English icon English

Newyddion

Canfuwyd 59 eitem, yn dangos tudalen 1 o 5

Prosiect Denu Twristiaid Pentywyn - Pendine Tourist Attractor

Dod i adnabod Cymru dros y Pasg

Wrth iddi gael ei thywys ar y daith swyddogol gyntaf o amgylch atyniad newydd, gwerth miliynau o bunnoedd, i ymwelwyr yn Sir Gaerfyrddin, bu Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, yn annog pobl i ymweld â Chymru dros y Pasg.

MR-76

Cadeirydd newydd ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru yn cael ei chyhoeddi

Mae Gweinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi heddiw fod Maggie Russell wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd newydd Cyngor Celfyddydau Cymru.

Skyline1-2

Menter twristiaeth newydd yn Abertawe yn anelu’n uchel

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth £4 miliwn i ddenu atyniad twristiaeth newydd ac o'r radd flaenaf gan Skyline i Abertawe.

Criccieth Knight School -2

Mwynhewch antur hanesyddol gyda Cadw y Pasg hwn

Mae Cadw wedi cyhoeddi ystod o ddigwyddiadau hwyliog i’r teulu sy’n cael eu cynnal ar nifer o’i safleoedd hanesyddol dros benwythnos gŵyl banc y Pasg eleni (8–10 Ebrill 2023).

Heritage Crime MoU3

Cadw yn ymuno â gwasanaethau eraill i daclo troseddau treftadaeth yng Nghymru

Heddiw cadarnhaodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden y bydd gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, Cadw yn ymuno â’r heddlu ac asiantaethau eraill i fynd i’r afael â throseddau treftadaeth ac eiddo diwylliannol yng Nghymru.

Dai Potsh-2

Cyllid newydd i gwmnïau yng Nghymru ddatblygu cynnwys dwyieithog i gynulleidfaoedd ifanc

Heddiw, mae Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, wedi cyhoeddi y bwriedir datblygu rhagor o raglenni Cymraeg, ym maes gweithredu byw ac animeiddio, ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, diolch i hwb ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Morella Explorer 2 Holyhead-2

Ton fawr o ymweliadau mordeithio â Chymru yn 2023

Eleni, bydd Cymru’n croesawu’r nifer uchaf o fordeithiau hyd yma, gyda disgwyl i 91 o longau alw heibio i borthladdoedd yng Nghymru.

Welsh Government

Mwy na £5.4miliwn ar gyfer Amgueddfa Pêl-droed newydd i Gymru yn Wrecsam

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi £5.45m ychwanegol i Amgueddfa Bêl-droed newydd Cymru yn Wrecsam.

PO 090223 Cosmeston 18-2

Cael y Pethau Pwysig yn eu lle - lansio cronfa twristiaeth £5 miliwn

Heddiw, mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi lansio cronfa dwristiaeth Y Pethau Pwysig gwerth £5m ar gyfer 2023-2025.

NFTS Cymru Wales Advanced Self Shooting (2)-2

Cyllid newydd yn cael ei ddyfarnu i brosiectau i wella sgiliau yn Sector Creadigol Cymru

  • Bydd £1.5 miliwn yn cael ei rannu rhwng 17 prosiect
  • Bydd y prosiectau'n helpu'r sector i ddatblygu'r sgiliau cywir
  • Bydd y cyllid yn sicrhau bod sector creadigol Cymru yn parhau i ffynnu
2022 04 MJR sabotage-sat2 0520-hres-2

Syrcas fyd-enwog a gŵyl ffuglen drosedd ryngwladol yn dod i Gymru yn 2023

Mae syrcas gyfoes fyd-enwog yn dod i Abertawe a bydd gŵyl ffuglen drosedd ryngwladol yn cael ei chynnal yn Aberystwyth yn 2023, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Cardiff Castle Collection Image 1 Courtesy of Glamorgan Archives-2

Cyfrinachau pensaernïol Castell Caerdydd ymhlith casgliadau sydd wedi'u diogelu yng Nghymru

Bydd pedwar sefydliad diwylliannol Cymreig yn cael eu hariannu drwy bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a'r National Manuscripts Conservation Trust (NMCT).