English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1 eitem

Construction2

'Adeiladu’n allweddol i greu Cymru gynaliadwy' – Jeremy Miles

Bydd angen 11,000 o weithwyr adeiladu ychwanegol ar Gymru i gefnogi economi sy'n tyfu, meddai Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a'r Gymraeg mewn Uwchgynhadledd Adeiladu yng Nghyffordd Llandudno.