English icon English

Newyddion

Canfuwyd 175 eitem, yn dangos tudalen 4 o 15

PO 200521 Miles 25-3

Diwrnod canlyniadau: y Gweinidog Addysg yn llongyfarch myfyrwyr ar ôl cyfnod heriol

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi llongyfarch dysgwyr ledled Cymru wrth iddynt gael canlyniadau Safon Uwch, Uwch Gyfrannol, Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol fore heddiw.

Welsh Government

Rhagor o grantiau’n agor ar gyfer prosiectau cymunedol Cymraeg

Wrth i Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd gael ei chynnal ym Moduan, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn annog prosiectau cymunedol newydd i wneud cais am gyllid.

Floventis exhibition-2

Busnesau Lleol ac ysgolion yn cydweithio i greu cyfleoedd gwaith i bobl ifanc

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi croesawu gwaith ymchwil newydd sy’n edrych ar sut y gall busnesau weithio gydag ysgolion a cholegau er budd pobl ifanc i’r dyfodol.

Welsh Government

Grant Hanfodion Ysgol yn agor i gefnogi teuluoedd yn y flwyddyn ysgol nesaf

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi bod y Grant Hanfodion Ysgolion ar gyfer y flwyddyn ysgol nesaf bellach ar agor.

Welsh Government

Wythnos Gwaith Ieuenctid: Dros £1 miliwn i helpu sefydliadau i gefnogi pobl ifanc

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles wedi cyhoeddi cymorth ariannol ychwanegol ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid.

Young Person’s Guarantee officially launched-2

Llywodraeth Cymru’n helpu dros 16,000 o weithwyr i ddysgu sgiliau newydd ac i ailhyfforddi yn ystod pandemig COVID-19

Cafodd dros 16,000 o weithwyr eu helpu i ddysgu sgiliau newydd ac i ailhyfforddi yn ystod pandemig COVID-19, diolch i gynllun Llywodraeth Cymru, yn ôl ymchwil newydd.

Louie with the owner of Brooklyn Motors Newport crop-2

Cynllun profiad gwaith newydd i gefnogi pobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn

Heddiw, cyhoeddodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg y bydd pobl ifanc sydd mewn perygl o adael addysg yn cael profiad gwaith ystyrlon fel rhan o ymdrechion i sicrhau eu bod yn ailgysylltu â'u haddysg.

Jeremy Miles JM

Mae angen ymdrech genedlaethol i gynyddu lefelau presenoldeb mewn ysgolion yn dilyn y pandemig, meddai’r Gweinidog Addysg

Mae angen ymdrech genedlaethol i gefnogi’r 1 plentyn mewn 5 sy’n colli’r ysgol yn rheolaidd. Dyna ddywedodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles heddiw.

Welsh Government

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn croesawu canfyddiadau cychwynnol y Comisiwn Cymunedau Cymraeg

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu canfyddiadau cychwynnol grŵp o arbenigwyr ar ddiogelu dyfodol cymunedau Cymraeg.

Welsh Government

Cyllid o chwarter miliwn i gefnogi prosiectau cymunedau Cymraeg

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu cyfres o grantiau bach i brosiectau cydweithredol cymunedol er mwyn gwarchod y Gymraeg a’i helpu i ffynnu.

Welsh Government

Darpariaeth bwyd am ddim yn ystod gwyliau i ddysgwyr cymwys yn ystod hanner tymor mis Mai

Bydd darpariaeth prydau am ddim yn ystod gwyliau’r ysgol ar gael i blant o deuluoedd incwm isel yn ystod gwyliau haner tymor mis Mai.

Minister for Education and Welsh Language talking to learners at Coleg Cambria-2

Hwb o £4 miliwn i gymorth iechyd meddwl a llesiant mewn addysg bellach

Bydd pob coleg addysg bellach yn elwa ar gyfran o £4 miliwn o gyllid ar gyfer cymorth iechyd meddwl a llesiant―dyma sydd wedi’i gyhoeddi gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, ar ei ymweliad â Choleg Cambria yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.