English icon English

Newyddion

Canfuwyd 156 eitem, yn dangos tudalen 8 o 13

Ukraine Supplies 1-2

Cymru’n anfon cyflenwadau meddygol i Wcráin

Mae’r llwyth cyntaf o gyflenwadau meddygol, sy’n cynnwys peiriannau anadlu, rhwymynnau a masgiau wyneb, yn cael eu hanfon o Gymru hediw i gefnogi pobl Wcráin.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn annog pobl i ddweud eu dweud am Ymchwiliad Covid-19 y DU gyfan

Mae Prif Weinidog Cymru yn annog pobl ym mhob rhan o Gymru i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar gylch gorchwyl yr Ymchwiliad Covid-19 ar gyfer y DU gyfan.  

St David Award-5

Prif Weinidog Cymru yn gwahodd Enillwyr Gwobrau Cenedlaethol i gemau rygbi'r Chwe Gwlad

Bydd enillwyr Gwobrau Dewi Sant yn 2020 a 2021 yn westeion Llywodraeth Cymru ar gyfer gemau Cymru yn erbyn Ffrainc a'r Eidal.

Welsh Government

Cynllun Tymor Hir i fyw’n ddiogel gyda’r coronafeirws

Yfory (dydd Gwener 4 Mawrth), bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyhoeddi cynllun tymor hwy Cymru i fyw’n ddiogel gyda’r coronafeirws.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn trafod y sefyllfa yn Wcráin tra ym Mrwsel ar gyfer ymweliad Dydd Gŵyl Dewi

Bydd y sefyllfa yn Wcráin ar frig yr agenda wrth i’r Prif Weinidog ymweld â Brwsel Ddydd Mercher ar gyfer cyfres o gyfarfodydd gyda diplomyddion a seneddwyr.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi cymorth gwerth £4m i Wcráin

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £4m o gymorth ariannol a dyngarol i Wcráin, a fydd yn helpu i gefnogi’r rheini sydd mewn gwir angen.

FM St Davids Day -2

Neges Dydd Gwyl Dewi Prif Weinidog Cymru - 2022

Neges Prif Weinidog Cymru i bobol Cymry ar Ddydd Gwyl Dewi 

Welsh Government

Codi’r gofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb mewn nifer o fannau cyhoeddus o dan do

Heddiw, mae’r gofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb mewn nifer o fannau cyhoeddus o dan do wedi dod i ben.

St David Award-5

Pobl arbennig iawn ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau cenedlaethol

Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru i anrhydeddu arwyr pob dydd

Welsh Government

Llacio mesurau diogelu coronafeirws wrth i achosion leihau

Heddiw, cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, y bydd Cymru yn dechrau llacio’n raddol rai o’i mesurau diogelu coronafeirws sydd dal mewn grym wrth i achosion barhau i leihau.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi lleoliadau coedlannau coffa Cymru

Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi’r lleoliadau lle bwriedir plannu coedlannau coffa cyntaf Cymru i gofio’r bobl a fu farw yn ystod y pandemig.