol

Ar ôl lansio wythnos ddiwethaf, daeth Sker Ritual, gêm arswyd gothig gyda stori gefndir yng Nghymru, yn un o'r gemau PC a chonsol a werthodd orau yn y byd.  – gan gyrraedd y 3 uchaf ar Steam, y 5 uchaf ar Xbox a'r 10 uchaf ar PlayStation.

WNS 250424 Cardiff Animation Minister 04

Animeiddwyr yn dod at ei gilydd!

Mae cyfres animeiddio ddystopaidd a chomedi oruwchnaturiol animeiddiedig i oedolion ymhlith prosiectau addawol sy'n cael hwb ariannol yr wythnos hon wrth i'r diwydiant animeiddio Cymreig ddod i Gaerdydd.

Awduron

Ffilmiau Cymraeg newydd ar y gweill gyda chefnogaeth Sinema Cymru

Bydd pedair ffilm nodwedd Gymraeg newydd yn cael eu cefnogi i'w datblygu fel rhan o Gronfa Sinema Cymru Greadigol.  

Welsh Government

Edrychwch a ydych yn gymwys am grant i leihau costau rhedeg busnes

Gall busnesau micro, bach a chanolig yn y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden nawr edrych i weld a ydyn nhw'n gymwys am gymorth gan Lywodraeth Cymru i'w helpu i leihau eu costau.

Welsh Government

Gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant gemau yng Nghymru yn chwifio’r faner mewn cynhadledd ‘allweddol’ yn yr Unol Daleithiau

Bydd cymorth gan Cymru Greadigol a Llywodraeth Cymru yn gweld rhai o gwmnïau datblygu gemau a meddalwedd mwyaf blaenllaw Cymru yn mynd i gynulliad blynyddol mwyaf y diwydiant gemau yn San Francisco.

Welsh Government

Hyd at 2,500 o fusnesau i elwa ar Gronfa Paratoi at y Dyfodol Llywodraeth Cymru

Cyn bo hir, bydd cannoedd o fusnesau micro, bach a chanolig yng Nghymru yn gallu gwneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru sydd wedi'i gynllunio i'w helpu i leihau eu costau rhedeg.

Tata2-2

Y Gweinidog Iechyd yn cyfarfod â Tata Steel yn Mumbai

Mae'r Gweinidog Iechyd wedi ailadrodd cefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r diwydiant dur yng Nghymru yn ystod ei chyfarfod â Tata Steel yn India yn gynharach heddiw (dydd Iau 29 Chwefror).