English icon English

Newyddion

Canfuwyd 126 eitem, yn dangos tudalen 11 o 11

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cadarnhau camau i symud yn raddol i lefel rhybudd 1

Heddiw (dydd Gwener 4 Mehefin), mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi y gall hyd at 30 o bobl gyfarfod yn yr awyr agored ac y gellir cynnal gweithgareddau awyr agored mawr o ddydd Llun ymlaen, wrth i Gymru symud i lefel rhybudd 1.

Welsh Government

Portiwgal yn symud i oren ar restr goleuadau traffig teithio rhyngwladol

Bydd angen i deithwyr sy'n dychwelyd i Gymru o Bortiwgal hunanynysu ar ôl dod yn ôl wedi i Lywodraeth Cymru gadarnhau y bydd y gyrchfan gwyliau boblogaidd yn symud i'r rhestr oren o 04:00 awr dydd Mawrth 8 Mehefin.

Welsh Government

Aelodau’r Wal Goch yn cael eu hannog i gefnogi Cymru o gartref yr haf hwn

Y lle gorau i gefnogi a gwylio Cymru yn chwarae pêl-droed yr haf hwn fydd o’ch soffa, eich tafarn leol neu o’ch gardd.

Penderyn 1-2

Gall Gogledd Cymru gael dyfodol cryfach, gwyrddach a thecach yn ôl Prif Weinidog Cymru

Gall Gogledd Cymru edrych ymlaen at ddyfodol cryfach, gwyrddach a thecach, meddai'r Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw wrth iddo ymweld â'r rhanbarth.

Welsh Government

Cynhyrchydd papur sidan o Ewrop yn buddsoddi yn y Gogledd i greu mwy na 200 o swyddi

Caiff rhagor na 200 o swyddi eu creu ar safle Porth y Gogledd yng Nglannau Dyfrdwy wrth i gwmni cynhyrchu papur sidan o Ewrop gyhoeddi ei fod yn adeiladu ffatri newydd sbon gyda chymorth Llywodraeth Cymru

Welsh Government

“Cofiwch bacio’ch prawf Covid os byddwch yn dod ar wyliau i Gymru”

Mae ymwelwyr yn cael eu hannog i bacio profion llif unffordd os byddant yn dod ar wyliau i Gymru o ardaloedd yn y Deyrnas Unedig sydd â chyfraddau uwch o’r coronafeirws.