English icon English

Newyddion

Canfuwyd 101 eitem, yn dangos tudalen 3 o 9

Dawn Bowden TD 7886

Prosiectau twristiaeth yng Nghymru yn ennill cyfran o £5 miliwn er mwyn cael y pethau pwysig yn iawn ar gyfer ymwelwyr

Heddiw cadarnhaodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden, bod prosiectau twristiaeth ledled Cymru wedi ennill cyfran o gronfa gwerth £5 miliwn Llywodraeth Cymru, sef Y Pethau Pwysig, er mwyn cynorthwyo i ddarparu profiad gwyliau o’r radd flaenaf.

Open FM -2

Cymru'n croesawu’r Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn yn ôl

Mae’r Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn a gyflwynir gan Rolex yn dychwelyd i Glwb Golff Brenhinol Porthcawl am y tro cyntaf ers chwe blynedd y penwythnos hwn, wrth i gwrs Pen-y-bont ar Ogwr groesawu Pencampwriaeth 2023, lle mae rhai o enwogion y byd golff ar fin brwydro ar arfordir Cymru.

Addo-6

Mwynhewch Gymru mewn modd diogel yr haf hwn

Gyda’r ysgolion bellach ar eu gwyliau, mae Croeso Cymru wedi ymuno gyda Mentro’n Gall Cymru ar ymgyrch i ddangos i bobl sut i fwynhau’r awyr agored mewn modd diogel dros yr wythnosau nesaf.

desk -2

Y newyddion diweddaraf – cyllid newydd i gefnogi newyddiaduraeth leol yng Nghymru

Heddiw, cyhoeddodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, fod Llywodraeth Cymru yn darparu £200,000 er mwyn helpu i gryfhau newyddiaduraeth leol yng Nghymru.

Creative Wales showcase-2

Buddsoddiad Cymru Greadigol yn hybu economi Cymru ac yn helpu'r sector yng Nghymru i ffynnu

Mae buddsoddiad Cymru Greadigol mewn cynyrchiadau wedi rhoi hwb o £187m i economi Cymru ers iddi gael ei chreu yn 2020, meddai Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden heddiw.

Tintern-Abbey-conservation-3 (003)-2

Dechrau prosiect cadwraeth pum mlynedd yn Abaty Tyndyrn

Mae Cadw yn arwain rhaglen uchelgeisiol bum mlynedd o hyd o waith cadwraeth hanfodol yn Abaty eiconig Tyndyrn.

Celf ar y Cyd Aberystwyth Arts Centre-2

Cymunedau lleol am gael gwell cyfleoedd i fwynhau casgliad cenedlaethol o gelf gyfoes Cymru

Bydd casgliad celf gyfoes cenedlaethol Cymru yn cael ei arddangos mewn cymunedau ledled y wlad o dan gynlluniau newydd.

QV Holyhead -2

Y Dirprwy Weinidog yn croesawu’r Queen Victoria ar ei hymweliad cyntaf â Chaergybi

Galwodd y llong Cunard, y Queen Victoria, ym mhorthladd Caergybi dros y penwythnos (Sul, 4 Mehefin 2023), ei hymweliad cyntaf â Chymru.

 

MSJCW Jane Hutt with Cardiff City FC Women players

"Bydd dileu'r stigma o siarad am y misglwyf mewn chwaraeon yn annog mwy o fenywod a merched i gymryd rhan," meddai'r Gweinidog

Bydd dileu'r stigma o siarad am y misglwyf yn helpu i annog mwy o fenywod a merched i gymryd rhan mewn chwaraeon, meddai'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip Jane Hutt.

Bluestone -2

Y Dirprwy Weinidog yn canmol y rhai sy’n creu profiadau gwyliau yn ystod Wythnos Twristiaeth Cymru

Mae staff sy’n gweithio yn niwydiant twristiaeth Cymru yn chwarae rôl hanfodol i sicrhau bod ymwelwyr yn cael croeso cynnes Cymreig ac yn dychwelyd adref gydag atgofion gwych o brofiad arbennig, meddai Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden heddiw er mwyn nodi Wythnos Twristiaeth Cymru.

WBF Hoodie Carys-2

Cyllid pellach ar gyfer Hwylusydd Lles yn sector sgrin Cymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod rhaglen beilot sy’n cefnogi pobl sy’n gweithio yn sector sgrin Cymru gyda’u hiechyd meddwl ar fin elwa o £150,000 ychwanegol yn dilyn cam cyntaf llwyddiannus.

Dawn Bowden TD 7886

Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £1.7m i drawsnewid amgueddfeydd a llyfrgelloedd yng Nghymru

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi y bydd rhai o hoff amgueddfeydd a llyfrgelloedd Cymru yn cael eu trawsnewid ar ôl i Lywodraeth Cymru ddyfarnu swm o £1.7 miliwn.