English icon English

Newyddion

Canfuwyd 156 eitem, yn dangos tudalen 2 o 13

PS image-2

Prif Weinidog Cymru yn croesawu'r penderfyniad ynghylch EURO UEFA 2028.

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi croesawu'r newyddion heddiw y bydd Cymru'n cynnal gemau yn rowndiau terfynol twrnament pêl-droed rhyngwladol mawr am y tro cyntaf.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â thref gyntaf y byd i roi cynnig ar gynllun ailgylchu poteli digidol

Ymwelodd Prif Weinidog Cymru ag Aberhonddu heddiw i weld sut mae treial cynllun ailgylchu ernes digidol yn mynd rhagddo.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru’n ymrwymo i’w haddewidion i blant sy’n derbyn gofal

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi llofnodi’r Siarter Rhianta Corforaethol newydd heddiw lle mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gadw at naw addewid wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal.

WNS 200423 St David Awards 03

Mae gennych amser o hyd i enwebu arwr ar gyfer Gwobrau Dewi Sant

Heddiw, mae'r Prif Weinidog yn annog pobl i enwebu eu harwr bob dydd ar gyfer y Gwobrau Dewi Sant blynyddol.

Welsh Government

Gwledydd a rhanbarthau Celtaidd yn dod at ei gilydd yn Llydaw

Bydd y Prif Weinidog yn cynrychioli Cymru yn y Fforwm Celtaidd a'r Ŵyl Interceltique yn Llydaw yr wythnos hon.  

Welsh Government

Cymru a Chernyw i gydweithio ar feysydd sy’n gyffredin rhyngddynt

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Cernyw wedi llofnodi cytundeb i gydweithio’n agos ar feysydd sydd o ddiddordeb i’r naill a’r llall.

Welsh Government

Adroddiad Blynyddol yn tynnu sylw at lwyddiannau polisi mewn “cyfnod eithriadol o anodd”

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Hadroddiad Blynyddol, a’r ail adroddiad yn nhymor presennol y Senedd.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru

Diwygio yw prif nod Biliau Llywodraeth Cymru a gaiff eu cyflwyno yng Nghymru dros y flwyddyn nesaf.

Welsh Government

Coedwig Genedlaethol Cymru yn ehangu

Mae Coedwig Genedlaethol Cymru yn cymryd cam arall ymlaen heddiw wrth i gynllun newydd gael ei lansio a fydd yn galluogi mwy o goetiroedd i fod yn rhan o’r rhwydwaith.

Welsh Government

Parkrun ar gyfer GIG Cymru

Cymerwch ran yn eich parkrun lleol neu parkrun iau ac ymuno â'r miloedd o bobl sy'n cerdded, yn rhedeg neu'n gwirfoddoli yn 'parkrun ar gyfer y GIG' i ddathlu GIG75.

Welsh Government

Cyfarfod Trelái | Datganiad y Prif Weinidog

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford:

Welsh Government

Cyfarfod trawsffiniol hanesyddol i atgyfnerthu cysylltiadau gweithio

Mae atgyfnerthu cysylltiadau Gogledd Cymru ag Iwerddon a Gogledd-orllewin Lloegr yn hanfodol bwysig er mwyn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd newydd, bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford yn dweud heddiw (Dydd Iau, 18 Mai).