English icon English

Newyddion

Canfuwyd 156 eitem, yn dangos tudalen 12 o 13

Welsh Government

Gwobr Dewi Sant yn troi'n wyrdd wrth i wobr newydd gael ei chyhoeddi

Heddiw, mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi gwobr newydd wrth iddo annog pobl i gyflwyno eu henwebiadau cyn y dyddiad cau ar gyfer Gwobrau Dewi Sant.

Welsh Government

Cyhoeddi Ysgrifennydd Parhaol newydd Llywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd mai Dr Andrew Goodall CBE fydd Ysgrifennydd Parhaol newydd Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Dim newid i reolau Covid yng Nghymru

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford yn annog pobl yng Nghymru i gael eu brechu a pharhau i gymryd y camau, sy’n gyfarwydd iawn i ni bellach, er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn achosion o’r coronafeirws.

FM visit for PPE donation to Namibia

Anfon £7.2m o gyfarpar diogelu personol o Gymru i Namibia

Mae Cymru yn darparu cyfarpar diogelu personol (PPE) i Namibia i atgyfnerthu’r frwydr fyd-eang yn erbyn COVID-19.

PCSOs-2

100 Swyddog Cymorth Cymunedol newydd i’r Heddlu yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol i ddarparu 100 Swyddog Cymorth Cymunedol arall i’r Heddlu er mwyn mynd i’r afael â throseddau a chefnogi cymunedau

Welsh Government

Cymru’n symud i lefel rhybudd sero

Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn annog pawb i barhau i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws wrth iddo gadarnhau y bydd Cymru’n symud i’r lefel rhybudd sero newydd ddydd Sadwrn [7 Awst].

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 33

Newid y rheolau hunanynysu ar gyfer oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn

Cadarnhaodd y Prif Weinidog heddiw na fydd yn rhaid i oedolion sydd wedi cael eu brechu’n llawn hunanynysu mwyach os cânt eu nodi fel cysylltiadau agos â rhywun sydd â’r coronafeirws.

Bethesda 3-2

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â menter gymdeithasol Bethesda sy'n elwa ar fwy £200,000

Bydd Partneriaeth Ogwen, menter gymdeithasol ym Methesda, Gwynedd, yn elwa ar fwy na £200,000 o raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i drawsnewid hen ysgol yn ganolfan i'r gymuned.

Dinorwig Quarry RCAHMW AP 2015 3391-2

Safle Treftadaeth newydd y Byd yng Nghymru

Mae Tirwedd Lechi Gogledd-orllewin Cymru wedi'i hychwanegu at Restr Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO, sy'n golygu mai dyma’r pedwerydd Safle Treftadaeth y Byd yng Nghymru.

 

Welsh Government

“Y camau nesaf tuag at lai o reolau COVID” – Prif Weinidog Cymru

Mae Cymru am gymryd y camau nesaf tuag at ddyfodol sydd â llai o gyfyngiadau COVID cyfreithiol, a heddiw mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi amlinellu cynllun tymor hirach ar gyfer yr haf.

Welsh Government

Gorchuddion wyneb i barhau i helpu i ddiogelu Cymru

Mae'r Gweinidogion wedi cadarnhau y bydd gorchuddion wyneb yn parhau i chwarae rhan bwysig wrth helpu i ddiogelu pawb rhag y coronafeirws yng Nghymru.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn cyflwyno syniadau ar gyfer cryfhau’r Undeb “bregus”

Heddiw, bydd Prif Weinidog Cymru yn cyflwyno’r cynllun 20 pwynt ar ei newydd wedd ar gyfer gwneud y Deyrnas Unedig yn gryfach ac i sicrhau ei bod yn gweithio’n well i bawb.