English icon English

Newyddion

Canfuwyd 4 eitem

Welsh Government logo

Help i ddysgwyr gymryd eu camau nesaf wrth i Gymru symud ymlaen

Cyhoeddodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, gynllun Adnewyddu a Diwygio Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg heddiw (dydd Mercher, 16 Mehefin).

Welsh Government logo

Hwb ariannol sylweddol i gefnogi cymorth wedi’i bersonoli i ddysgwyr

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £33m i gefnogi dysgwyr mewn colegau a dysgwyr yn y chweched dosbarth ledled Cymru, fel rhan o'r £150m mae Llywodraeth Cymru wedi’i ymrwymo i’r ymateb addysg i COVID-19.

Welsh Government logo

Dros £150m o gyllid ychwanegol wedi’i roi ar gyfer dysgu a’r blynyddoedd cynnar yn ystod Covid

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £19m yn ychwanegol i gefnogi lleoliadau blynyddoedd cynnar ac addysg, ac erbyn hyn mae dros £150m wedi’i wario ar addysg i bobl ifanc o dan 18 oed ers dechrau’r pandemig.

Welsh Government logo

Gofyn am farn ar ganllawiau’r Cwricwlwm newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriad ar ganllawiau ychwanegol ar gyfer Cwricwlwm newydd Cymru.