English icon English

Newyddion

Canfuwyd 101 eitem, yn dangos tudalen 8 o 9

Gymnastic-2

Buddsoddiad o £4.5 miliwn ychwanegol  mewn cyfleusterau chwaraeon yn allweddol er mwyn adfer ar ôl y pandemig – Dawn Bowden

Y mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi,  £4.5 miliwn yn ychwanegol o gyllid cyfalaf ar gyfer cyfleusterau chwaraeon newydd ar draws Cymru, dywedodd y Dirprwy Weinidog Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, heddiw.

Money-5

£15.4m i helpu i gefnogi sectorau Celfyddydau a Diwylliant Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £15.4m ar gael i gefnogi'r sectorau celfyddydau a diwylliannol yng Nghymru yn ystod pandemig parhaus Covid19, mae'r Dirprwy Weinidog Dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi heddiw.

Welsh Government

Cymru’n serennu ar y sgrin yn 2022

Yn ystod 2021, cafodd Cymru un o’r cyfnodau prysuraf erioed o ran gweithgarwch ffilm a theledu, gyda mwy na 24 o gynyrchiadau yn cael eu ffilmio ledled y wlad rhwng mis Mai a mis Hydref – sy’n golygu y bydd llawer o gyfleoedd i weld ein gwlad hyfryd ar y sgrin yn 2022 

shutterstock editorial 12641777ai

Y Prentis

Fel rhan o raglen prentisiaethau, mae Chloe Koffler, 24 mlwydd oed o Brestatyn, wedi cael profiad o weithio ar yr 21ain gyfres o I’m a Celebrity Get me Out of Here ar ITV – rhywbeth sydd wedi ei hysbrydoli i ddilyn gyrfa yn y byd ffilm a theledu.

welsh flag-3

Sefydlu Cronfa Sefydlogrwydd Diwylliannol y Gaeaf gwerth £5.25m

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £5.25m ar gael i gynorthwyo sefydliadau celfyddydol, amgueddfeydd, llyfrgelloedd a sinemâu annibynnol Cymru drwy fisoedd y gaeaf, mewn cyhoeddiad gan y Dirprwy Weinidog Dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, heddiw.

Welsh Government

Staff amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru yn cael cynnig hyfforddiant LGBTQ+

Mae menter newydd yn cael ei lansio yng Nghymru i helpu amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol i arddangos, rhannu a dathlu hanes a diwylliant LGBTQ+ lleol yn eu casgliadau, yn ôl cyhoeddiad gan weinidogion Llywodraeth Cymru heddiw.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyfarwyddyd i gau Cinema & Co yn Abertawe

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfarwyddyd i gau Cinema & Co yn Abertawe am resymau’n gysylltiedig ag iechyd y cyhoedd.

Welsh Government

Pryder am y broses o ddewis Cadeirydd nesaf Ofcom

Mynegwyd pryderon dwys ar y cyd gan Lywodraeth yr Alban a Llywodraeth Cymru ynghylch y broses o ddewis Cadeirydd nesaf Ofcom, a sut y gallai gael effaith andwyol ar ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y DU.

43620 TTP COVID PASS STATIC 3 1100x628 cinema concerts 3W

Ehangu’r defnydd o Bàs COVID y GIG i helpu cadw Cymru ar agor dros y gaeaf

Yn dechrau heddiw [Dydd Llun 15] bydd angen Pàs COVID y GIG mewn sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd yng Nghymru.

Bad Wolf Trainees-2

“Rwy’n frwd dros sicrhau bod y genhedlaeth nesaf yn ystyried y Diwydiannau Creadigol yn ddewis hygyrch a boddhaus ar gyfer gyrfa” – Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden.

Mae’r Diwydiannau Creadigol yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddiwylliant ac economi Cymru, gyda throsiant o £2.2 biliwn a gweithlu o 56,000 o bobl cyn COVID-19.

HDM3-2

Cip tu ôl i’r llenni ar y cyfnod twf yn y byd teledu yng Nghymru a His Dark Materials 3

Gyda nifer cynyddol o gynyrchiadau teledu'n dewis cael eu lleoli yng Nghymru dros yr haf, cafodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, daith tu ôl i'r llenni yn Wolf Studios Wales yn ddiweddar. Gwelodd â’i llygaid ei hun y manteision i economi Cymru, a’r twf mewn cyflogaeth leol, y mae’r ymchwydd ym myd cynhyrchu teledu wedi’i greu i'r sector creadigol yng Nghaerdydd a thu hwnt.

library -4

Llywodraeth Cymru yn chwilio am Lywydd newydd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor y broses recriwtio ar gyfer swydd Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru o fis Ionawr 2022