English icon English

Newyddion

Canfuwyd 176 eitem, yn dangos tudalen 9 o 15

Welsh Government

Y Gweinidog Addysg yn llongyfarch myfyrwyr TGAU ar eu canlyniadau

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi llongyfarch pobl ifanc ledled Cymru wrth iddynt dderbyn canlyniadau eu harholiadau TGAU, Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol.

Canlyniadau arholiad

Y Gweinidog Addysg yn llongyfarch dysgwyr ar ddiwrnod y canlyniadau

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi llongyfarch dysgwyr ledled Cymru, wrth i ddysgwyr cymwysterau Safon Uwch, Safon UG, Bagloriaeth Cymru, a chymwysterau galwedigaethol gael eu canlyniadau y bore 'ma.

Primary school - ysgol gynradd - education - addysg

Cymorth ariannol ar gael i ddysgwyr a'u teuluoedd

Wrth baratoi am y tymor ysgol newydd, bydd nifer o deuluoedd yn poeni am y cynnydd yng nghostau byw. Mae cymorth ar gael i ddysgwyr a'u teuluoedd yng Nghymru sydd o bosibl yn cael trafferth fforddio costau ysgol, fel gwisg ysgol a chludiant, yn ogystal â rhai cynlluniau am ddim i helpu'ch plentyn i ddysgu.

Dyma wyth cynllun neu gymhorthdal addysg y gallech fod yn gymwys i'w cael.

Cymraeg-21

Camau newydd i ddiogelu cymunedau Cymraeg

Heddiw, bydd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn rhoi rhagflas o’r camau gweithredu sy’n rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru i ddiogelu cymunedau lle mae'r Gymraeg yn brif iaith a lle mae nifer uwch o ail gartrefi.

school meals-4

£4.85m ar gyfer Bwyd a Hwyl yr haf hwn

Bydd gwledd o sesiynau yn darparu prydau bwyd iach a gweithgareddau addysgol i blant a phobl ifanc ar gael eto'r haf hwn drwy'r rhaglen Bwyd a Hwyl.

Seren Logo-Blue (002)-2

Disgyblion yn disgleirio mewn cynllun peilot ysgol haf

Mae disgyblion Blwyddyn 11 o bob rhan o Gymru wedi bod yn cymryd rhan mewn ysgol haf breswyl a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o raglen Sylfaen Seren.

Pel droed addysg FAW

Pêl-droedwyr Cymru a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i herio aflonyddu rhywiol ar-lein

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Llywodraeth Cymru wedi lansio fideo newydd heddiw, sy’n cynnwys nifer o chwaraewyr rhyngwladol Cymru, i geisio helpu i fynd i'r afael ag aflonyddu rhywiol ar-lein.

Primary school - ysgol gynradd - education - addysg

Cynlluniau i greu 23 o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg newydd

Heddiw, bydd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn amlinellu sut y mae awdurdodau lleol yn anelu at gynyddu addysg cyfrwng Cymraeg yn eu hardaloedd.

Esgol3-2

Rhaglen e-sgol i'w hehangu i Gymru gyfan

Bydd Llywodraeth Cymru yn ehangu e-sgol, y rhaglen sy'n galluogi myfyrwyr TGAU a Safon Uwch i ymuno â dosbarthiadau mewn ysgolion eraill drwy gyswllt fideo, i bob rhan o Gymru o fis Medi 2023.

FE Funding-2

Y Llywodraeth hon wedi pasio’r darn cyntaf o ddeddfwriaeth sylfaenol

Bydd y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil yn gosod ein gweledigaeth ar gyfer dyfodol addysg ôl-16 yn gyfraith a chreu ceidwad cenedlaethol newydd ar gyfer addysg ôl-16 i ehangu dysgu gydol oes, canolbwyntio ar les dysgwyr, a chefnogi ein colegau a'n prifysgolion.

PO 200521 Miles 25-3

Fframwaith newydd ar gyfer gwella ysgolion i ganolbwyntio ar gynnydd dysgwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fframwaith newydd ar gyfer gwella ysgolion, gan sicrhau bod cynnydd a lles dysgwyr yn cael lle canolog ym mhob ymdrech i gyrraedd safonau uchel a gwireddu uchelgais.

Sharron Lusher Chair of Vocational Qualifications Review-2

Enwi Sharron Lusher yn Gadeirydd y Bwrdd Adolygu Cymwysterau Galwedigaethol

Mae bwrdd newydd yn cael ei sefydlu i adolygu'r cymwysterau galwedigaethol sydd ar gael i ddysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru.