English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1 eitem

Welsh Government logo

Rhybudd y gallai toriadau i gymorth cyfreithiol greu “system gyfiawnder dwy haen”

Heddiw, rhybuddiodd Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol, fod blynyddoedd o doriadau i gymorth cyfreithiol yn golygu bod y DU yn mynd yn gynyddol i gyfeiriad system gyfiawnder dwy haen.