English icon English

Newyddion

Canfuwyd 147 eitem, yn dangos tudalen 8 o 13

St David Award-5

Pobl arbennig iawn ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau cenedlaethol

Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru i anrhydeddu arwyr pob dydd

Welsh Government

Llacio mesurau diogelu coronafeirws wrth i achosion leihau

Heddiw, cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, y bydd Cymru yn dechrau llacio’n raddol rai o’i mesurau diogelu coronafeirws sydd dal mewn grym wrth i achosion barhau i leihau.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi lleoliadau coedlannau coffa Cymru

Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi’r lleoliadau lle bwriedir plannu coedlannau coffa cyntaf Cymru i gofio’r bobl a fu farw yn ystod y pandemig.

Welsh Government

Cymru yn cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd sero

Bydd Cymru yn cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd sero yfory wrth i achosion y coronafeirws sefydlogi, cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford.

Welsh Government

Parhau â’r cynllun i lacio cyfyngiadau covid yn raddol – Y Prif Weinidog

Heddiw, mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cadarnhau y bydd Cymru yn symud yn llawn i lefel rhybudd sero ar 28 Ionawr, oni bai fod y sefyllfa iechyd gyhoeddus yn gwaethygu.

Welsh Government

Cyhoeddi’r cynllun i lacio’r cyfyngiadau lefel rhybudd dau

Bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn cyhoeddi cynllun heddiw ar gyfer mynd â Chymru yn ôl i fesurau lefel rhybudd sero.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn bwriadu amlinellu cynlluniau i lacio’r cyfyngiadau

Yfory (dydd Gwener), bydd y Prif Weinidog yn nodi sut y mae Cymru yn bwriadu symud yn ôl i lefel rhybudd sero os bydd y sefyllfa iechyd cyhoeddus yn parhau i wella.

2201 Rocio --3-2

Cyhoeddi enw’r Comisiynydd Plant Cymru nesaf

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi cyhoeddi mai Rocio Cifuentes fydd Comisiynydd Plant newydd Cymru.

Welsh Government

Gofyn i bobl ddiogelu Cymru wrth i fesurau lefel rhybudd 2 aros yn eu lle

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi gofyn i bobl barhau i gymryd camau i ddiogelu ei gilydd a diogelu Cymru rhag y don o achosion Omicron.

Welsh Government

Neges Blwyddyn Newydd gan Brif Weinidog Cymru

Yn ei neges Blwyddyn Newydd mae Mark Drakeford yn dweud:

Welsh Government

Neges Nadolig gan Brif Weinidog Cymru

Yn ei neges Nadolig mae Mark Drakeford yn dweud:

Welsh Government

Cryfhau’r mesurau i ddiogelu Cymru wrth i don omicron daro

Bydd mesurau newydd yn cael eu cyflwyno o 6am Ddydd San Steffan ymlaen i helpu i ddiogelu Cymru.