English icon English

Newyddion

Canfuwyd 154 eitem, yn dangos tudalen 1 o 13

Welsh Government

Dydd Gŵyl Dewi: Lansiad blwyddyn o ‘Cymru yn India’ gan Weinidogion Cymru yn Llundain a Mumbai

[1af Mawrth]: I nodi Dydd Gŵyl Dewi heddiw, dathliad nawddsant Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ‘Cymru yn India’ i gryfhau cysylltiadau a chyfleoedd rhwng y ddwy wlad.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enwau teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2024

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi mewn digwyddiad yn y Senedd pwy sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Dewi Sant eleni.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi cyllid newydd Coetiroedd Bach yn ysgol Caernarfon

Heddiw, wrth ymweld ag ysgol Pendalar yng Nghaernarfon, cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford, fod y rownd nesaf o gyllid ar gyfer y cynllun Coetiroedd Bach bellach ar agor.

Welsh Government

Cymru'n cryfhau cysylltiadau â Silesia i nodi 20 mlynedd o hanes cyffredin

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford yn bwriadu adnewyddu perthynas hirsefydlog Cymru gyda rhanbarth Silesia yng Ngwlad Pwyl.

FM NYE Message-2

Neges Blwyddyn Newydd Prif Weinidog Cymru 2024

Yn ei neges Blwyddyn Newydd mae'r Prif Weinidog yn dweud: 

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enw enillydd y gystadleuaeth cerdyn Nadolig

Heddiw, mae Mark Drakeford wedi cyhoeddi mai Kai Lloyd sydd wedi ennill cystadleuaeth flynyddol cerdyn Nadolig y Prif Weinidog.

P1011416

15 miliwn o brydau ysgol am ddim wedi’u gweini fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio

Mae 15 miliwn o brydau ysgol am ddim wedi cael eu gweini mewn ysgolion cynradd ledled Cymru fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

Welsh Government

27 o goetiroedd yn ymuno â Choedwig Genedlaethol Cymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd 27 o safleoedd coetir yn ymuno â rhwydwaith Coedwig Genedlaethol Cymru.

Morglawdd Caergybi - llun John Davies

Llywodraeth Cymru i fuddsoddi £40 miliwn i adnewyddu Morglawdd a sicrhau dyfodol Porthladd Caergybi

  • Bydd y buddsoddiad o £40 miliwn yn helpu i adnewyddu Morglawdd Caergybi, sy'n 150 o flynyddoedd oed ac yn cael ei erydu'n raddol gan Fôr Iwerddon.
  • Mae'r uwchstrwythur hwn – yr hiraf yn y DU – yn hanfodol er mwyn amddiffyn Porthladd Caergybi, ac mae'n ddiogelu'r seilwaith ac yn caniatáu i longau ddocio'n ddiogel.
PS image-2

Prif Weinidog Cymru yn croesawu'r penderfyniad ynghylch EURO UEFA 2028.

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi croesawu'r newyddion heddiw y bydd Cymru'n cynnal gemau yn rowndiau terfynol twrnament pêl-droed rhyngwladol mawr am y tro cyntaf.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â thref gyntaf y byd i roi cynnig ar gynllun ailgylchu poteli digidol

Ymwelodd Prif Weinidog Cymru ag Aberhonddu heddiw i weld sut mae treial cynllun ailgylchu ernes digidol yn mynd rhagddo.