English icon English

Newyddion

Canfuwyd 94 eitem, yn dangos tudalen 1 o 8

Welsh Government

Ffilm o Gymru yn cael ei dangos yng Ngŵyl Ffilm yr Unol Daleithiau

Bydd ffilm nodwedd newydd a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru drwy Cymru Greadigol a Ffilm Cymru yn cael ei dangos yn yr ŵyl gerddoriaeth a ffilm ryngwladol fyd-enwog, SXSW yn Austin, Texas yn ddiweddarach yr wythnos hon (8 Mawrth).

#2 (L-R) Kate Crowther, Jane Tranter, Deputy Minister and Dan McCulloch from Bad Wolf on set of Bad Wolf's Dope Girls sm-2

Cytundeb pedair blynedd yn sicrhau twf a sefydlogrwydd i Bad Wolf yng Nghymru.

Bydd cytundeb newydd rhwng Llywodraeth Cymru a'r cwmni cynhyrchu arobryn o Gaerdydd, Bad Wolf, yn sicrhau y bydd nifer o ddramâu teledu o safon uchel yn cael eu gwneud yng Nghymru dros y pedair blynedd nesaf.

Porters-2

Wythnos Lleoliadau Annibynnol: Cyllid i leoliadau cerdd llawr gwlad ledled Cymru

Mae Porters, y lleoliad adnabyddus a phoblogaidd yng Nghaerdydd, newydd gael bywyd newydd ar ôl symud i adeilad newydd yng nghanol y ddinas.

Welsh Government

Datgelu cynlluniau ar gyfer cofrestru statudol a chynllun trwyddedu ar gyfer llety ymwelwyr yng Nghymru

Mae cynlluniau i gyflwyno cynllun cofrestru a thrwyddedu statudol ar gyfer pob llety ymwelwyr yng Nghymru wedi cael eu cyhoeddi gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden heddiw (dydd Mawrth, 9 Ionawr) gyda disgwyl i ddeddfwriaeth gael ei chyflwyno i'r Senedd cyn diwedd y flwyddyn.

Digging for Britain-2

Abaty eiconig Tyndyrn yn ymddangos ar raglen Digging for Britain y BBC

Bydd rhaglen uchelgeisiol Cadw o waith cadwraeth hanfodol bum mlynedd o hyd yn Abaty eiconig Tyndyrn yn ganolbwynt Digging for Britain ar BBC2 ddydd Iau 4 Ionawr.

Welsh Government

Cymorth gan Cymru Greadigol yn arwain at dros £200 miliwn i economi Cymru

Mae datblygiad diwydiannau creadigol Cymru yn cael ei gydnabod yn helaeth fel un o lwyddiannau economaidd mawr y wlad, ac mae darlledu'r ddrama newydd 'Men Up' heddiw (dydd Gwener, 29 Rhagfyr), yn uchafbwynt priodol ar gyfer blwyddyn lwyddiannus arall.

Ysgol y Castell visit the castle-2

Ysgol y Castell yn ymweld â'r castell

Cafodd plant o Ysgol y Castell brofiad arbennig ychydig cyn y Nadolig wrth iddyn nhw ymweld â Chastell Caerffili i weld y gwaith cadwraeth sy'n cael ei wneud yn Neuadd Fawr y castell.

rhys-ifans-olivia-cooke-2

Sioe lwyddiannus HBO, House of the Dragon, yn dychwelyd i’r sgrin fach ar ôl ffilmio yng Ngogledd Cymru

Mae’n bosibl y bydd gwylwyr craff yn sylwi ar leoliadau cyfarwydd iawn yn y rhaglun a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer yr ail gyfres o House of the Dragon. Yn sgil cymorth gan Cymru Greadigol, cafodd Gogledd Cymru ei ddefnyddio fel safle ffilmio ar gyfer ail gyfres y sioe lwyddiannus.

Maid of Sker 01-2

Llên gwerin Cymru yn ysbrydoli gêm fideo CGI newydd 'Maid of Sker 2'

Mae cefnogaeth gan gyllid cynhyrchu Cymru Greadigol wedi galluogi cwmni gemau blaenllaw o Gymru Wales Interactive i greu Maid of Sker 2, gêm fideo CGI i ddilyn y gem wreiddiol arobryn.

Firing Line Museum -2

Pasbort i ymweld â threftadaeth Cymru – dechreuwch yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

 Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn dychwelyd ar gyfer y gwyliau hanner tymor (dydd Sadwrn 28 Hydref – dydd Sul 5 Tachwedd) gydag wythnos o ddigwyddiadau arbennig i ddathlu hanes a diwylliant amrywiol ein gwlad.

WLE books-2

Stori lwyddiannus i’r sector cyhoeddi

Bydd Cymru Creadigol yn arwain y daith fasnach gyntaf i’r 75ain Ffair Lyfrau Frankfurt/Frankfurter Buchmesse rhwng 18 a 22 Hydref.

PS image-2

Prif Weinidog Cymru yn croesawu'r penderfyniad ynghylch EURO UEFA 2028.

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi croesawu'r newyddion heddiw y bydd Cymru'n cynnal gemau yn rowndiau terfynol twrnament pêl-droed rhyngwladol mawr am y tro cyntaf.