English icon English

Newyddion

Canfuwyd 51 eitem, yn dangos tudalen 5 o 5

Vaughan Gething  (L)

Gweinidog yr Economi yn cadarnhau cymorth pellach gan Lywodraeth Cymru i fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan y camau i symud yn raddol i Lefel Rhybudd 1

Heddiw, mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi y bydd busnesau yng Nghymru yr effeithiwyd arnynt yn sylweddol gan y camau i symud yn raddol i Lefel Rhybudd 1, megis atyniadau dan do a lleoliadau priodas, yn cael gwerth £2.5m o gymorth pellach gan Lywodraeth Cymru.

KFP 9534-2

54,000 o bobl yng Nghymru wedi derbyn cymorth i gael gwaith diolch i Cymru'n Gweithio

Mae dros 54,000 o bobl ledled Cymru wedi cael cymorth i wella eu rhagolygon gyrfa a dechrau gweithio yn ystod dwy flynedd gyntaf Cymru'n Gweithio - gwasanaeth cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru, yn ôl cyhoeddiad gan Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, heddiw.

Welsh Government logo

Busnesau De-orllewin Cymru i ehangu gyda chymorth ariannol gwerth bron i £4 miliwn gan Lywodraeth Cymru ac Ewrop

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi bod cyllid Llywodraeth Cymru a chyllid Ewropeaidd gwerth bron i £4 miliwn yn helpu dau fusnes yn ne-orllewin Cymru i ehangu a diogelu eu gweithrediadau yn y dyfodol.