English icon English

Newyddion

Canfuwyd 221 eitem, yn dangos tudalen 1 o 19

Tata2-2

Y Gweinidog Iechyd yn cyfarfod â Tata Steel yn Mumbai

Mae'r Gweinidog Iechyd wedi ailadrodd cefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r diwydiant dur yng Nghymru yn ystod ei chyfarfod â Tata Steel yn India yn gynharach heddiw (dydd Iau 29 Chwefror).

Welsh Government

£5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fusnesau sy'n buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi

Mae dros hanner cant o brosiectau wedi cael £5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn offer a fydd yn helpu i ddatblygu a gwreiddio cynhyrchion a gwasanaethau arloesol newydd.

Welsh Government

£2.5m yn ychwanegol i helpu mwy o bobl ifanc i gael gwaith neu hyfforddiant pellach

Mae rhaglen sy'n darparu'r sgiliau, y cymwysterau a'r profiad sydd eu hangen ar bobl ifanc i gael swydd, neu barhau â'u hyfforddiant neu ddychwelyd i addysg yn cael £2.5m o gyllid ychwanegol.

Welsh Government

Mwy na 900 o weithwyr yn eistedd yn gyfforddus yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer twf busnes

Mae busnes sy'n dylunio, yn gweithgynhyrchu ac yn cynnal ac yn cadw seddi awyrennau dosbarth cyntaf a dosbarth busnes yn buddsoddi ar gyfer y dyfodol yn ei safleoedd yng Nghasnewydd a Chwmbrân, ar ôl i gyllid Llywodraeth Cymru helpu i gefnogi mwy na 900 o swyddi presennol a thwf pellach yn y gweithlu.

Vaughan Gething  (L)

Gweinidog yr Economi yn croesawu pleidlais y Senedd i gyfnod pontio hirach i ddiogelu swyddi dur

 Mae Gweinidog yr Economi wedi croesawu pleidlais unfrydol gan y Senedd yn dadlau fod dyfodol llewyrchus ar gyfer dur ffwrneisi chwyth yng Nghymru fel rhan o gyfnod pontio teg.

Vaughan Gething  (L)

Adeiladu dyfodol cryfach ar gyfer sector adeiladu Cymru

Yn ddiweddar, fe  anerchodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething uwchgynhadledd adeiladu yng Nghaerdydd a ddaeth ag arweinwyr y sector adeiladu yng Nghymru ynghyd yn ystod cyfnod o bwysau a heriau economaidd.

Chevler1-2

£300k i ddiogelu dyfodol cwmni pecynnu papur yng Nghaerffili

Mae cwmni pecynnu papur ar gyfer y diwydiant bwyd yng Nghaerffili wedi derbyn £300,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru i ddiogelu 55 o swyddi a chreu 10 yn fwy.

Welsh Government

‘Ffyniant Bro yn gwneud cam â Chymru’ meddai Gweinidog yr Economi

Heddiw (dydd Mawrth 16eg Ionawr) bydd Gweinidog yr Economi yn dweud mewn dadl yn y Senedd fod cynlluniau Ffyniant Bro Llywodraeth y DU yn gwneud cam â phobl, busnesau a chymunedau Cymru wrth i swm y cyllid o’r UE nad oes cyllid wedi dod yn ei le gynyddu gyda chwyddiant.

Pickleball -2

Busnes chwaraeon newydd yn llwyddo diolch i Busnes Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o arian ar gyfer ei chynllun i helpu pobl ddi-waith sy'n wynebu rhwystrau cudd rhag dechrau eu busnes eu hunain

Welsh Government

£1.5 miliwn ar gyfer canolfan ffatri ddigidol sy'n helpu gweithgynhyrchwyr o Gymru i arloesi

Mae prosiect arloesol yng Nghastell-nedd Port Talbot i helpu gweithgynhyrchwyr i roi hwb i gynhyrchiant a chynaliadwyedd wedi derbyn £1.5m o gyllid arloesi Llywodraeth Cymru.

PC v1-2

Gall degau o filoedd o gartrefi a busnesau gael myneiad at gyflymder gigabit wrth i brosiect cyflwyno band eang ffeibr llawn gyrraedd y tu hwnt i'w dargedau

Mae mwy na 44,000 o gartrefi a busnesau ledled Cymru yn elwa o well cysylltedd, diolch i fand eang ffeibr llawn cyflym a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru.

EliteClothing-3

Gweinidog yr Economi yn nodi'r prif flaenoriaethau ar gyfer economi gryfach yng Nghymru ‘lle mae rhan gan bob un ohonom i chwarae’

Uchelgais ar gyfer cryfderau Cymru, twf gwyrdd ynghyd â sgiliau a swyddi lleol yw prif flaenoriaethau Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, a fydd heddiw (dydd Mawrth 28 Tachwedd) yn nodi ei gynlluniau i gyflawni Cenhadaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer economi gryfach.