English icon English

Newyddion

Canfuwyd 101 eitem, yn dangos tudalen 1 o 9

Welsh Government

Dweud eich dweud ynghylch creu dyfodol llwyddiannus i ddiwylliant yng Nghymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar ei gweledigaeth ar gyfer y sector diwylliant rhwng 2024 a 2030.

Welsh Government

Buddsoddiad o dros £900,000 mewn platfform llyfrgell ddigidol i Gymru

Bydd llyfrgelloedd cyhoeddus yn rhannu platfform llyfrgell ddigidol effeithlon newydd a fydd yn gwneud y gwasanaeth yn fwy cyson ac yn gwella mynediad at lyfrau, e-lyfrau a gwasanaethau llyfrgell eraill.

Welsh Government

Amgueddfa Lechi Cymru yn anelu at ddod yn atyniad ymwelwyr o'r radd flaenaf

A hithau'n benwythnos Gŵyl y Banc, mae'r Ysgrifennydd Diwylliant Lesley Griffiths wedi ymweld ag Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis i weld sut mae gwaith ailddatblygu yn anelu at droi'r lleoliad yn atyniad ymwelwyr o'r radd flaenaf, ac mae wedi annog pobl i ymweld.

Welsh Government

Prosiect cadwraeth mwyaf Cadw yn datblygu yng Nghastell Caerffili

Mae'r Ysgrifennydd dros Ddiwylliant, Lesley Griffiths, wedi ymweld â Chastell Caerffili i weld sut mae buddsoddiad o £10m yn un o safleoedd hanesyddol gorau Cymru yn mynd rhagddo.

Welsh Government

Gem arswyd saethwr zombie o Gymru ar frig siartiau gemau rhyngwladol

Ar ôl lansio wythnos ddiwethaf, daeth Sker Ritual, gêm arswyd gothig gyda stori gefndir yng Nghymru, yn un o'r gemau PC a chonsol a werthodd orau yn y byd.  – gan gyrraedd y 3 uchaf ar Steam, y 5 uchaf ar Xbox a'r 10 uchaf ar PlayStation.

Welsh Government

Cydnabod yn swyddogol safle sy'n coffáu'r miloedd o fywydau a gollwyd, fel Gardd Goffa Genedlaethol Trychinebau Glofaol Cymru

Mae gardd goffa yn Senghennydd, sy'n coffáu'r rhai a fu farw yn y trychineb gwaethaf yn hanes glofeydd Prydain, wedi cael y "gydnabyddiaeth y mae'n ei haeddu" ac wedi ei chydnabod yn ffurfiol gan Lywodraeth Cymru fel Gardd Goffa Genedlaethol Trychinebau Glofaol Cymru.

Indie, 4, in a ceramics workshop as part of Teulu-2

Cyhoeddi teulu o orielau wrth i Teulu agor yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Bydd yr arddangosfa gyntaf fel rhan o brosiect Oriel Celf Gyfoes Genedlaethol Cymru yn agor i'r cyhoedd y penwythnos hwn [Dydd Sadwrn 9 Mawrth].

Welsh Government

Ffilm o Gymru yn cael ei dangos yng Ngŵyl Ffilm yr Unol Daleithiau

Bydd ffilm nodwedd newydd a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru drwy Cymru Greadigol a Ffilm Cymru yn cael ei dangos yn yr ŵyl gerddoriaeth a ffilm ryngwladol fyd-enwog, SXSW yn Austin, Texas yn ddiweddarach yr wythnos hon (8 Mawrth).

#2 (L-R) Kate Crowther, Jane Tranter, Deputy Minister and Dan McCulloch from Bad Wolf on set of Bad Wolf's Dope Girls sm-2

Cytundeb pedair blynedd yn sicrhau twf a sefydlogrwydd i Bad Wolf yng Nghymru.

Bydd cytundeb newydd rhwng Llywodraeth Cymru a'r cwmni cynhyrchu arobryn o Gaerdydd, Bad Wolf, yn sicrhau y bydd nifer o ddramâu teledu o safon uchel yn cael eu gwneud yng Nghymru dros y pedair blynedd nesaf.

Porters-2

Wythnos Lleoliadau Annibynnol: Cyllid i leoliadau cerdd llawr gwlad ledled Cymru

Mae Porters, y lleoliad adnabyddus a phoblogaidd yng Nghaerdydd, newydd gael bywyd newydd ar ôl symud i adeilad newydd yng nghanol y ddinas.

Welsh Government

Datgelu cynlluniau ar gyfer cofrestru statudol a chynllun trwyddedu ar gyfer llety ymwelwyr yng Nghymru

Mae cynlluniau i gyflwyno cynllun cofrestru a thrwyddedu statudol ar gyfer pob llety ymwelwyr yng Nghymru wedi cael eu cyhoeddi gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden heddiw (dydd Mawrth, 9 Ionawr) gyda disgwyl i ddeddfwriaeth gael ei chyflwyno i'r Senedd cyn diwedd y flwyddyn.

Digging for Britain-2

Abaty eiconig Tyndyrn yn ymddangos ar raglen Digging for Britain y BBC

Bydd rhaglen uchelgeisiol Cadw o waith cadwraeth hanfodol bum mlynedd o hyd yn Abaty eiconig Tyndyrn yn ganolbwynt Digging for Britain ar BBC2 ddydd Iau 4 Ionawr.