English icon English

Newyddion

Canfuwyd 7 eitem

Welsh Government logo

Penodi’r Arglwydd Lloyd-Jones yn Llywydd Cyngor Cyfraith Cymru

Yr Arglwydd Lloyd-Jones, un o Farnwyr Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig, fydd Llywydd cyntaf Cyngor Cyfraith Cymru.

Welsh Government logo

Rhybudd y gallai toriadau i gymorth cyfreithiol greu “system gyfiawnder dwy haen”

Heddiw, rhybuddiodd Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol, fod blynyddoedd o doriadau i gymorth cyfreithiol yn golygu bod y DU yn mynd yn gynyddol i gyfeiriad system gyfiawnder dwy haen.

Welsh Government logo

Symleiddio cyfraith cynllunio a'r amgylchedd hanesyddol fel rhan o raglen gan Lywodraeth Cymru i wneud y gyfraith yn fwy hygyrch

Mae Mick Antoniw, Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru, wedi lansio rhaglen newydd i geisio sicrhau bod cyfraith Cymru yn fwy hygyrch.

Welsh Government logo

Cynnig i ganiatáu pleidleisio mewn archfarchnadoedd ac ysgolion uwchradd i annog mwy o bobl i fwrw eu pleidlais

Mae’n bosibl y bydd pobl yn gallu ethol eu cynghorwyr lleol wrth orffen gwersi neu wneud eu siopa wythnosol, fel rhan o ymgyrch i wneud pleidleisio’n haws.

Welsh Government logo

Cyhoeddi rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru

Heddiw, bydd y Cwnsler Cyffredinol, Mick Antoniw, yn cyhoeddi’r cyfreithiau newydd a fydd yn helpu i drawsnewid Cymru yn wlad gryfach, wyrddach a thecach.

Welsh Government logo

Prif Weinidog Cymru yn cyflwyno syniadau ar gyfer cryfhau’r Undeb “bregus”

Heddiw, bydd Prif Weinidog Cymru yn cyflwyno’r cynllun 20 pwynt ar ei newydd wedd ar gyfer gwneud y Deyrnas Unedig yn gryfach ac i sicrhau ei bod yn gweithio’n well i bawb.

Welsh Government logo

Cwnsler Cyffredinol Cymru yn tyngu ei lw

Ddydd Gwener 28 Mai, tyngodd Cwnsler Cyffredinol newydd Llywodraeth Cymru, Mick Antoniw, lw er mwyn derbyn y swydd mewn seremoni yn Llys y Goron Caerdydd.