English icon English

Newyddion

Canfuwyd 223 eitem, yn dangos tudalen 19 o 19

Rhyl-4

Cronfa canol trefi Gogledd Cymru gwerth £3m i agor ar gyfer ceisiadau

Mae cronfa gwerth £3m sy’n cael ei threialu gan Lywodraeth Cymru yng nghanol pedair o drefi yn y Gogledd i annog entrepreneuriaid i sefydlu yno bellach ar agor ar gyfer mynegi diddordeb. Bydd y gronfa’n agor ar gyfer ceisiadau yr wythnos nesaf.

Welsh Government

**NODYN I’R DYDDIADUR - Ddim i'w gyhoeddi, ei ddarlledu na'i roi ar y cyfryngau cymdeithasol** | Creu mwy na 100 o swyddi newydd yng Nglynebwy yn sgil hwb gwerth £2.5m gan Lywodraeth Cymru

Pryd: Dydd Iau 17 Mehefin – 3.45pm i 4.45pm

Ble: GS Yuasa, 22 Ystad Ddiwydiannol Rasa, Rasa, Glynebwy NP23 5SD

Gwahoddir gohebwyr a/neu weithredwyr camerâu i fod yn bresennol. Bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ar gael i'w gyfweld.

Os hoffech fod yn bresennol, cysylltwch â Robert Owen ar 07816504965 neu e-bostiwch Robert.owen009@gov.cymru

welsh flag-3

"Mae cynlluniau Llywodraeth y DU i ddisodli cronfeydd yr UE yn golled ariannol i Cymru ac yn ymosodiad bwriadol ac annerbyniol ar ddatganoli yng Nghymru" – Vaughan Gething

Mae penderfyniad Llywodraeth y DU i osgoi Llywodraeth Cymru a dyrannu cyllid yn uniongyrchol ar gyfer datblygu rhanbarthol a lleol drwy gronfeydd y DU gyfan yn ymosodiad clir ar ddatganoli yng Nghymru ac nid yw yn bodloni addewidion mynych yn ystod ymgyrch refferendwm yr UE na fydd Cymru "geiniog yn dlotach" y tu allan i'r UE, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, heddiw.

Vaughan Gething  (L)

Gweinidog yn croesawu ystadegau newydd yn dangos bod mwy o bobl bellach mewn gwaith yng Nghymru

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi croesawu ystadegau newydd a gyhoeddwyd heddiw sy'n dangos bod nifer y bobl mewn gwaith ar ei huchaf ers mis Mawrth y llynedd, gyda'r gyfradd ddiweithdra yng Nghymru yn parhau'n is na chyfradd diweithdra'r DU.

Vaughan Gething  (L)

Gweinidog yr Economi yn cadarnhau cymorth pellach gan Lywodraeth Cymru i fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan y camau i symud yn raddol i Lefel Rhybudd 1

Heddiw, mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi y bydd busnesau yng Nghymru yr effeithiwyd arnynt yn sylweddol gan y camau i symud yn raddol i Lefel Rhybudd 1, megis atyniadau dan do a lleoliadau priodas, yn cael gwerth £2.5m o gymorth pellach gan Lywodraeth Cymru.

KFP 9534-2

54,000 o bobl yng Nghymru wedi derbyn cymorth i gael gwaith diolch i Cymru'n Gweithio

Mae dros 54,000 o bobl ledled Cymru wedi cael cymorth i wella eu rhagolygon gyrfa a dechrau gweithio yn ystod dwy flynedd gyntaf Cymru'n Gweithio - gwasanaeth cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru, yn ôl cyhoeddiad gan Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, heddiw.

Welsh Government

Busnesau De-orllewin Cymru i ehangu gyda chymorth ariannol gwerth bron i £4 miliwn gan Lywodraeth Cymru ac Ewrop

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi bod cyllid Llywodraeth Cymru a chyllid Ewropeaidd gwerth bron i £4 miliwn yn helpu dau fusnes yn ne-orllewin Cymru i ehangu a diogelu eu gweithrediadau yn y dyfodol.