English icon English

Newyddion

Canfuwyd 40 eitem, yn dangos tudalen 1 o 4

Welsh Government

"Mae'r data diweddaraf am wrthdrawiadau ffyrdd yn dangos bod pethau'n symud i'r cyfeiriad cywir", medd yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth.

Mae data  newydd a gyhoeddwyd heddiw am wrthdrawiadau ffyrdd yn dangos bod anafiadau wedi lleihau ar ffyrdd ers cyflwyno'r terfynau cyflymder newydd o 20mya ym mis Medi'r llynedd.

Welsh Government

Cymru yn 'barod' i ddiwygio'r rheilffyrdd ac yn galw ar Lywodraeth y DU i fod yn fwy uchelgeisiol

Yn ei ymddangosiad cyntaf ym Mhwyllgor Trafnidiaeth Senedd y DU fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, nododd Ken Skates ei dri chais i Lywodraeth y DU yn ogystal â'i uchelgais am system gwbl integredig, effeithlon sy'n diwallu anghenion teithwyr Cymru.

Welsh Government

'Gadewch i ni benderfynu gyda'n gilydd ar y cyflymder iawn ar y ffyrdd iawn,' meddai Ysgrifennydd Cabinet Gogledd Cymru a Thrafnidiaeth yn ystod ei ymweliad â Bwcle

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros y Gogledd a Thrafnidiaeth, wedi bod yn ymweld â Bwcle heddiw (dydd Gwener 10 Mai) i wrando ar gynghorwyr yn siarad am y teimladau lleol am y terfyn 20mya yn y dref a'r cyffiniau.

Welsh Government

Cyfleuster cerbydau nwyddau trwm Parc Cybi i ailagor yr wythnos nesaf

Mae disgwyl i'r cyfleuster parcio cerbydau nwyddau trwm (HGV) sy'n cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ym Mharc Cybi, Caergybi, ailagor ddydd Llun Mai 13, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, Ken Skates, wedi cadarnhau.

Welsh Government

20mya: Yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth yn disgrifio cynllun ar gyfer targedu newid

Bydd Llywodraeth Cymru'n gwrando ar bobl Cymru ac yn gweithio gyda chynghorau i dargedu newidiadau i'r terfyn cyflymder 20mya, meddai Ysgrifennydd y Cabinet Ken Skates.

Welsh Government

Yr Ysgrifennydd Cabinet yn amlinellu blaenoriaethau trafnidiaeth

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth yn amlinellu ei flaenoriaethau trafnidiaeth, gan gynnwys cynlluniau ar gyfer 20 mya, yn y Senedd yfory (23 Ebrill).

Welsh Government

£54.4 miliwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus a chefnogi twf economaidd yn y De-ddwyrain

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod dros £54.4 miliwn yn cael eu buddsoddi i wella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd.

Welsh Government

£4.6 miliwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus a chefnogi twf economaidd yn y canolbarth

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod dros £4.6 miliwn yn cael eu buddsoddi er mwyn gwella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd.

Welsh Government

£23.4 miliwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus a chefnogi twf economaidd yn dde-orllewin Cymru

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod dros £23.4 miliwn yn cael eu buddsoddi i wella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd.

Welsh Government

£20.8 miliwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus a chefnogi twf economaidd yn y gogledd

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod dros £20.8 miliwn yn cael eu buddsoddi i wella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd.

Welsh Government

Dros £100 miliwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod dros £100 miliwn yn cael eu buddsoddi i wella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd.

Welsh Government

Hwb o £39m i deithwyr bysiau yng Nghymru

Heddiw (dydd Gwener, 15 Mawrth) mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, wedi cyhoeddi y bydd y gefnogaeth i'r diwydiant bysiau yng Nghymru yn parhau, gan gadarnhau £39m ar gyfer y flwyddyn i ddod.