English icon English

Newyddion

Canfuwyd 171 eitem, yn dangos tudalen 14 o 15

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn estyn mesurau i amddiffyn busnesau rhag cael eu troi allan tan ddiwedd mis Medi 2021

Bydd busnesau sy’n dioddef effeithiau pandemig y Coronafeirws yn cael eu hamddiffyn rhag cael eu troi allan tan ddiwedd mis Medi 2021, yn ôl Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething.

Welsh Government

Dyfodol cryfach yn disgwyl economi’r Gogledd – Gweinidog yr Economi

Mae dyfodol cryfach yn disgwyl economi’r Gogledd, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw yn ystod ei ymweliad â’r rhanbarth

Wockhardt 240621 High Res-2

Gweinidogion yn canmol Wockhardt o Wrecsam am eu llwyddiant gyda brechlyn Covid.

Gwnaeth Gweinidogion Cymru ymweld â chwmni Wockhardt yn Wrecsam heddiw i ganmol y gweithlu am eu cyfraniad allweddol at gynhyrchu brechlyn Astra Zeneca sy’n rhan flaenllaw o raglen frechu lwyddiannus Cymru.

GCRE-2

O’r glo gorau i brofion technolegol o safon uchel ar gyfer rheilffyrdd: "Canolfan fyd-eang newydd ar y trywydd iawn i drawsnewid cymoedd y gorllewin" – Vaughan Gething

Bydd cyfleuster profi rheilffyrdd newydd o safon uchel ar hen safle cloddio glo brig ym mhen cymoedd Dulais ac Abertawe yn trawsnewid yr ardal drwy greu swyddi newydd o ansawdd uchel, dywedodd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, heddiw.

welsh flag-3

Cymru yw’r unig wlad yn y DU i gynyddu buddsoddiad mewnol yn ystod pandemig Covid19 diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Cymru oedd yr unig wlad yn y DU i weld nifer y prosiectau buddsoddi mewnol yn cynyddu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda bron i 7,000 o swyddi buddsoddiad tramor yn cael eu diogelu diolch i gefnogaeth economaidd uniongyrchol Covid-19 gan Lywodraeth Cymru, yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw.

Welsh Government

“Bydd Gwarant i Bobl Ifanc yn helpu i sicrhau nad oes cenhedlaeth goll yng Nghymru” – Vaughan Gething

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhoi cyfle i bawb dan 25 oed gael gwaith, addysg, hyfforddiant, neu hunangyflogaeth drwy ei Gwarant newydd i Bobl Ifanc, i helpu i sicrhau nad oes cenhedlaeth goll yng Nghymru yn dilyn y pandemig Covid, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, heddiw.

Zip World Tower 3-4

"Mae atyniadau Cymru ar agor ac yn barod i groesawu ymwelwyr" – Vaughan Gething

Ar ymweliad ag atyniad mwyaf newydd Cymru, Zip World Tower, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething fod atyniadau Cymru ar agor ac yn barod i groesawu ymwelwyr dros yr haf.

Welsh Government

Creu mwy na 100 o swyddi newydd yng Nglynebwy yn sgil hwb gwerth £2.5m gan Lywodraeth Cymru

Mae'r gwneuthurwr batri byd-eang GS Yuasa yn creu 105 o swyddi newydd ac yn diogelu 360 o swyddi eraill yn ei ffatri gynhyrchu yng Nglynebwy diolch i hwb gwerth £2.5m gan Lywodraeth Cymru.

Rhyl-4

Cronfa canol trefi Gogledd Cymru gwerth £3m i agor ar gyfer ceisiadau

Mae cronfa gwerth £3m sy’n cael ei threialu gan Lywodraeth Cymru yng nghanol pedair o drefi yn y Gogledd i annog entrepreneuriaid i sefydlu yno bellach ar agor ar gyfer mynegi diddordeb. Bydd y gronfa’n agor ar gyfer ceisiadau yr wythnos nesaf.

Welsh Government

**NODYN I’R DYDDIADUR - Ddim i'w gyhoeddi, ei ddarlledu na'i roi ar y cyfryngau cymdeithasol** | Creu mwy na 100 o swyddi newydd yng Nglynebwy yn sgil hwb gwerth £2.5m gan Lywodraeth Cymru

Pryd: Dydd Iau 17 Mehefin – 3.45pm i 4.45pm

Ble: GS Yuasa, 22 Ystad Ddiwydiannol Rasa, Rasa, Glynebwy NP23 5SD

Gwahoddir gohebwyr a/neu weithredwyr camerâu i fod yn bresennol. Bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ar gael i'w gyfweld.

Os hoffech fod yn bresennol, cysylltwch â Robert Owen ar 07816504965 neu e-bostiwch Robert.owen009@gov.cymru

welsh flag-3

"Mae cynlluniau Llywodraeth y DU i ddisodli cronfeydd yr UE yn golled ariannol i Cymru ac yn ymosodiad bwriadol ac annerbyniol ar ddatganoli yng Nghymru" – Vaughan Gething

Mae penderfyniad Llywodraeth y DU i osgoi Llywodraeth Cymru a dyrannu cyllid yn uniongyrchol ar gyfer datblygu rhanbarthol a lleol drwy gronfeydd y DU gyfan yn ymosodiad clir ar ddatganoli yng Nghymru ac nid yw yn bodloni addewidion mynych yn ystod ymgyrch refferendwm yr UE na fydd Cymru "geiniog yn dlotach" y tu allan i'r UE, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, heddiw.

Vaughan Gething  (L)

Gweinidog yn croesawu ystadegau newydd yn dangos bod mwy o bobl bellach mewn gwaith yng Nghymru

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi croesawu ystadegau newydd a gyhoeddwyd heddiw sy'n dangos bod nifer y bobl mewn gwaith ar ei huchaf ers mis Mawrth y llynedd, gyda'r gyfradd ddiweithdra yng Nghymru yn parhau'n is na chyfradd diweithdra'r DU.