English icon English

Newyddion

Canfuwyd 24 eitem, yn dangos tudalen 1 o 2

Senedd outside-2

Pleidlais fawr yn nodi carreg filltir newydd yn nhaith datganoli Cymru

Heddiw (8 Mai), mae Senedd Cymru wedi cytuno ar gynigion nodedig i foderneiddio'r Senedd a'i gwneud yn fwy effeithiol.

Welsh Government

Cyfraith newydd i gael gwared â rhwystrau i bleidleiswyr ac ymgeiswyr yng NghymruCyfraith newydd i gael gwared â rhwystrau i bleidleiswyr ac ymgeiswyr yng Nghymru

Heddiw, [dydd Llun, 2 Hydref] cyflwynodd Llywodraeth Cymru Fil sy'n paratoi’r ffordd ar gyfer cofrestru pleidleiswyr yn awtomatig mewn etholiadau yng Nghymru yn y dyfodol.

Welsh Government

Beirniadu agwedd “ddinistriol” at ddatganoli

Mae Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad yn Llywodraeth Cymru, wedi beirniadu agwedd unochrog a dinistriol Llywodraeth y Deyrnas Unedig at ddatganoli.

Welsh Government

Agor ymgynghoriad ar system dribiwnlysoedd newydd i Gymru

Mae ymgynghoriad wedi agor heddiw ar ddiwygiadau sydd â’r nod o uno a moderneiddio tribiwnlysoedd datganoledig Cymru.

Welsh Government

Prosiect cydgrynhoi cyfraith Cymru yn parhau wrth i ddeddfwriaeth newydd yn ymwneud â’r amgylchedd hanesyddol ddod yn Ddeddf

Mae deddfwriaeth Gymreig a fydd yn diogelu henebion cofrestredig ac adeiladau rhestredig yn well wedi cael y Cydsyniad Brenhinol.

Welsh Government

Deddf newydd yn rhoi rhyddid sylfaenol yn y fantol – Y Cwnsler Cyffredinol

Mae prif gynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru wedi rhybuddio'r Senedd bod Deddf Trefn Gyhoeddus Llywodraeth y DU yn rhoi’r rhyddid sydd wedi bod gan bobl yn y gorffennol i brotestio’n heddychlon yn y fantol.

Welsh Government

Cyllid ar gyfer prosiectau i ehangu democratiaeth i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio cael mwy o bobl i ymwneud â gwleidyddiaeth. Rhai o’r ffyrdd a ddefnyddir i wneud hyn yw trefnu sgyrsiau rhwng plant ysgol â gwleidyddion a chynnal gweithdai i bobl fyddar am sut y gall democratiaeth weithio’n well iddyn nhw.

Welsh Government

Llywydd newydd Tribiwnlysoedd Cymru yn cael ei dyngu i mewn

Mae Syr Gary Hickinbottom wedi cael ei dyngu i mewn fel Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru mewn seremoni yn Llys y Goron Caerdydd heddiw.

Welsh Government

Y Senedd yn pleidleisio i wrthod cydsyniad i Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir

Mewn pleidlais heddiw [dydd Mawrth 28 Mawrth], mae’r Senedd wedi gwrthod yn ffurfiol i gydsynio i Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir, sy’n fil gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Wales and Ukraine flags-6

Hyrwyddo cefnogaeth i Wcrainiaid yng Nghymru flwyddyn ar ôl cyflwyno’r llwybr uwch-noddwr

Flwyddyn ers cyflwyno llwybr uwch-noddwr Cartrefi i Wcráin Llywodraeth Cymru, mae Jane Hutt a Mick Antoniw wedi ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl sy'n ffoi rhag y rhyfel anghyfreithlon.

Welsh Government

Bydd system dribiwnlysoedd "syml, fodern a theg" yn gam sylweddol tuag at system gyfiawnder neilltuol i Gymru

Heddiw [dydd Mawrth, 21 Mawrth], bydd y Cwnsler Cyffredinol yn cadarnhau y cynhelir ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru i lywio deddfwriaeth yn y dyfodol ar gyfer sefydlu un system dribiwnlysoedd unedig i Gymru.

Welsh Government

Galw ar bobl sydd angen cyngor cyfreithiol i fanteisio arno

Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl sydd angen cyngor cyfreithiol i ddod ymlaen a gweld pa gymorth sydd ar gael iddyn nhw.