English icon English

Newyddion

Canfuwyd 35 eitem, yn dangos tudalen 2 o 3

Carer and elderly lady

Annog gofalwyr di-dâl i wneud cais am eu taliad o £500

Mae gofalwyr di-dâl yn y Gorllewin yn cael eu hannog i wneud cais am daliad o £500 i helpu gyda’r costau cynyddol sy’n gysylltiedig â gofalu yn ystod yr argyfwng costau byw.

Carer and elderly lady

Annog gofalwyr di-dâl i wneud cais am eu taliad o £500

Mae gofalwyr di-dâl yn y Canolbarth yn cael eu hannog i wneud cais am daliad o £500 i helpu gyda’r costau cynyddol sy’n gysylltiedig â gofalu yn ystod yr argyfwng costau byw.

Carer and elderly lady

Annog gofalwyr di-dâl i wneud cais am eu taliad o £500

Mae gofalwyr di-dâl yn y De yn cael eu hannog i wneud cais am daliad o £500 i helpu gyda’r costau cynyddol sy’n gysylltiedig â gofalu yn ystod yr argyfwng costau byw.

Welsh Government

Lansio cronfa newydd i gefnogi gofalwyr di-dâl yng Nghymru yn ystod yr argyfwng costau byw

Bydd gofalwyr di-dâl yng Nghymru yn gallu cael cymorth gan gynllun i’w helpu i brynu eitemau hanfodol yn ystod yr argyfwng costau byw.

Welsh Government

Penodi Helen Mary Jones i Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru

Heddiw (dydd Mawrth 31 Mai), mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi penodiad Helen Mary Jones i Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru. 

Gardening 6-2

Garddio yn helpu i fynd i'r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol

Mae prosiect garddio yng Nghasnewydd yn helpu i fynd i'r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol drwy ddod â chymunedau at ei gilydd.

ageing image-2

Buddsoddiad o £1.1 miliwn i sicrhau bod Cymru yn wlad o blaid pobl hŷn

Mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi’r camau gweithredu y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hybu pobl hŷn a herio’r ffordd rydym yn meddwl am heneiddio.

Parent carer and son-2

Gofalwyr di-dâl yng Nghymru i elwa ar gronfa seibiant byr gwerth £9 miliwn

Bydd gofalwyr di-dâl o bob oed yng Nghymru yn elwa ar gronfa seibiant byr ar ôl buddsoddiad gwerth £9 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Carer and elderly lady

Hwb o £10 miliwn ar gyfer gofal cartref yng Nghymru

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi cyhoeddi y bydd £10 miliwn yn rhagor yn cael ei ddarparu i awdurdodau lleol i gefnogi gofal cartref a chynyddu’r ddarpariaeth o wasanaethau yng Nghymru.

WG positive 40mm-3

Ymestyn rôl Heléna Herklots fel Comisiynydd Pobl Hŷn

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Heléna Herklots CBE yn aros yn ei rôl fel Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru am ddwy flynedd arall.

Deputy Minister Julie Morgan with Marie Jones at Bridgend Carers Centre-2

Gofalwyr di-dâl yng Nghymru i dderbyn taliad o £500 fel rhan o fuddsoddiad o £29m

Bydd mwy na 57,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru yn derbyn taliad o £500 i gydnabod y ‘rôl ganolog’ y maent wedi’i chwarae yn ystod y pandemig.

Top row - Vivan Laing, NSPCC
Middle row - Sally Holland, Children's Commissioner for Wales
Bottom Row [L-R] -  Julie Morgan, Deputy Minister for Social services, Janae and Malakai

Cosbi plant yn gorfforol nawr yn anghyfreithlon yng Nghymru

O heddiw [Mawrth 21], bydd yn anghyfreithlon cosbi plant yn gorfforol yng Nghymru wrth i Lywodraeth Cymru barhau i roi lle canolog i hawliau plant yn ei pholisïau.