English icon English

Newyddion

Canfuwyd 121 eitem, yn dangos tudalen 1 o 11

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enwau teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2024

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi mewn digwyddiad yn y Senedd pwy sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Dewi Sant eleni.

Welsh Government

Cymru'n cryfhau cysylltiadau â Silesia i nodi 20 mlynedd o hanes cyffredin

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford yn bwriadu adnewyddu perthynas hirsefydlog Cymru gyda rhanbarth Silesia yng Ngwlad Pwyl.

FM NYE Message-2

Neges Blwyddyn Newydd Prif Weinidog Cymru 2024

Yn ei neges Blwyddyn Newydd mae'r Prif Weinidog yn dweud: 

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enw enillydd y gystadleuaeth cerdyn Nadolig

Heddiw, mae Mark Drakeford wedi cyhoeddi mai Kai Lloyd sydd wedi ennill cystadleuaeth flynyddol cerdyn Nadolig y Prif Weinidog.

P1011416

15 miliwn o brydau ysgol am ddim wedi’u gweini fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio

Mae 15 miliwn o brydau ysgol am ddim wedi cael eu gweini mewn ysgolion cynradd ledled Cymru fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

Welsh Government

27 o goetiroedd yn ymuno â Choedwig Genedlaethol Cymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd 27 o safleoedd coetir yn ymuno â rhwydwaith Coedwig Genedlaethol Cymru.

Morglawdd Caergybi - llun John Davies

Llywodraeth Cymru i fuddsoddi £40 miliwn i adnewyddu Morglawdd a sicrhau dyfodol Porthladd Caergybi

  • Bydd y buddsoddiad o £40 miliwn yn helpu i adnewyddu Morglawdd Caergybi, sy'n 150 o flynyddoedd oed ac yn cael ei erydu'n raddol gan Fôr Iwerddon.
  • Mae'r uwchstrwythur hwn – yr hiraf yn y DU – yn hanfodol er mwyn amddiffyn Porthladd Caergybi, ac mae'n ddiogelu'r seilwaith ac yn caniatáu i longau ddocio'n ddiogel.
Welsh Government

Llywodraeth Cymru’n ymrwymo i’w haddewidion i blant sy’n derbyn gofal

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi llofnodi’r Siarter Rhianta Corforaethol newydd heddiw lle mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gadw at naw addewid wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal.

WNS 200423 St David Awards 03

Mae gennych amser o hyd i enwebu arwr ar gyfer Gwobrau Dewi Sant

Heddiw, mae'r Prif Weinidog yn annog pobl i enwebu eu harwr bob dydd ar gyfer y Gwobrau Dewi Sant blynyddol.

Welsh Government

Cynlluniau ar gyfer Senedd fodern, fwy cynrychiadol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau unwaith mewn cenhedlaeth i ddiwygio’r Senedd i’w gwneud yn fwy modern ac effeithiol, fel rhan o’r Cynllun Cydweithio gyda Phlaid Cymru.

Welsh Government

Gwledydd a rhanbarthau Celtaidd yn dod at ei gilydd yn Llydaw

Bydd y Prif Weinidog yn cynrychioli Cymru yn y Fforwm Celtaidd a'r Ŵyl Interceltique yn Llydaw yr wythnos hon.