English icon English

Newyddion

Canfuwyd 101 eitem, yn dangos tudalen 5 o 9

Morella Explorer 2 Holyhead-2

Ton fawr o ymweliadau mordeithio â Chymru yn 2023

Eleni, bydd Cymru’n croesawu’r nifer uchaf o fordeithiau hyd yma, gyda disgwyl i 91 o longau alw heibio i borthladdoedd yng Nghymru.

Welsh Government

Mwy na £5.4miliwn ar gyfer Amgueddfa Pêl-droed newydd i Gymru yn Wrecsam

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi £5.45m ychwanegol i Amgueddfa Bêl-droed newydd Cymru yn Wrecsam.

PO 090223 Cosmeston 18-2

Cael y Pethau Pwysig yn eu lle - lansio cronfa twristiaeth £5 miliwn

Heddiw, mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi lansio cronfa dwristiaeth Y Pethau Pwysig gwerth £5m ar gyfer 2023-2025.

NFTS Cymru Wales Advanced Self Shooting (2)-2

Cyllid newydd yn cael ei ddyfarnu i brosiectau i wella sgiliau yn Sector Creadigol Cymru

  • Bydd £1.5 miliwn yn cael ei rannu rhwng 17 prosiect
  • Bydd y prosiectau'n helpu'r sector i ddatblygu'r sgiliau cywir
  • Bydd y cyllid yn sicrhau bod sector creadigol Cymru yn parhau i ffynnu
2022 04 MJR sabotage-sat2 0520-hres-2

Syrcas fyd-enwog a gŵyl ffuglen drosedd ryngwladol yn dod i Gymru yn 2023

Mae syrcas gyfoes fyd-enwog yn dod i Abertawe a bydd gŵyl ffuglen drosedd ryngwladol yn cael ei chynnal yn Aberystwyth yn 2023, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Cardiff Castle Collection Image 1 Courtesy of Glamorgan Archives-2

Cyfrinachau pensaernïol Castell Caerdydd ymhlith casgliadau sydd wedi'u diogelu yng Nghymru

Bydd pedwar sefydliad diwylliannol Cymreig yn cael eu hariannu drwy bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a'r National Manuscripts Conservation Trust (NMCT).

Bad Wolf Trainees-2

Diwedd blwyddyn brysur arall i ffilm a theledu yng Nghymru

Mae wedi bod yn flwyddyn wych i ffilm a theledu yng Nghymru gyda chynyrchiadau o stiwdios mwya'r byd yn dod i Gymru.

Cadw black RGB (002)-2

Adolygiad Llywodraeth Cymru o Cadw i'w arwain gan Roger Lewis

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi bod grŵp gorchwyl a gorffen wedi’i sefydlu a fydd yn ystyried trefniadau llywodraethu presennol Cadw a pha mor effeithiol ydynt o ran ei weithrediad a darparu gwasanaethau treftadaeth cyhoeddus ar lefel genedlaethol ledled Cymru.

WILLOW Digital KeyArt Payoff v2 lg-2

Cymru yw seren y sgrin y gaeaf hwn wrth i economi greadigol Cymru ffynnu

Bydd y ffilm ddilyniannol gan LucasFilm i Willow y bu cymaint o ddisgwyl amdani yn taro’n sgriniau ar 30 Tachwedd. Mae’n un o’r gyfres o gynyrchiadau sydd wedi’u ffilmio yng Nghymru gyda chefnogaeth Cymru Greadigol.

Welsh Government

Coffáu Cyhoeddus yng Nghymru – canllaw newydd i greu perthynas fwy deallus â’n hanes

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad heddiw ar ganllaw newydd fydd yn helpu cyrff cyhoeddus i gyflwyno’r Gymru gyfoes yn well trwy goffadwriaethau cyhoeddus.

Ty Pawb-4

Cyhoeddi arian ar gyfer prosiectau diwylliant, treftadaeth a chwaraeon yng Nghynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth Cymru

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi £4.5m dros y tair blynedd nesaf i gynnal amcanion a gweithgareddau diwylliant, treftadaeth a chwaraeon Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth Cymru.

FAW-Senior Mens-World Cup Qualification-2

"Pob lwc Cymru" yng Nghwpan y Byd

"Rydych yn grŵp arbennig o chwaraewyr a hyfforddwyr gyda criw angerddol o gefnogwyr y tu ôl i chi.  Pob lwc Cymru!"