English icon English

Newyddion

Canfuwyd 155 eitem, yn dangos tudalen 7 o 13

Welsh Government

Gweinidog yn datgelu cynllun newydd i gael mwy o bobl yng Nghymru i weithio

Heddiw mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, wedi datgelu cynllun newydd gan Lywodraeth Cymru i helpu mwy o bobl yng Nghymru i ddod o hyd i waith ac aros mewn gwaith.

Welsh Government

Cadeirydd ac aelod newydd wedi cael eu penodi i Fwrdd Gyrfa Cymru

Mae Erica Cassin wedi cael ei phenodi'n Gadeirydd newydd Bwrdd Gyrfa Cymru, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi heddiw.

Mae'r Gweinidog hefyd wedi penodi James Harvey yn aelod o'r Bwrdd.

dubai-2

Y goreuon o sector technoleg Cymru i gael eu harddangos yn Expo 2020 Dubai

Prif sefydliadau technoleg a seiber Cymru i gyflwyno Uwchgynhadledd Technoleg ar 1  Mawrth, gyda dirprwyaeth yn ymuno â'r digwyddiad er mwyn chwilio am gyfleoedd masnach

Welsh Government

Cymru ar ei ffordd at fod yn ddiwastraff trwy ddefnyddio cewynnau ar gyfer yr A487

Fel rhan o’r ymdrech i wneud Cymru’n wlad ddiwastraff erbyn 2050, mae Llywodraeth Cymru wedi treialu defnyddio hen gewynnau fel rhan o’r wyneb newydd ar ddarn o’r A487 rhwng Aberteifi ac Aberystwyth.

winter campaign 2

Rhyfeddodau Cymru yn y Gaeaf

Mae ymgyrch gan Croeso Cymru wedi bod yn cadw Cymru ar flaen ein meddyliau fel cyrchfan gwyliau drwy gydol y gaeaf – gyda llawer nawr yn mynd ar eu gwyliau cyntaf yn ystod hanner tymor Chwefror.

Welsh Government

Cynllun newydd i lansio sector gofod Cymru i orbit

Heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn lansio strategaeth newydd i sicrhau bod Cymru’n gweithredu ar flaen y gad yn y sector gofod byd-eang, gan helpu i greu swyddi o ansawdd uchel ar hyd a lled y wlad.

Welsh Government

Ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd i agor

Mae ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd yr A487 wedi'i chwblhau cyn pryd a bydd nawr yn agored i draffig ddydd Sadwrn 19 Chwefror yn hytrach na dydd Gwener 18 Chwefror er mwyn peidio ag annog unrhyw deithio diangen yn ystod Storm Eunice.

Welsh Government

Cyllid gan Lywodraeth Cymru yn diogelu swyddi mewn cwmni ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi bod cyllid Llywodraeth Cymru wedi helpu i sicrhau peiriannau awtomataidd arloesol ar gyfer TBD Ltd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan ddiogelu 20 o swyddi, gwella effeithlonrwydd a darparu cyfleoedd twf newydd.

science-3

Cymru yn annog rhagor o ferched i ddod y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr

Bydd annog rhagor o ferched i ddilyn gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yn helpu Cymru i arloesi wrth fynd i’r afael â rhai o’r heriau byd-eang mawr sy’n wynebu cymdeithas, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

Welsh Government

Wythnos Prentisiaethau Cymru 2022: Gweinidog yn ymrwymo £366m i ddarparu 125,000 o brentisiaethau pob oed yng Nghymru

Mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi ar ddechrau Wythnos Prentisiaethau Cymru 2022 y bydd Llywodraeth Cymru’n buddsoddi £366m dros y tair blynedd nesaf i ddarparu 125,000 o brentisiaethau pob oed ledled Cymru yn ystod tymor y llywodraeth hon.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn helpu i sicrhau 102 o swyddi a dyfodol disglair i ffatri sy’n cynhyrchu rhannau modurol ym Mhowys

Heddiw mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru wedi dod i’r adwy drwy brynu eiddo masnachol yn Llanfyllin ym Mhowys. A hynny, er mwyn paratoi'r ffordd i'r gwneuthurwr rhannau modurol Marrill Group Ltd gymryd yr awenau. Mae’r fenter yn sicrhau 102 o swyddi a chyfleoedd i ehangu'r safle yn y dyfodol.

welsh flag-2

Gweinidog yr Economi yn galw ar Lywodraeth y DU i roi’r £1bn yn ôl i Gymru fel ymdrech i ‘godi’r gwastad’

Bydd cyllideb Cymru bron i £1 biliwn ar ei cholled erbyn 2024 oherwydd methiant Llywodraeth y DU i gadw ei haddewid na fyddai Cymru'n colli’r "un geiniog" am i’r DU adael yr UE, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi datgelu heddiw.