English icon English

Newyddion

Canfuwyd 32 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

Welsh Government logo

Parhau â’r cynllun i lacio cyfyngiadau covid yn raddol – Y Prif Weinidog

Heddiw, mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cadarnhau y bydd Cymru yn symud yn llawn i lefel rhybudd sero ar 28 Ionawr, oni bai fod y sefyllfa iechyd gyhoeddus yn gwaethygu.

Welsh Government logo

Cyhoeddi’r cynllun i lacio’r cyfyngiadau lefel rhybudd dau

Bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn cyhoeddi cynllun heddiw ar gyfer mynd â Chymru yn ôl i fesurau lefel rhybudd sero.

Welsh Government logo

Prif Weinidog Cymru yn bwriadu amlinellu cynlluniau i lacio’r cyfyngiadau

Yfory (dydd Gwener), bydd y Prif Weinidog yn nodi sut y mae Cymru yn bwriadu symud yn ôl i lefel rhybudd sero os bydd y sefyllfa iechyd cyhoeddus yn parhau i wella.

Welsh Government logo

Gofyn i bobl ddiogelu Cymru wrth i fesurau lefel rhybudd 2 aros yn eu lle

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi gofyn i bobl barhau i gymryd camau i ddiogelu ei gilydd a diogelu Cymru rhag y don o achosion Omicron.

Welsh Government logo

Neges Blwyddyn Newydd gan Brif Weinidog Cymru

Yn ei neges Blwyddyn Newydd mae Mark Drakeford yn dweud:

Welsh Government logo

Neges Nadolig gan Brif Weinidog Cymru

Yn ei neges Nadolig mae Mark Drakeford yn dweud:

Welsh Government logo

Cryfhau’r mesurau i ddiogelu Cymru wrth i don omicron daro

Bydd mesurau newydd yn cael eu cyflwyno o 6am Ddydd San Steffan ymlaen i helpu i ddiogelu Cymru.

Prince Philip Hospital-2

Adeiladu dwy theatr llawdriniaethau newydd yn Ysbyty'r Tywysog Philip i ddelio â rhestrau aros am lawdriniaethau

Mae gwaith wedi dechrau i adeiladu dwy theatr llawdriniaethau newydd yn Ysbyty’r Tywysog Philip yn Llanelli mewn ymgais i fynd i’r afael â rhestrau aros am lawdriniaethau a lleddfu’r pwysau ar draws y rhanbarth.

Welsh Government logo

Cyngor newydd i gadw Cymru'n ddiogel dros y Nadolig

Heddiw, bydd y Prif Weinidog yn nodi cynllun dau gam i ymateb i'r amrywiolyn delta presennol a'r amrywiolyn Omicron newydd, sy'n symud yn gyflym, ac y disgwylir iddo fod yn brif ffurf y feirws yn y DU erbyn diwedd y mis.

FM Christmas Card 2021-2

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enillydd y gystadleuaeth dylunio cerdyn Nadolig

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi cyhoeddi mai Taliesin Bryant, disgybl blwyddyn chwech yn Ysgol Gynradd Llannon yn Llanelli, yw enillydd ei gystadleuaeth dylunio cerdyn Nadolig flynyddol.

FM Wales 1

Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn gosod nod uchelgeisol i gynnig apwyntiad pigiad atgyfnerthu i bob oedolyn cymwys cyn diwedd y flwyddyn.

Heno, bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn amilnellu nod Cymru i gynnig apwyntiad I bob oedolyn cymwys gael trydydd dos o’r brechlyn  erbyn diwedd Rhagfyr.

Welsh Government logo

Manteisiwch ar y pigiad atgyfnerthu i’ch diogelu rhag yr amrywiolyn newydd – Prif Weinidog

Dylai pawb fanteisio ar eu pigiad atgyfnerthu COVID-19, dyna neges y Prif Weinidog wrth iddo rybuddio bod Cymru’n wynebu ton newydd o heintiau o ganlyniad i’r amrywiolyn omicron.