English icon English
FM St Davids Day -2

Neges Dydd Gwyl Dewi Prif Weinidog Cymru - 2022

The First Minister’s St David’s Day message – 2022

Neges Prif Weinidog Cymru i bobol Cymry ar Ddydd Gwyl Dewi 

Dydd Gŵyl Ddewi hapus i chi.

Wrth i ni ddathlu ein diwrnod cenedlaethol, fe fyddwn ni  hefyd yn croesawu’r gwanwyn.

Mae’n amser pan fydd lliw natur yn dechrau ymddangos ar ôl misoedd hir y gaeaf. 

Ac amser i edrych ymlaen gyda gobaith at y dyfodol.

Mae hyn yn arbennig o wir eleni, gan ein bod yn gobeithio gadael y gwaethaf o’r pandemig y tu ôl i ni.

Mae hi wedi bod yn ddwy flynedd anodd - ble rydym i gyd wedi gorfod aberthu cymaint. 

Hoffwn ddiolch i bawb am bopeth maent wedi ei wneud i ofalu am eraill ac i ddiogelu Cymru.

Wrth inni symud ymlaen, rydym yn gweithio’n galed i greu Cymru gryfach, decach a gwyrddach, lle does neb yn cael ei adael ar ôl.

Gwlad lle nad oes rhaid i bobl ddewis rhwng rhoi bwyd ar y bwrdd neu  chynhesu eu cartrefi - a ble mae croeso i bawb.

A Chymru lle gall ein plant gyrraedd eu huchelgais, heb feddwl bod rhaid  symud i ffwrdd i lwyddo.

 Nod rwy’n siŵr y byddai Dewi Sant wedi cytuno â nhw.

Ble bynnag yr ydych chi yn dathlu Dydd Gwyl Dewi eleni, gadewch i ni gyd wneud y pethau bychain yna all wella diwrnod rhywyn arall a chodi gwen.

Mwynhewch y dathliadau - Dydd Gŵyl Ddewi hapus i chi.