English icon English

Newyddion

Canfuwyd 203 eitem, yn dangos tudalen 7 o 17

VG at Energizer Auto - Sept 2022

Gweinidog yr Economi yn ymweld â busnes ym Mlaenau Gwent i ddathlu 25 mlynedd o lwyddiant

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi ymweld â Energizer Auto UK yng Nglyn Ebwy i ddathlu chwarter canrif yn y Cymoedd ac ailddatgan ei bartneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Partneriaeth â Llywodraeth Cymru’n datblygu swyddfeydd newydd yng Nghross Hands

Mae Llywodraeth Cymru ar y cyd â Chyngor Sir Caerfyrddin wedi cefnogi cynllun i adeiladu swyddfeydd newydd o’r ansawdd uchaf yng Nghross Hands, fydd yn helpu i greu swyddi newydd yn yr ardal, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi Vaughan Gething heddiw.

Welsh Government

Gweinidog yr Economi yn ymweld ag ABER Instruments – llinyn i fesur llwyddiant

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi ymweld ag ABER Instruments yn Aberystwyth, cwmni sy'n eiddo i'r gweithwyr, sy'n mynd o nerth i nerth, a hynny diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Atherton 1-2

Troi pedalau yn sail i lwyddiant Atherton Bikes

Ymwelodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ag Atherton Bikes, Machynlleth, i glywed am eu llwyddiant ers sefydlu’r cwmni gweithgynhyrchu beiciau yn 2019.

Vaughan Gething at the forge in Cei Llechi (2)-2

Gweinidog yr Economi yn ymweld â Cei Llechi ar ei newydd wedd

Cafodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, gyfle heddiw i weld Cei Llechi yng Nghaernarfon ar ei newydd wedd, yn dilyn prosiect adfywio gwerth £5.9 miliwn.

Wales Red Wall Football Fans Together Stronger Poster 2

100 diwrnod i fynd: Cronfa £1.5m yn agor i ddathlu Cymru yng Nghwpan y Byd

Wrth i ni ddechrau cyfri y 100 diwrnod i lawr tan gêm gyntaf Cwpan y Byd Cymru mewn 64 o flynyddoedd, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio cronfa gwerth £1.5 miliwn i hyrwyddo a dathlu Cymru.

Welsh Government

Buddsoddiad o £1.98m gan Lywodraeth Cymru yn gweld canolfan ymchwil a datblygu flaenllaw ar agor yn y Trallwng

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi heddiw bod canolfan ymchwil a datblygu flaenllaw wedi agor yn y Trallwng diolch i fuddsoddiad o £1.98m gan Lywodraeth Cymru.