English icon English

Newyddion

Canfuwyd 31 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

Flying Start-16

Plant Cymru i elwa ar fuddsoddiad o £100 miliwn mewn gofal plant

Mae buddsoddiad sylweddol o bron i £100 miliwn yn cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru i wella argaeledd gofal plant, cryfhau’r ddarpariaeth Gymraeg ac ariannu llefydd rhan-amser am ddim.

DJI 0020

Yr ŵyl gyntaf i ofalwyr ifanc yng Nghymru

Mae’r ŵyl gyntaf i ofalwyr ifanc yng Nghymru yn cael ei chynnal yr wythnos hon [23-25 Awst].

Harry and Deputy Minister-2

Cynllun newydd i helpu pobl ag anableddau dysgu i gael gwaith

Mae helpu pobl ag anableddau dysgu i ddod o hyd i waith yn rhan allweddol o’n cynllun gweithredu i sicrhau eu bod yn cael cyfle i fyw bywydau llawn ac annibynnol, yn ôl y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, a oedd yn siarad heddiw (23 August) ar ôl cyfarfod â dyn o Gaerdydd sy’n dathlu carreg filltir yn ei waith.

WG positive 40mm-3

Lansio ymgynghoriad ar wella gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Heddiw [17 Awst], mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan wedi lansio ymgynghoriad ar wella profiadau nifer o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Eluned Morgan Desk-2

Cynllun newydd i hybu’r Gymraeg ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol sy’n darparu cynnig rhagweithiol o ofal drwy gyfrwng y Gymraeg yw uchelgais cynllun newydd sy’n cael ei lansio gan y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, heddiw (2 Awst).

Money-5

Mwy o gymorth ariannol i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol o fis Medi

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi y bydd myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn gymwys i gael mwy o gymorth ariannol o fis Medi ymlaen, fel rhan o becyn cymorth ychwanegol gwerth £3.5 miliwn.

Carer and elderly lady

Annog gofalwyr di-dâl i wneud cais am eu taliad o £500

Mae gofalwyr di-dâl yng Nghymru yn cael eu hannog i wneud cais am daliad o £500 i helpu gyda’r costau cynyddol sy’n gysylltiedig â gofalu yn ystod yr argyfwng costau byw.

Carer and elderly lady

Annog gofalwyr di-dâl i wneud cais am eu taliad o £500

Mae gofalwyr di-dâl yn y Gogledd yn cael eu hannog i wneud cais am daliad o £500 i helpu gyda’r costau cynyddol sy’n gysylltiedig â gofalu yn ystod yr argyfwng costau byw.

Carer and elderly lady

Annog gofalwyr di-dâl i wneud cais am eu taliad o £500

Mae gofalwyr di-dâl yn y Gorllewin yn cael eu hannog i wneud cais am daliad o £500 i helpu gyda’r costau cynyddol sy’n gysylltiedig â gofalu yn ystod yr argyfwng costau byw.

Carer and elderly lady

Annog gofalwyr di-dâl i wneud cais am eu taliad o £500

Mae gofalwyr di-dâl yn y Canolbarth yn cael eu hannog i wneud cais am daliad o £500 i helpu gyda’r costau cynyddol sy’n gysylltiedig â gofalu yn ystod yr argyfwng costau byw.

Carer and elderly lady

Annog gofalwyr di-dâl i wneud cais am eu taliad o £500

Mae gofalwyr di-dâl yn y De yn cael eu hannog i wneud cais am daliad o £500 i helpu gyda’r costau cynyddol sy’n gysylltiedig â gofalu yn ystod yr argyfwng costau byw.

Welsh Government

Lansio cronfa newydd i gefnogi gofalwyr di-dâl yng Nghymru yn ystod yr argyfwng costau byw

Bydd gofalwyr di-dâl yng Nghymru yn gallu cael cymorth gan gynllun i’w helpu i brynu eitemau hanfodol yn ystod yr argyfwng costau byw.