English icon English

Newyddion

Canfuwyd 175 eitem, yn dangos tudalen 6 o 15

Perthcelyn-2

£60 miliwn i wneud ysgolion a cholegau ledled Cymru yn fwy cynaliadwy

Bydd ysgolion a cholegau ledled Cymru yn elwa ar gyllid o £60 miliwn i sicrhau bod adeiladau’n fwy effeithlon o ran ynni. Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi cyllid o £50 miliwn i ysgolion a £10 miliwn i golegau addysg bellach.

Welsh Government

Ymestyn prydau ysgol am ddim ar gyfer gwyliau Ebrill a Mai

Heddiw (Mawrth 9), cadarnhaodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, y bydd prydau ysgol am ddim yn ystod y gwyliau yn parhau i fod ar gael i blant o deuluoedd incwm is dros y Pasg a'r Sulgwyn.

Welsh Government

£2.1m i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol mewn addysg bellach

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi cyllid newydd dros dair blynedd i wella profiadau myfyrwyr addysg bellach ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

WelshMinisterAtGaelscoil001-2

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Yn ystod ei ymweliad â Dulyn, bu Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda disgyblion mewn ysgol Wyddeleg, Gaelscoil Thaobh na Coille.

Welsh Government

Rhaglen yn cynnig llwybr newydd i addysgu mewn ysgol uwchradd yng Nghymru

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi y bydd y Cynllun Pontio, sef rhaglen sy’n hyfforddi athrawon cynradd i fod yn athrawon uwchradd, yn parhau am y flwyddyn academaidd nesaf.

digital equipment-2

Hwb o £8m i ddysgu digidol ym maes addysg bellach

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi buddsoddiad ychwanegol o £8m i gefnogi dysgu digidol mewn colegau addysg bellach dros y tair blynedd nesaf – gyda chyfanswm o dros £30m wedi’i fuddsoddi mewn digidol ers 2019.

20200207 Dydd Miwsig  Cymru Thallo SimonAyre-2945-2

Dathlu Dydd Miwsig Cymru: £100,000 ar gyfer cerddoriaeth Gymraeg ar lawr gwlad

Wrth i gigs a digwyddiadau gael eu cynnal ar draws y wlad ar wythfed Dydd Miwsig blynyddol Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol fel bod pobl yn mwynhau hyd yn oed mwy o gerddoriaeth.

Welsh Government

Mwy o gyllid i sefydliadau sy’n helpu pawb i ddefnyddio mwy o Gymraeg

Mae mentrau iaith a’r papurau bro ymysg y sefydliadau sy’n rhannu bron i £260,000 i helpu pawb i ddefnyddio mwy o Gymraeg.

Jeremy Miles JM

Ymestyn y Gwasanaeth Llesiant Ysgolion fel rhan o becyn cyllid £600,000

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi bod dros £600,000 wedi’i ddyfarnu i wasanaeth sy'n darparu cymorth iechyd meddwl a llesiant i athrawon a staff ym maes addysg.

Welsh Government

Myfyrwyr Cymru i Gael Mwy o Help Gyda Chostau Byw

Bydd Llywodraeth Cymru'n cynyddu cymorth cynhaliaeth myfyrwyr o 9.4% ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24, yn amodol ar wneud rheoliadau.

Jeremy Miles-7

£2.3m ar gyfer Iechyd Meddwl Myfyrwyr

Mae’r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a lles mewn prifysgolion.