English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2 eitem

Welsh Government logo

Penodi’r Arglwydd Lloyd-Jones yn Llywydd Cyngor Cyfraith Cymru

Yr Arglwydd Lloyd-Jones, un o Farnwyr Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig, fydd Llywydd cyntaf Cyngor Cyfraith Cymru.

Welsh Government logo

Symleiddio cyfraith cynllunio a'r amgylchedd hanesyddol fel rhan o raglen gan Lywodraeth Cymru i wneud y gyfraith yn fwy hygyrch

Mae Mick Antoniw, Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru, wedi lansio rhaglen newydd i geisio sicrhau bod cyfraith Cymru yn fwy hygyrch.