English icon English

Newyddion

Canfuwyd 130 eitem, yn dangos tudalen 1 o 11

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn talu teyrnged i aberth y Cymry ar D-Day

Heddiw, bydd y Prif Weinidog Vaughan Gething yn cynrychioli Cymru mewn digwyddiad yn Ffrainc i nodi 80 mlynedd ers D-Day.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn selio'i Ddeddf gyntaf yn ei swydd newydd i wneud Cymru'n lle fwy deniadol i brosiectau seilwaith

Mae mesurau i foderneiddio a symleiddio'r broses ar gyfer datblygu prosiectau seilwaith mawr yng Nghymru wedi dod yn gyfraith heddiw - wrth i Ddeddf Seilwaith (Cymru) gael y Cydsyniad Brenhinol.

Welsh Government

Prosiect newydd yr Urdd yn helpu pobl ifanc yn India

Ar ôl cael cyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru, mae'r Urdd yn mynd ati heddiw i lansio rhaglen lle bydd pobl ifanc o Gymru yn helpu i fynd i'r afael â thrais rhywiol a thrais ar sail rhywedd yn India.

Welsh Government

20 miliwn o brydau ysgol am ddim ychwanegol yn cael eu gweini yng Nghymru drwy fenter "drawsnewidiol"

Heddiw mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi bod dros 20 miliwn o brydau ychwanegol wedi'u gweini ers dechrau rhoi prydau ysgol am ddim i bob disgybl cynradd yng Nghymru ym mis Medi 2022.

security-4907127 1920-2

Canolfan Gweithrediadau Diogelwch Cenedlaethol gyntaf y DU yn lansio yng Nghymru

Mae'r cynllun cenedlaethol cyntaf o'i fath yn y DU, a fydd yn amddiffyn awdurdodau lleol Cymru a'r holl wasanaethau tân ac achub yng Nghymru rhag ymosodiadau seiber, wedi lansio heddiw (dydd Gwener, 10 Mai).

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru ym Mumbai i ymladd dros swyddi Tata

Mae Prif Weinidog Cymru, Vaughan Gething, wedi teithio i Mumbai heddiw i gwrdd ag arweinwyr Dur Tata er mwyn cyflwyno'r achos dros osgoi diswyddiadau caled ar draws safleoedd y cwmni yng Nghymru, yn enwedig ar safle Port Talbot. 

Senedd outside-2

Pleidlais fawr yn nodi carreg filltir newydd yn nhaith datganoli Cymru

Heddiw (8 Mai), mae Senedd Cymru wedi cytuno ar gynigion nodedig i foderneiddio'r Senedd a'i gwneud yn fwy effeithiol.

Welsh Government

Bachgen dewr yn ei arddegau o Gymru a achubodd fywyd rhywun arall ymhlith enillwyr 'gwirioneddol ysbrydoledig' Gwobrau Dewi Sant 2024

Roedd Sgowt Explorer o Rondda Cynon Taf, a achubodd ddyn ifanc oedd ar fin lladd ei hun, ymhlith yr enillwyr yng Ngwobrau Dewi Sant eleni, sy'n cydnabod pobl sydd wedi gwneud pethau rhyfeddol.

Welsh Government

Y Prif Weinidog Vaughan Gething yn cyhoeddi Cabinet Newydd Llywodraeth Cymru

Mae Prif Weinidog Cymru, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi ei dîm Gweinidogol i weithio dros Gymru llawn optimistiaeth, uchelgais a chyfleoedd.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enwau teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2024

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi mewn digwyddiad yn y Senedd pwy sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Dewi Sant eleni.

Welsh Government

Cymru'n cryfhau cysylltiadau â Silesia i nodi 20 mlynedd o hanes cyffredin

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford yn bwriadu adnewyddu perthynas hirsefydlog Cymru gyda rhanbarth Silesia yng Ngwlad Pwyl.