English icon English
QV Holyhead -2

Y Dirprwy Weinidog yn croesawu’r Queen Victoria ar ei hymweliad cyntaf â Chaergybi

Deputy Minister welcomes Queen Victoria’s first visit to Holyhead

Galwodd y llong Cunard, y Queen Victoria, ym mhorthladd Caergybi dros y penwythnos (Sul, 4 Mehefin 2023), ei hymweliad cyntaf â Chymru.

 

Yn ystod ei hymweliad cyntaf â phorthladd Caergybi, bydd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden, yn croesawu criw a theithwyr y Queen Victoria i Gymru ac yn cael gweld â’i llygaid ei hunan sut mae’r llong yn gweithio.

 Eleni, bydd Cymru’n croesawu mwy o longau mordeithiau nag erioed o’r blaen. Disgwylir i 81 o longau alw ym mhorthladdoedd y wlad yn ystod y flwyddyn. Yr MS Queen Victoria yw un o’r llongau fydd yn ymweld â ni am y tro cyntaf.

Dros 2023, bydd rhagor nag 80,000 o deithwyr a 39,000 o griw yn ymweld â Chymru, ac mae’r potensial iddynt wario £8.3 miliwn fel ymwelwyr undydd yn economi Cymru.

Llong fordeithiau o’r math ‘Vista’ yw’r Queen Victoria, yn eiddo i’r Cunard Line. Dyma’r llong gyntaf i gael bocsys theatr fel y rhai yn theatrau’r West End Llundain yn nhri llawr ei Royal Court Theatre, sydd â lle i gynulleidfa o 800.  Yn y cyfamser, mae ei llyfrgell sy’n rhychwantu dau ddec ac wedi’u cysylltu â grisiau sbeiral, yn gartref i 6,000 o lyfrau. Ar wasgar ar y llong, mae yna fwytai moethus, bariau, pyllau nofio a dec ar gyfer chwaraeon awyr agored.

Mae Queen Victoria Cunard yn cludo teithwyr o 28 o wledydd gwahanol ar fordaith o gwmpas Ynysoedd Prydain ac Iwerddon.

Dywedodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden: “Mae’n hyfryd cael croesawu teithwyr, capten a chriw MS Queen Victoria yn swyddogol i Gymru.

“Mae’n newyddion da iawn bod sut dwf wedi bod yn nifer yr ymweliadau gan longau mordeithiau â Chymru eleni. Rydym wedi bod yn gweithio’n glos â busnesau yn y sector twristiaeth i sicrhau bod ymwelwyr yn gweld y gorau sydd gan Gymru i’w gynnig.

“Gobeithio y gwelwn ragor o dwf, a chael croesawu llongau fel y Queen Victoria yn ôl i Gymru eto flwyddyn nesaf.”

Yn ystod eu hymweliad â Chaergybi, cafodd y mordeithwyr gynnig i fynd ar deithiau a thripiau, gan gynnwys trip Arfordir Môn, Rheilffordd Ffestiniog a Chefn Gwlad Cymru. Manteisiodd dros 800 o fordeithwyr ar dripiau i weld mwy o’r wlad, yn ogystal â mynd fel teithwyr annibynnol i ddod i adnabod yr ardal.

Dywedodd llefarydd ar ran Cunard: “Rydyn ni wrth ein boddau bod y Queen Victoria’n hwylio i Gymru fel rhan o fordaith 12 noson o gwmpas Ynysoedd Prydain. Gyda’i golygfeydd trawiadol a’i hanes sy’n ymestyn yn ôl i’r oes Neolithig, mae’r ymweliad â Chaergybi yn fan cychwyn perffaith ar gyfer ymweld â phentrefi tlws a chefn gwlad hardd, ac mae tirweddau ysblennydd Parc Cenedlaethol Eryri o fewn cyrraedd rhwydd i lawr y lôn.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Ynys Môn a deiliad portffolio’r Economi, y Cynghorydd Llinos Medi:

“Mae’r diwydiant mordeithiau’n dod â miloedd o ymwelwyr o bob cwr o’r byd i borthladd rhyngwladol Caergybi bob blwyddyn, gan ddod â manteision economaidd sylweddol i Ynys Môn a Gogledd Cymru.”

“Mae’r Cyngor Sir yn parhau i weithio ar y cyd â Phartneriaid Rhanbarthol Llywodraeth Cymru, Cyngor Tref Caergybi a pherchenogion y porthladd, Stena Line, i ddenu rhagor o longau mordeithiau ac i sicrhau bod y sector twristiaeth y rhanbarth yn cynnig y gorau i deithwyr.”

“Rydym yn awyddus i wella’r croeso a’r profiadau lleol i ymwelwyr pan fyddan nhw’n dod i Gaergybi ond rydym wedi’n ffrwyno gan y cymorth ariannol sydd ar gael.”

Ychwanegodd, “Rydym yn cael blwyddyn dda arall o ran ymweliadau gan longau ac yn disgwyl i fwy na 50 ddocio yng Nghaergybi. Mae hynny’n cynnwys yr MS Queen Victoria, ei chriw a’i theithwyr, ac rydym yn disgwyl ymlaen at eu croesawu am y tro cyntaf i Gaergybi a Chymru.”