English icon English

Newyddion

Canfuwyd 28 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

Welsh Government

Y ffaith bod cerbydau'n gyrru’n arafach ar ffyrdd 20mya yn 'drobwynt' medd y Dirprwy Weinidog

Mae data a gyhoeddwyd heddiw am y terfyn 20mya newydd yn dangos bod cerbydau'n gyrru 4mya yn arafach ar gyfartaledd ar briffyrdd ers i'r terfyn cyflymder diofyn o 20mya gael ei gyflwyno'n genedlaethol.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn gweld yr effaith gadarnhaol y mae 20mya yn ei chael yn Saint-y-brid

Heddiw (dydd Iau, 7 Medi), ymwelodd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford ag un o'r ardaloedd cyntaf yng Nghymru i dreialu'r terfyn 20mya diofyn newydd i ddysgu mwy am effaith y "newid sylweddol mwyaf mewn diogelwch cymunedol mewn cenhedlaeth".

pont menai menai bridge still-2

Diweddariad ynghylch Pont Menai 20/04/2023

Mae’r rhestr o gwestiynau cyffredin ynghylch Pont Menai wedi’i diweddaru.

Welsh Government

Llwybr Teithio Llesol a gwelliannau i'r A55 gwerth £30 miliwn yn cael eu hagor yn swyddogol

Mae cwblhau'r gwaith diogelwch a'r gwelliannau ar ran Aber Tai’r Meibion o'r A55, sy'n cynnwys llwybr teithio llesol newydd, wedi cael ei gydnabod yn swyddogol gan Weinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Data newydd yn dangos manteision gyrru ar gyflymder o 20mya wrth i Gymru baratoi i ostwng y terfyn cyflymder diofyn

Mae prif ganfyddiadau adroddiad newydd a luniwyd mewn ardaloedd sy’n treialu’r cyflymder 20mya diofyn newydd wedi dangos cyflymder gyrru arafach, lefelau uwch o gerdded a chyn lleied â phosibl o effaith ar amseroedd teithio, ymhlith eraill.

Welsh Government

Dyma sut mae £1.6bn o arian trafnidiaeth uchaf erioed yn cael ei ddefnyddio ledled Cymru

Trenau newydd sbon, bysiau tanwydd hydrogen a threblu llwybrau cerdded a beicio - dyma rai o'r ffyrdd mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu 'gwneud y peth cywir, y peth hawdd' yn ôl y Dirprwy Weinidog Lee Waters.

Welsh Government

Gwaith i ddatrys problemau diogelwch yn dechrau ar Bont Menai

Heddiw, 5 Ionawr 2023, mae’r gwaith i ailagor Pont Menai yn dechrau. Mae disgwyl i'r rhaglen waith gael ei chwblhau o fewn 4 wythnos, ar yr amod bod y tywydd yn ffafriol.

Welsh Government

Arbed arian, gwella eich iechyd a helpu'r amgylchedd

Wedi gorwneud pethau dros y Nadolig? Hoffech chi fynd yn ffit ac yn iach yn y Flwyddyn Newydd? Beth am fanteisio ar un o'r llawer o lwybrau cerdded a beicio sydd ar garreg eich drws?

pont menai menai bridge still-2

Diweddariad ynghylch Pont Menai 20/12/2022.

Mae’r rhestr o gwestiynau cyffredin ynghylch cau Pont Menai i draffig wedi’i diweddaru.

Welsh Government

Cyhoeddi pecyn cymorth ar gyfer pobl y mae’r penderfyniad i gau Pont Menai wedi effeithio arnynt

Heddiw (dydd Mercher, 30 Tachwedd), bydd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd Lee Waters yn ymweld â Phont Menai lle y bydd yn cyhoeddi pecyn cymorth i leddfu’r pwysau trafnidiaeth ar bobl sy’n teithio i Ynys Môn ac oddi yno.

Welsh Government

Camau gorfodi cynllun 50mya yr M4 yn dechrau heddiw

O heddiw [17 Tachwedd] ymlaen, mae Llywodraeth Cymru wedi rhybuddio y gallai modurwyr sy'n gyrru’n gyflymach na'r terfynau cyflymder o 50mya rhwng cyffyrdd 24 a 28 ar yr M4 gael dirwy.

Welsh Government

Diweddariad ar Bont Menai 16/11/2022.

Mae'r rhestr o gwestiynau cyffredin sy'n ymwneud â chau Pont Menai i draffig wedi'i diweddaru.