English icon English

Newyddion

Canfuwyd 156 eitem, yn dangos tudalen 6 o 13

Welsh Government

Trafod costau byw, Wcráin a newid hinsawdd yn uwchgynhadledd arweinwyr Prydain ac Iwerddon

Heddiw (dydd Gwener 8 Gorffennaf), bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn ymuno ag arweinwyr eraill Prydain ac Iwerddon yn Guernsey wrth i'r argyfwng ynghylch dyfodol Llywodraeth y Deyrnas Unedig barhau i ddatblygu.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â thref fach hardd Saundersfoot i ddathlu Cymru fel prif gyrchfan i dwristiaid.

Manteisiodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, ar y cyfle i fwynhau hufen iâ ar yr Harbwr yn Saundersfoot, wrth ymweld â Chanolfan Arfordirol Ryngwladol newydd Cymru, a fydd yn agor yn llawn yn 2023.

Welsh Government

Coeden dderw ifanc yn cael ei rhoi gan bobl Cymru i nodi Jiwbilî Platinwm EM y Frenhines

Bydd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn ymweld â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i dderbyn coeden dderw ifanc gan Brif Weinidog Cymru, fel rhodd gan bobl Cymru i EM y Frenhines i nodi'r Jiwbilî Platinwm.

Welsh Government

Agenda werdd Cymru: Y Prif Weinidog yn cyhoeddi rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru

Gweithredu ar newid hinsawdd yw ffocws clir Llywodraeth Cymru wrth i’r Prif Weinidog Mark Drakeford gyhoeddi Biliau newydd i gael eu cyflwyno yng Nghymru yn y flwyddyn nesaf.

Welsh Government

Agenda werdd Cymru: Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru

Gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd yw ffocws clir Llywodraeth Cymru wrth i'r Prif Weinidog Mark Drakeford baratoi i gyhoeddi'r Biliau newydd i'w cyflwyno yng Nghymru yn y flwyddyn i ddod.

Welsh Government

Pecyn newydd o fesurau i roi sylw i niferoedd uchel o ail gartrefi

Bydd cyfreithiau cynllunio newydd, cynllun trwyddedu statudol a chynigion i newid y dreth trafodiadau tir yn cael eu cynnwys mewn pecyn o fesurau i fynd i’r afael ag ail gartrefi yng Nghymru.

WG positive 40mm-3

Pecyn newydd o fesurau i fynd i'r afael ag ail gartrefi yng Nghymru

EMBARGO CAETH: 00:01, Dydd Llun 4 Gorffennaf 2022

Welsh Government

Cymru yn treialu cynllun Incwm Sylfaenol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ei chynllun peilot ar gyfer Incwm Sylfaenol.

Welsh Government

Dod â rheoliadau coronafeirws i ben yng Nghymru

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw y gall Cymru edrych ymlaen at ddyfodol mwy disglair, wrth i’r cyfyngiadau coronafeirws cyfreithiol olaf gael eu dileu.

Welsh Government

Y diweddaraf gan Lywodraeth Cymru am coronafeirws

Disgwylir y bydd y Prif Weinidog yn cadarnhau yfory y bydd y rheoliadau coronafeirws olaf yn cael eu dileu o ddydd Llun 30 Mai.

16.05.22 Ministers Music launch Swansea School 25. Photo - Mike Hall-2

Treblu cyllid addysg gerddoriaeth i £13.5m

Bydd pob plentyn yn cael y cyfle i fanteisio ar addysg gerddoriaeth fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol, a fydd yn helpu i sicrhau nad yw un plentyn ar ei golled oherwydd diffyg arian.

wales coast path amroth to pendine-2

Prif Weinidog Cymru yn dathlu 10 mlynedd o Lwybr Arfordir Cymru

Bydd y Prif Weinidog yn dathlu 10fed pen-blwydd Llwybr Arfordir Cymru gydag ymweliad i gwrdd â gwirfoddolwyr a cherddwyr yn Sir Fynwy heddiw.