English icon English

Newyddion

Canfuwyd 147 eitem, yn dangos tudalen 11 o 13

FM Presser Camera 2

Cynllun newydd i gadw Cymru ar agor ac yn ddiogel yn ystod y gaeaf “heriol” sydd o’n blaenau

Heddiw (dydd Gwener 8 Hydref), bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn cyhoeddi cynlluniau newydd i gadw Cymru ar agor ac yn ddiogel yn ystod y misoedd anodd sydd o’n blaenau dros yr hydref a’r gaeaf.

Welsh Government

Cyhoeddi Pas Covid ar gyfer digwyddiadau a chlybiau nos

Bydd rhaid i bobl ddangos Pàs COVID y GIG i fynd i glybiau nos a digwyddiadau yng Nghymru o fis nesaf ymlaen, cyhoeddodd y Prif Weinidog heddiw.

Welsh Government

Datganiad a gytunwyd ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Plaid Cymru:

Wrth i Gymru baratoi am ddyfodol cryfach tu hwnt i’r pandemig coronafeirws; wrth ymateb i argyfwng yr hinsawdd ac i ganlyniadau parhaus ymadael â’r Undeb Ewropeaidd; a’r bygythiad i ddatganoli mae’n bwysicach nac erioed bod pleidiau gwleidyddol yn cydweithio ar ran pobl Cymru pryd bynnag y bydd ganddynt ddiddordebau cyffredin.

Welsh Government

Gwobr Dewi Sant yn troi'n wyrdd wrth i wobr newydd gael ei chyhoeddi

Heddiw, mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi gwobr newydd wrth iddo annog pobl i gyflwyno eu henwebiadau cyn y dyddiad cau ar gyfer Gwobrau Dewi Sant.

Welsh Government

Cyhoeddi Ysgrifennydd Parhaol newydd Llywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd mai Dr Andrew Goodall CBE fydd Ysgrifennydd Parhaol newydd Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Dim newid i reolau Covid yng Nghymru

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford yn annog pobl yng Nghymru i gael eu brechu a pharhau i gymryd y camau, sy’n gyfarwydd iawn i ni bellach, er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn achosion o’r coronafeirws.

FM visit for PPE donation to Namibia

Anfon £7.2m o gyfarpar diogelu personol o Gymru i Namibia

Mae Cymru yn darparu cyfarpar diogelu personol (PPE) i Namibia i atgyfnerthu’r frwydr fyd-eang yn erbyn COVID-19.

PCSOs-2

100 Swyddog Cymorth Cymunedol newydd i’r Heddlu yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol i ddarparu 100 Swyddog Cymorth Cymunedol arall i’r Heddlu er mwyn mynd i’r afael â throseddau a chefnogi cymunedau

Welsh Government

Cymru’n symud i lefel rhybudd sero

Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn annog pawb i barhau i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws wrth iddo gadarnhau y bydd Cymru’n symud i’r lefel rhybudd sero newydd ddydd Sadwrn [7 Awst].

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 33

Newid y rheolau hunanynysu ar gyfer oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn

Cadarnhaodd y Prif Weinidog heddiw na fydd yn rhaid i oedolion sydd wedi cael eu brechu’n llawn hunanynysu mwyach os cânt eu nodi fel cysylltiadau agos â rhywun sydd â’r coronafeirws.

Bethesda 3-2

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â menter gymdeithasol Bethesda sy'n elwa ar fwy £200,000

Bydd Partneriaeth Ogwen, menter gymdeithasol ym Methesda, Gwynedd, yn elwa ar fwy na £200,000 o raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i drawsnewid hen ysgol yn ganolfan i'r gymuned.

Dinorwig Quarry RCAHMW AP 2015 3391-2

Safle Treftadaeth newydd y Byd yng Nghymru

Mae Tirwedd Lechi Gogledd-orllewin Cymru wedi'i hychwanegu at Restr Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO, sy'n golygu mai dyma’r pedwerydd Safle Treftadaeth y Byd yng Nghymru.