English icon English

Newyddion

Canfuwyd 102 eitem, yn dangos tudalen 8 o 9

Welsh Government

Dirprwyaeth Cymru Greadigol wrthi’n llwytho... yn barod ar gyfer Cynhadledd fyd-eang ar Ddatblygu Gemau

Diolch i gymorth a roddwyd gan Lywodraeth Cymru, mae dirprwyaeth o wyth sy’n cynrychioli’r prif gwmnïau datblygu gemau a meddalwedd yng Nghymru yn mynd i San Francisco gyda Cymru Greadigol ar gyfer cyfarfod blynyddol mwyaf y diwydiant gemau.

Ashok 2

Llywydd ac Is-lywydd newydd wedi’u Penodi i Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi penodiad Llywydd ac Is-lywydd newydd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

TC1-2

£22m o gyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi ailddatblygiad Theatr Clwyd

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau hyd at £22m o gyllid cyfalaf ychwanegol i gefnogi'r gwaith o ailddatblygu Theatr Clwyd.

Grey-Thompson Tanni-2

Penodi'r Farwnes Tanni Grey-Thompson yn Gadeirydd Chwaraeon Cymru

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden bod y Farwnes Tanni Grey-Thompson wedi'i phenodi'n Gadeirydd newydd Chwaraeon Cymru.

climbing centre-2

Gaeaf Llawn Lles – Gweithgareddau chwaraeon i helpu pobl ifanc i gadw’n heini yn y gaeaf.

Fel rhan o’r rhaglen Gaeaf Llawn Lles, rhoddwyd cyfle i blant ledled Cymru i roi tro ar weithgareddau chwaraeon dros wyliau’r hanner tymor.

Welsh Government

Dim angen pas Covid mwyach ar gyfer digwyddiadau dan do ac awyr agored.

Mae Llywodraeth Cymru wedi diddymu’r gofyn i ddangos pas Covid i fynd i rai digwyddiadau yng Nghymru, meddai Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden.

library -5

Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru yn agor i ymgeiswyr newydd

Cadarnhaodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, fod trydydd rownd Cronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru yn agor ar gyfer ceisiadau heddiw [dydd Llun 31 Ionawr], ac y tro hwn bydd busnesau a sefydliadau nad ydynt wedi derbyn cymorth o'r blaen o dan y gronfa yn gymwys i wneud cais.

Gymnastic-2

Buddsoddiad o £4.5 miliwn ychwanegol  mewn cyfleusterau chwaraeon yn allweddol er mwyn adfer ar ôl y pandemig – Dawn Bowden

Y mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi,  £4.5 miliwn yn ychwanegol o gyllid cyfalaf ar gyfer cyfleusterau chwaraeon newydd ar draws Cymru, dywedodd y Dirprwy Weinidog Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, heddiw.

Money-5

£15.4m i helpu i gefnogi sectorau Celfyddydau a Diwylliant Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £15.4m ar gael i gefnogi'r sectorau celfyddydau a diwylliannol yng Nghymru yn ystod pandemig parhaus Covid19, mae'r Dirprwy Weinidog Dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi heddiw.

Welsh Government

Cymru’n serennu ar y sgrin yn 2022

Yn ystod 2021, cafodd Cymru un o’r cyfnodau prysuraf erioed o ran gweithgarwch ffilm a theledu, gyda mwy na 24 o gynyrchiadau yn cael eu ffilmio ledled y wlad rhwng mis Mai a mis Hydref – sy’n golygu y bydd llawer o gyfleoedd i weld ein gwlad hyfryd ar y sgrin yn 2022 

shutterstock editorial 12641777ai

Y Prentis

Fel rhan o raglen prentisiaethau, mae Chloe Koffler, 24 mlwydd oed o Brestatyn, wedi cael profiad o weithio ar yr 21ain gyfres o I’m a Celebrity Get me Out of Here ar ITV – rhywbeth sydd wedi ei hysbrydoli i ddilyn gyrfa yn y byd ffilm a theledu.

welsh flag-3

Sefydlu Cronfa Sefydlogrwydd Diwylliannol y Gaeaf gwerth £5.25m

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £5.25m ar gael i gynorthwyo sefydliadau celfyddydol, amgueddfeydd, llyfrgelloedd a sinemâu annibynnol Cymru drwy fisoedd y gaeaf, mewn cyhoeddiad gan y Dirprwy Weinidog Dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, heddiw.