English icon English

Newyddion

Canfuwyd 130 eitem, yn dangos tudalen 3 o 11

Welsh Government

Cyfarfod Trelái | Datganiad y Prif Weinidog

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford:

Welsh Government

Cyfarfod trawsffiniol hanesyddol i atgyfnerthu cysylltiadau gweithio

Mae atgyfnerthu cysylltiadau Gogledd Cymru ag Iwerddon a Gogledd-orllewin Lloegr yn hanfodol bwysig er mwyn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd newydd, bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford yn dweud heddiw (Dydd Iau, 18 Mai).

Welsh Government

Plant a phobl ifanc yn arwain diwygiad radical o wasanaethau gofal yng Nghymru

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi llofnodi datganiad heddiw (10 Mai) yn ymrwymo i ddiwygiad radical o wasanaethau gofal ar gyfer plant a phobl ifanc.

Welsh Government

Cefnogi cymunedau ffyniannus ar draws Cymru

Heddiw [dydd Iau Ebrill 27], bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford ac arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn gweld sut mae'r Cytundeb Cydweithio yn cefnogi cymunedau ffyniannus mewn cyfres o ymweliadau yn Sir Benfro.

Welsh Government

Prif Weinidog yn cyflwyno ei Wobr Arbennig i’r bardd a’r awdur Gillian Clarke

Enillydd Gwobr Arbennig y Prif Weinidog yn seremoni Gwobrau Dewi Sant yw Gillian Clarke.

FM - Milford Haven-2

Y Prif Weinidog yn ymweld ag Aberdaugleddau cyn tymor ymwelwyr yr haf

Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn ymweld ag Aberdaugleddau wrth i Gymru baratoi ar gyfer tymor ymwelwyr prysur arall yr haf hwn.

Wales 1-3

Llywodraeth Cymru’n cefnogi cais y DU ac Iwerddon i gynnal UEFA EURO 2028

Mae Llywodraeth Cymru’n bartner llawn yn y cais uchelgeisiol ar y cyd rhwng y DU ac Iwerddon i gynnal Pencampwriaethau UEFA EURO 2028, meddai Prif Weinidog Cymru.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn ymweld â Gwlad y Basg

Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn ymweld â Gwlad y Basg yr wythnos hon i gwrdd â Llywydd Llywodraeth Gwlad y Basg, Gweinidogion y Llywodraeth a Llywydd Senedd Gwlad y Basg.

Wales and Ukraine flags-6

Hyrwyddo cefnogaeth i Wcrainiaid yng Nghymru flwyddyn ar ôl cyflwyno’r llwybr uwch-noddwr

Flwyddyn ers cyflwyno llwybr uwch-noddwr Cartrefi i Wcráin Llywodraeth Cymru, mae Jane Hutt a Mick Antoniw wedi ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl sy'n ffoi rhag y rhyfel anghyfreithlon.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi cronfa o £750,000 ar gyfer ymchwil i for-lynnoedd llanw

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi £750,000 ar gyfer y Gronfa Her Mor-lynnoedd Llanw.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â chwmnïau yn Ffrainc sy’n buddsoddi yng Nghymru

Yn ystod ymweliad tri diwrnod â Ffrainc, bydd y Prif Weinidog yn ymweld â Pharis i gwrdd â chwmnïau ynni a diwydiannol sy’n buddsoddi yng Nghymru.