English icon English

Mwy o gyllid i sefydliadau sy’n helpu pawb i ddefnyddio mwy o Gymraeg

More funding for organisations who help everyone use more Cymraeg

Mae mentrau iaith a’r papurau bro ymysg y sefydliadau sy’n rhannu bron i £260,000 i helpu pawb i ddefnyddio mwy o Gymraeg.

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi bod cyllid newydd ar gael i 36 o sefydliadau, i’w helpu i barhau â’u gwaith pwysig er gwaetha’r ffaith bod costau byw yn cynyddu.

Bydd y Mentrau Iaith, sy’n darparu gweithgareddau a chyfleoedd yn Gymraeg i bobl yn eu hardal leol, yn cael taliad un-tro er mwyn delio â chynnydd mewn costau gweinyddu ac i godi cyflogau. Mae’r Mentrau yn cefnogi siaradwyr Cymraeg o bob oed a gallu i ddefnyddio mwy o Gymraeg.

Mae’r Papurau Bro yn rhwydwaith o 53 o bapurau newydd Cymraeg lleol. Maent wedi eu hysgrifennu gan y gymuned ar gyfer y gymuned, er mwyn rhannu straeon, digwyddiadau a gwybodaeth leol. Bydd pob un yn cael taliad i helpu â chostau cyhoeddi.

Bydd Prifysgol Bangor yn cael cyllid i barhau â’r gwaith ar Gynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru, ac i’n helpu i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn y gweithle drwy brosiect ARFer.

Dywedodd Jeremy Miles:

“Mae’r Gymraeg yn perthyn i ni i gyd, a dylai pawb gael y cyfle i’w defnyddio hi yn eu bywydau bob dydd. Bydd y taliad un-tro hwn yn helpu ein rhwydwaith o sefydliadau sy’n rhoi cymorth i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn sgil yr argyfwng costau byw.”

Nodiadau i olygyddion

Bydd y sefydliadau canlynol yn derbyn cyllid:

Enw’r sefydliad

Cyllid ychwanegol

Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru

£4,990.00

Merched y Wawr

£4,400.00

Mentrau Iaith Cymru

£6,400.00

Cered

£4,830.00

Hunaniaith

£6,680.00

Gwallgofiaid

£920.00

Dyffryn Nantlle 2020

£120.00

Menter Iaith Abertawe

£4,090.00

Menter Iaith Blaenau Gwent, Tor-faen a Mynwy

£4,740.00

Menter Bro Ogwr

£2,400.00

Menter Caerdydd & Y Fro

£8,270.00

Menter Caerffili

£3,830.00

Menter Iaith Casnewydd

£2,400.00

Castell Nedd Port Talbot

£4,620.00

Menter Iaith Conwy

£4,230.00

Menter Iaith Sir Ddinbych

£3,270.00

Menter Iaith Merthyr

£2,400.00

Menter Iaith Môn

£5,330.00

Menter Iaith Maldwyn

£2,910.00

Menter Iaith Brycheiniog a Maesyfed

£2,400.00

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

£4,320.00

Menter Iaith Sir Benfro

£3,620.00

Menter Bro Dinefwr

£5,240.00

Menter Gorllewin Sir Gâr

£2,910.00

Menter Cwm Gwendraeth Elli

£4,640.00

Menter Iaith Fflint Wrecsam

£5,290.00

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

£2,000.00

Prosiect WICI Llyfrgell Genedlaethol Cymru

£600.00

Prosiect ARFer (Prifysgol Bangor)

£2,680.00

Prifysgol Bangor - Technoleg Iaith

£14,000.00

Ysgol Gymraeg Llundain

£3,600.00

Mudiad Meithrin

£121,240.00

RhAG

£4,000.00

M-Sparc (Prifysgol Bangor) Hac y Gymraeg

£1,120.00

Bardd Plant Cymru

£200.00

Papurau Bro

£5,300.00