English icon English

Newyddion

Canfuwyd 205 eitem, yn dangos tudalen 11 o 18

UHQ WindTower with Logos Extrac 1-2

Cymru, gwlad sy’n arloesi: Cwmni ym Maglan a Llywodraeth Cymru’n cydfuddsoddi i ddatblygu syniad digynsail yn y DU ym maes technoleg ffonau symudol

 • Mae Crossflow Energy yn dylunio mastiau ffonau symudol sy’n arwain y byd, sy’n defnyddio pŵer o dyrbin gwynt arloesol, a allai fynd i’r afael ag ardaloedd lle nad oes signal a helpu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd
 • Bellach mae’r cwmni’n denu sylw darparwyr telathrebu o bob rhan o’r byd
 • Mae cwmnïau yng Nghymru yn dylunio ac yn masnacheiddio cynhyrchion newydd arloesol diolch i gymorth arloesi gan Lywodraeth Cymru
 • Mae’r Gweinidog wedi lansio ymgynghoriad ar strategaeth draws-lywodraethol newydd i Gymru.
1May2003 01-2

Camau Llywodraeth Cymru yn datrys y bygythiad i gyflenwad pŵer Parc Ynni Baglan

 • Roedd cwsmeriaid Parc Ynni Baglan yn wynebu colli eu cyflenwad trydan pan gafodd cwmni rhwydwaith gwifrau preifat ei ddiddymu’n orfodol.
 • Lansiodd Llywodraeth Cymru gamau cyfreithiol i atal Derbynnydd Swyddogol Llywodraeth y DU rhag diffodd y cyflenwad pŵer a buddsoddi dros £4m i adeiladu rhwydweithiau trydan newydd.
 • Mae ymyrraeth yn diogelu busnesau a fyddai wedi cael eu heffeithio gan golli pŵer, a allai beryglu hyd at 1,200 o swyddi lleol, a'r amgylchedd lleol oherwydd y perygl o lifogydd.
Welsh Government

Gweinidog yr Economi yn ymweld â sector gofod Cymru

 • Y Gweinidog yn ymweld â’r sector gofod wrth i'r lloeren gyntaf a wnaed yng Nghymru gael ei pharatoi i gael ei lansio i'r gofod yn nes ymlaen yn yr haf.  
 • Cymru yn denu cwmnïau newydd y diwydiant gofod – gyda chymorth Llywodraeth Cymru yn chwarae rôl hanfodol yn eu llwyddiant cynnar.  
 • Mae gan swyddi yn y diwydiant gofod y potensial i drawsnewid economi Cymru.  
FOCUS WALES - Public Service Broadcasting 41 at FOCUS Wales 2022 Credit Kev Curtis-2

Gwneud i bethau anhygoel ddigwydd mewn mannau anarferol ac annhebygol"  -  Gweinidog yr Economi yn lansio strategaeth ddigwyddiadau uchelgeisiol newydd i Gymru

Heddiw, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio strategaeth newydd i helpu i greu swyddi a lledaenu ffyniant economaidd drwy annog ystod eang o ddigwyddiadau llwyddiannus, cynaliadwy ac unigryw Gymreig ledled Cymru. 

Welsh Government

Dathlu Arloesi Toyota Glannau Dyfrdwy ar Ddiwrnod Cenedlaethol Gweithgynhyrchu

Heddiw, cafodd ffwrnais alwminiwm newydd, a fydd yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o leihau allyriadau carbon yn ffatri Toyota yng Nglannau Dyfrdwy, eu troi ymlaen yn swyddogol heddiw gan Weinidog yr Economi Vaughan Gething wrth iddo nodi Diwrnod Cenedlaethol Gweithgynhyrchu.

Welsh Government

Busnesau ym Mhowys i ehangu ar safle newydd a chreu swyddi medrus newydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi bod gwneuthurwr grisiau ym Mhowys yn ehangu ei weithrediadau ar safle newydd, gan helpu i ddiogelu swyddi a chreu cyfleoedd cyflogaeth newydd, diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru.

Long Course Weekend - 29072019 HF-235 - credit Activity Wales-2

Digwyddiadau cyffrous ar y gweill: Llywodraeth Cymru yn cefnogi Love Trails, Gŵyr, Long Course Weekend, Sir Benfro a Marathon Llwybr Eryri

Mae Llywodraeth Cymru, drwy Digwyddiadau Cymru, yn cefnogi haf o ddigwyddiadau diwylliannol a chwaraeon cyffrous ledled y wlad, yn erbyn tirweddau eiconig Cymru.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £8.5 miliwn mewn cynllun diwydiannol mawr yng Nglynebwy

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £8.5 miliwn i adeiladu uned ddiwydiannol fawr newydd ym Mlaenau Gwent, gyda'r nod o ddenu busnesau arweiniol i'r ardal, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi cyhoeddi.

Business Wales Asbri Golf 005-2

Dathlu llwyddiant allforio yn y byd golff

Yn ystod cyfnod prysur yn y tymor golff, mae Asbri Golf yn dathlu llwyddiant busnes pellach gyda chynhyrchion golff wedi'u gwneud yng Nghymru yn cael eu gwerthu i farchnadoedd newydd yn fyd-eang, diolch i gefnogaeth allforio gan Lywodraeth Cymru.

 

Welsh Government

Diwrnod Perchnogaeth gan Weithwyr: Gweinidog yr Economi yn nodi cynlluniau i ddyblu nifer y busnesau sy'n eiddo i weithwyr yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru eisiau dyblu nifer y busnesau yng Nghymru sy'n eiddo i'w gweithwyr, ac mae wedi ymrwymo i ddarparu mwy o gymorth i weithwyr sy'n prynu er mwyn sicrhau bod cwmnïau yng Nghymru yn aros yn nwylo Cymry, meddai Gweinidog yr Economi Vaughan Gething heddiw i nodi Diwrnod Perchnogaeth gan Weithwyr. 

Welsh Government

Cymru – y 'Dragon's Den' go iawn: Llywodraeth Cymru i gefnogi 1,200 o bobl ifanc i ddechrau eu busnes eu hunain

 • Gweinidog yr Economi yn ymrwymo £5 miliwn i feithrin diwylliant newydd o entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.
 • Cynllunio rhan o genhadaeth Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn wlad lle mae mwy o bobl ifanc yn teimlo'n hyderus wrth gynllunio eu dyfodol.