English icon English

Newyddion

Canfuwyd 61 eitem, yn dangos tudalen 3 o 6

Welsh Government

Cannoedd o welyau cymunedol ychwanegol i helpu pobl i adael yr ysbyty yn gynt y gaeaf hwn

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan ac arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Andrew Morgan wedi cyhoeddi mwy na 500 o welyau gofal llai dwys a phecynnau gofal cymunedol ychwanegol ar gyfer Cymru y gaeaf hwn, er mwyn helpu pobl i gael gofal yn agosach at eu cartrefi ac i ryddhau gwelyau ysbyty.

Welsh Government

Cynnydd i’r cyflog byw gwirioneddol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru

Yn ddiweddarach heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei Chyllideb ddrafft, a fydd yn cynnwys cyllid i sicrhau bod gweithwyr gofal cymdeithasol yn parhau i gael y cyflog byw gwirioneddol.

Welsh Government

Yr uwchgynhadledd gyntaf erioed yn sicrhau y clywir lleisiau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

Bydd yr uwchgynhadledd gyntaf erioed ar gyfer plant a phobl ifanc mewn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal yng Nghymru yn cael ei chynnal heddiw (dydd Sadwrn 3 Rhagfyr).

Morriston solar farm-2

Cynllun grant £1.4 miliwn i gefnogi’r sector gofal cymdeithasol i wella effeithlonrwydd ynni bellach ar agor

Heddiw (23 Tachwedd) cyhoeddodd Gweinidogion fod cynllun grant newydd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gwelliannau effeithlonrwydd ynni a datgarboneiddio ar draws darparwyr Gofal Cymdeithasol Preswyl, a fydd yn helpu’r sector i ddelio â chostau’r argyfwng ynni, wedi’i lansio a bellach ar agor ar gyfer ceisiadau.

09.11.22 mh Darling Buds Nursery Ministers Visit 34-2

Ehangu’r Cynnig Gofal Plant wrth i wasanaeth digidol newydd gael ei lansio

Mae gwasanaeth digidol cenedlaethol newydd wedi’i lansio, a fydd yn symleiddio'r Cynnig Gofal Plant i rieni a darparwyr gofal plant.

Welsh Government

Gweinidog yn cwrdd â staff newydd ac yn gweld cynnydd ar brosiect dementia newydd mewn cartref gofal yn Llambed

Mae gardd synhwyraidd, pedair ystafell wely newydd ac ardal les newydd yn cael eu hadeiladu yng Nghartref Gofal Hafan Deg yn Llanbedr Pont Steffan i wella gofal i breswylwyr â dementia, diolch i fuddsoddiad o £460,000 gan Lywodraeth Cymru.

Flying Start-16

Plant Cymru i elwa ar fuddsoddiad o £100 miliwn mewn gofal plant

Mae buddsoddiad sylweddol o bron i £100 miliwn yn cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru i wella argaeledd gofal plant, cryfhau’r ddarpariaeth Gymraeg ac ariannu llefydd rhan-amser am ddim.

DJI 0020

Yr ŵyl gyntaf i ofalwyr ifanc yng Nghymru

Mae’r ŵyl gyntaf i ofalwyr ifanc yng Nghymru yn cael ei chynnal yr wythnos hon [23-25 Awst].

Harry and Deputy Minister-2

Cynllun newydd i helpu pobl ag anableddau dysgu i gael gwaith

Mae helpu pobl ag anableddau dysgu i ddod o hyd i waith yn rhan allweddol o’n cynllun gweithredu i sicrhau eu bod yn cael cyfle i fyw bywydau llawn ac annibynnol, yn ôl y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, a oedd yn siarad heddiw (23 August) ar ôl cyfarfod â dyn o Gaerdydd sy’n dathlu carreg filltir yn ei waith.

WG positive 40mm-3

Lansio ymgynghoriad ar wella gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Heddiw [17 Awst], mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan wedi lansio ymgynghoriad ar wella profiadau nifer o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Eluned Morgan Desk-2

Cynllun newydd i hybu’r Gymraeg ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol sy’n darparu cynnig rhagweithiol o ofal drwy gyfrwng y Gymraeg yw uchelgais cynllun newydd sy’n cael ei lansio gan y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, heddiw (2 Awst).

Money-5

Mwy o gymorth ariannol i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol o fis Medi

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi y bydd myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn gymwys i gael mwy o gymorth ariannol o fis Medi ymlaen, fel rhan o becyn cymorth ychwanegol gwerth £3.5 miliwn.