English icon English

Newyddion

Canfuwyd 155 eitem, yn dangos tudalen 10 o 13

Plant ysgol - school children

Prosiectau mawr newydd yn cael eu cyhoeddi i helpu twf yr iaith Gymraeg

  • 11 o brosiectau cyfalaf ledled Cymru i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg
  • £1.2m i roi cymorth i’r Urdd ar ôl y pandemig.
PDG access uniform

Mwy o deuluoedd i gael cymorth gyda chostau’r diwrnod ysgol

Bydd mwy o deuluoedd yng Nghymru yn cael arian ychwanegol i helpu gyda chostau fel gwisg ysgol a dillad chwaraeon o ganlyniad i gyllid gwerth £3.3m gan Lywodraeth Cymru.

Bathodyn Cymraeg

Gwersi Cymraeg am ddim i bawb rhwng 16 – 25 oed ac i’r holl staff addysgu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd gwersi Cymraeg am ddim ar gael i unrhyw un rhwng 16 a 25 oed ac i bob ymarferydd addysg. 

Mudiad Meithrin - logo

Dros £190,000 i Mudiad Meithrin i helpu i feithrin siaradwyr Cymraeg newydd

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi £191,000 ychwanegol i gefnogi Mudiad Meithrin, gan gynnwys cyllid i helpu i ailddechrau grwpiau Cylch Ti a Fi i rieni a phlant bach.

Welsh Government

Cynllun treialu’n dechrau ar ddiwygio’r diwrnod ysgol yng Nghymru

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi bod cynllun treialu sy'n gwarantu sesiynau ysgol ychwanegol i ddysgwyr yng Nghymru bellach ar waith.

Welsh Government

Cymorth i fyfyrwyr wrth gwblhau cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ‘hanfodol’

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid newydd o £1.8 miliwn i gefnogi myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Bathodyn Cymraeg

£1 filiwn ar gyfer prosiectau newydd i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi mwy na £1 filiwn ar gyfer prosiectau er mwyn annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg yn ehangach.

Welsh Government

Cyllid newydd o £65 miliwn i helpu colegau a phrifysgolion i gyrraedd sero net

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid newydd o £65 miliwn i gefnogi'r sectorau addysg bellach, addysg uwch a dysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru.

Welsh Government

£18 miliwn i gryfhau’r cymorth i blant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae cyllid newydd i gefnogi plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) wedi’i gyhoeddi gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg.

Welsh Government

Mwy na £100m o gyllid newydd yn helpu i wneud ysgolion a cholegau yn ddiogel o ran Covid

Bydd ysgolion a cholegau yn derbyn £103 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru wrth i ddysgwyr ddychwelyd ar gyfer tymor mis Ionawr.

Hanes Yn y Tir

Llyfr i bob ysgol i helpu athrawon a disgyblion i ddarganfod natur amrywiol a chymhleth hanes Cymru

Bydd pob ysgol yng Nghymru yn cael copi o'r llyfr Hanes yn y Tir er mwyn rhoi goleuni pellach ar hanes Cymru i ddisgyblion.

Welsh Government

£24m i sicrhau nad oes yr un dysgwr yn cael ei adael ar ôl

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod dros £24m o gyllid ychwanegol ar gael i gefnogi dysgwyr sydd wedi teimlo’r effaith fwyaf yn sgil pandemig Covid-19.