English icon English

Newyddion

Canfuwyd 176 eitem, yn dangos tudalen 1 o 15

Ynant-2

Mwy o gyllid a chysondeb i blant ag anghenion dysgu ychwanegol

Heddiw (dydd Mercher 8 Mai) bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn amlinellu sut y bydd yn sicrhau bod y diwygiadau’n ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn cael eu gweithredu'n gyson mewn ysgolion ac awdurdodau lleol yng Nghymru.

Llanelli School image-2

Peidiwch â cholli'r cyfle i gael help gyda hanfodion ysgol

Mae 88% o'r rhai sy'n gymwys wedi hawlio eu grant Hanfodion Ysgol am ddim i helpu gyda chostau fel gwisg ysgol, esgidiau, bagiau, dillad chwaraeon ac offer. Ydych chi wedi hawlio eich grant chi?

Science 2-5

Llywodraeth Cymru yn ymdrechu i ddenu athrawon STEM i Gymru - "Bob dydd, efallai mai chi fydd yr un peth cadarnhaol sydd ei angen ar blentyn

Wrth i Wythnos Wyddoniaeth Prydain ddirwyn i ben mae darpar athrawon STEM yn cael eu hannog i edrych ar amrywiaeth o gynlluniau cymhelliant sydd ar gael yng Nghymru gan fod y broses ymgeisio bellach yn agored.

Jeremy Miles Betsan Moses cropped-2

£500,000 i helpu teuluoedd incwm is i fynychu’r Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd

Heddiw, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol o hanner miliwn o bunnoedd i’r Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd, er mwyn gwneud yr eisteddfodau eleni yn hygyrch i deuluoedd incwm is.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru i dalu am holl waith atgyweirio RAAC mewn ysgolion

Heddiw, mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi dros £12.5m o gyllid cyfalaf newydd i wella adeiladau ysgolion a cholegau trwy Gymru.

Logo Darllenco

Llywodraeth Cymru’n cefnogi llwyfan darllen digidol newydd yn y Gymraeg

Mae annog plant i ddarllen a gwella eu sgiliau llythrennedd yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru, a heddiw, ar Ddiwrnod y Llyfr, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn dathlu llwyfan darllen digidol newydd yn y Gymraeg.

Jeremy Miles tystysgrif certificate

Lansio cynllun Llysgenhadon Diwylliannol i hyrwyddo’r Gymraeg a threftadaeth Cymru

Heddiw, ar Ddydd Gŵyl Dewi, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi lansio cynllun Llysgenhadon Diwylliannol er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg a diwylliant a threftadaeth Cymru.

Welsh Government

Hoffai Llywodraeth Cymru gael eich barn ar ddysgu 14-16 o dan y Cwricwlwm i Gymru

Rhifedd? Llythrennedd? Sgiliau Bywyd? Cyngor ar yr hyn i'w wneud nesaf? Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd rhieni i roi eu barn ar yr hyn y dylai pobl ifanc 14-16 oed ei ddysgu.

Peer Action Collective-2 cropped

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid: Cyhoeddi enillwyr

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu'r gwaith ieuenctid rhagorol sy'n digwydd ledled Cymru. Cafodd enillwyr y gwobrau eleni eu cyhoeddi neithiwr mewn seremoni yn Llandudno.

Technoleg Technology

Y Gymraeg yn fwy parod am ddatblygiadau deallusrwydd artiffisial, diolch i fuddsoddiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi gwaith arloesol i sicrhau lle amlycach i’r Gymraeg yn y dechnoleg rydyn ni’n ei defnyddio bob dydd, gan wneud ein hiaith yn fwy parod ar gyfer datblygiadau deallusrwydd artiffisial, yn ôl Gweinidog y Gymraeg ac Addysg heddiw.

Cardiff Content Creators-2

Dathlu rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae'r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu'r gwaith ieuenctid rhagorol sy'n digwydd ledled Cymru. Nid yw'r digwyddiad eleni yn eithriad –  mae’n cynnwys 27 o weithwyr ieuenctid a sefydliadau ieuenctid yn y rowndiau terfynol.

Jeremy Miles Colin Williams-2

Dathlu cyfraniad Yr Athro Emeritws Colin H. Williams i bolisi iaith

Ddydd Iau 8 Chwefror daeth arbenigwyr rhyngwladol ynghyd i drafod llwyddiannau a heriau gwarchod ieithoedd lleiafrifol, ac i ddiolch i’r Athro Emeritws Colin H Williams am ei gyfraniad i bolisi iaith.