English icon English

Newyddion

Canfuwyd 155 eitem, yn dangos tudalen 8 o 13

Welsh Government

Busnes Cymru yn rhoi hwb i economi Cymru gwerth £790 miliwn y flwyddyn erbyn canol 2021

Fe wnaeth cefnogaeth gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru roi hwb o tua £790 miliwn y flwyddyn i economi Cymru erbyn canol 2021, yn ôl ymchwil newydd a ddadorchuddiwyd gan Weinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

Welsh Government

Y Gronfa Cadernid Economaidd yn derbyn ceisiadau am gymorth ariannol brys

Gall busnesau yng Nghymru sy'n cael eu heffeithio gan ledaeniad cyflym feirws Omicron wneud cais am gymorth ariannol brys gan Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Gwiriwr cymhwysedd ar gyfer pecyn cefnogi busnesau Omicron gwerth £120m yn mynd yn fyw

Gall busnesau yng Nghymru sy’n cael eu heffeitho gan ymlediad cyflym y feirws Omicron gael gwybod faint y gallant ddisgwyl ei dderbyn mewn cymorth ariannol brys gan Lywodraeth Cymru erbyn hyn.

Money-5

Mentrau Cymdeithasol Cymru yn derbyn hwb ariannol o £574,000 gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £574,000 o gyllid ar gael i gefnogi pedwar prosiect newydd a fydd yn helpu'r sector mentrau cymdeithasol yng Nghymru i sicrhau adferiad economaidd tecach a gwyrddach, yn ôl Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

Money-5

£120 miliwn o gymorth ariannol i fusnesau yng Nghymru yr effeithiwyd arnynt gan Omicron

Bydd busnesau yng Nghymru sy'n cael eu heffeithio gan ledaeniad cyflym feirws Omicron yn gymwys i gael cymorth ariannol brys o dan becyn cymorth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Chwarae digwyddiadau chwaraeon y tu ôl i ddrysau caeedig wrth i achosion omicron godi

Bydd digwyddiadau chwaraeon yn cael eu chwarae y tu ôl i ddrysau caeedig o Ddydd San Steffan ymlaen yng Nghymru i helpu i reoli lledaeniad yr amrywiolyn omicron newydd.

Money-5

Gweinidog yr Economi’n nodi cynlluniau ar gyfer Banc Cambria – Banc Cymunedol newydd Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, fod Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda Chymdeithas Adeiladu Sir Fynwy i gyflymu’r broses o sefydlu a gweithredu banc cymunedol – Banc Cambria – ledled Cymru.

Welsh Government

£1 filiwn i gefnogi 500 o bobl ddi-waith i ddechrau busnes

Mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn lansio cronfa gwerth £1 miliwn i gefnogi hyd at 500 o bobl ddi-waith a phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant i ddechrau eu busnes eu hunain.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyfarwyddyd i gau Cinema & Co yn Abertawe

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfarwyddyd i gau Cinema & Co yn Abertawe am resymau’n gysylltiedig ag iechyd y cyhoedd.

Welsh Government

Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru i weld gweithdy roboteg yn cael ei sefydlu yn y Cymoedd Technoleg

Bydd gweithdy roboteg uwch-dechnoleg yn cael ei sefydlu yng Nghymoedd Technoleg Cymru i helpu i ysbrydoli myfyrwyr lleol i fod y genhedlaeth nesaf o beirianwyr, gan helpu i ddarparu nifer o recriwtiaid newydd talentog ar gyfer busnesau gweithgynhyrchu uwch lleol, yn ôl y Gweinidog Economi Vaughan Gething.

Money-5

Pecyn £45m i hyfforddi staff a helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru i dyfu

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething, becyn £45m o gyllid a fydd yn helpu busnesau bach ledled Cymru i dyfu a chefnogi miloedd o bobl i hyfforddi i weithio mewn sectorau allweddol.

Welsh Government

Lansio Gwarant Llywodraeth Cymru i Bobl Ifanc yn swyddogol

Heddiw, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio Gwarant Llywodraeth Cymru i Bobl Ifanc – sy’n cynnig gwaith, addysg, hyfforddiant neu hunangyflogaeth i bawb o dan 25 oed.