English icon English

Newyddion

Canfuwyd 198 eitem, yn dangos tudalen 10 o 17

Vaughan Gething at the forge in Cei Llechi (2)-2

Gweinidog yr Economi yn ymweld â Cei Llechi ar ei newydd wedd

Cafodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, gyfle heddiw i weld Cei Llechi yng Nghaernarfon ar ei newydd wedd, yn dilyn prosiect adfywio gwerth £5.9 miliwn.

Wales Red Wall Football Fans Together Stronger Poster 2

100 diwrnod i fynd: Cronfa £1.5m yn agor i ddathlu Cymru yng Nghwpan y Byd

Wrth i ni ddechrau cyfri y 100 diwrnod i lawr tan gêm gyntaf Cwpan y Byd Cymru mewn 64 o flynyddoedd, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio cronfa gwerth £1.5 miliwn i hyrwyddo a dathlu Cymru.

Welsh Government

Buddsoddiad o £1.98m gan Lywodraeth Cymru yn gweld canolfan ymchwil a datblygu flaenllaw ar agor yn y Trallwng

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi heddiw bod canolfan ymchwil a datblygu flaenllaw wedi agor yn y Trallwng diolch i fuddsoddiad o £1.98m gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Y Dirprwy Weinidog yn mynd ar y trywydd iawn i sicrhau dyfodol mwy disglair i rasio ceffylau

Heddiw, aeth Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon, ar ymweliad â'r Cae Ras yng Nghas-gwent i weld sut mae Rasio Ceffylau yng Nghymru yn adfywio yn dilyn y pandemig Covid, ac i glywed am ddyheadau ar gyfer twf yn y dyfodol.  

UHQ WindTower with Logos Extrac 1-2

Cymru, gwlad sy’n arloesi: Cwmni ym Maglan a Llywodraeth Cymru’n cydfuddsoddi i ddatblygu syniad digynsail yn y DU ym maes technoleg ffonau symudol

  • Mae Crossflow Energy yn dylunio mastiau ffonau symudol sy’n arwain y byd, sy’n defnyddio pŵer o dyrbin gwynt arloesol, a allai fynd i’r afael ag ardaloedd lle nad oes signal a helpu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd
  • Bellach mae’r cwmni’n denu sylw darparwyr telathrebu o bob rhan o’r byd
  • Mae cwmnïau yng Nghymru yn dylunio ac yn masnacheiddio cynhyrchion newydd arloesol diolch i gymorth arloesi gan Lywodraeth Cymru
  • Mae’r Gweinidog wedi lansio ymgynghoriad ar strategaeth draws-lywodraethol newydd i Gymru.
1May2003 01-2

Camau Llywodraeth Cymru yn datrys y bygythiad i gyflenwad pŵer Parc Ynni Baglan

  • Roedd cwsmeriaid Parc Ynni Baglan yn wynebu colli eu cyflenwad trydan pan gafodd cwmni rhwydwaith gwifrau preifat ei ddiddymu’n orfodol.
  • Lansiodd Llywodraeth Cymru gamau cyfreithiol i atal Derbynnydd Swyddogol Llywodraeth y DU rhag diffodd y cyflenwad pŵer a buddsoddi dros £4m i adeiladu rhwydweithiau trydan newydd.
  • Mae ymyrraeth yn diogelu busnesau a fyddai wedi cael eu heffeithio gan golli pŵer, a allai beryglu hyd at 1,200 o swyddi lleol, a'r amgylchedd lleol oherwydd y perygl o lifogydd.
Welsh Government

Gweinidog yr Economi yn ymweld â sector gofod Cymru

  • Y Gweinidog yn ymweld â’r sector gofod wrth i'r lloeren gyntaf a wnaed yng Nghymru gael ei pharatoi i gael ei lansio i'r gofod yn nes ymlaen yn yr haf.  
  • Cymru yn denu cwmnïau newydd y diwydiant gofod – gyda chymorth Llywodraeth Cymru yn chwarae rôl hanfodol yn eu llwyddiant cynnar.  
  • Mae gan swyddi yn y diwydiant gofod y potensial i drawsnewid economi Cymru.  
FOCUS WALES - Public Service Broadcasting 41 at FOCUS Wales 2022 Credit Kev Curtis-2

Gwneud i bethau anhygoel ddigwydd mewn mannau anarferol ac annhebygol"  -  Gweinidog yr Economi yn lansio strategaeth ddigwyddiadau uchelgeisiol newydd i Gymru

Heddiw, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio strategaeth newydd i helpu i greu swyddi a lledaenu ffyniant economaidd drwy annog ystod eang o ddigwyddiadau llwyddiannus, cynaliadwy ac unigryw Gymreig ledled Cymru. 

Welsh Government

Dathlu Arloesi Toyota Glannau Dyfrdwy ar Ddiwrnod Cenedlaethol Gweithgynhyrchu

Heddiw, cafodd ffwrnais alwminiwm newydd, a fydd yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o leihau allyriadau carbon yn ffatri Toyota yng Nglannau Dyfrdwy, eu troi ymlaen yn swyddogol heddiw gan Weinidog yr Economi Vaughan Gething wrth iddo nodi Diwrnod Cenedlaethol Gweithgynhyrchu.

Welsh Government

Busnesau ym Mhowys i ehangu ar safle newydd a chreu swyddi medrus newydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi bod gwneuthurwr grisiau ym Mhowys yn ehangu ei weithrediadau ar safle newydd, gan helpu i ddiogelu swyddi a chreu cyfleoedd cyflogaeth newydd, diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru.